Bitka na Bzuri

Bitka na Bzuri (engl. Battle of the Bzura) 11–19. septembra 1939. bila je deo nemačke invazije na Poljsku u Drugom svetskom ratu. Dve poljske armije, opkoljene na graničnom frontu, napale su u bok tri nemačke armije koje su napredovale prema Varšavi. Teške devetodnevne borbe završene su pobedom Nemaca, a samo mali deo poljskih snaga uspeo je da se probije do Varšave. Tokom prve nedelje nemačke invazije na Poljsku, 3 nemačke armije (4, 8. i 10. armija) probile su do 6. septembra poljski granični front i počele nadiranje prema Varšavi. Time su bile ugrožene pozadina i pravci odstupanja poljskih snaga, koje su se nalazile na severozapadnom delu poljskog graničnog fronta. U takvoj situaciji, poljska Pomorska armija (5 pešadijskih divizija i 1 konjička brigada, pod komandom generala Vladislava Bortnovskog) i Poznanjska armija (general Tadeuš Kutžeba sa 4 pešadijske divizije i 2 konjičke brigade) dobile su 6. septembra naređenje od Vrhovne komande (maršal Edvard Riđ-Šmigli) da se povuku prema Varšavi. Tim poljskim snagama pretila je najveća opasnost od nemačke 8. armije. Komandant Poznanjske armije zato je predložio Vrhovnoj komandi da poljske snage nanesu udar otkrivenom levom krilu nemačke 8. armije u rejonu Bzure.


Pomorska i Poznanjska armija počele su 10. septembra ofanzivu prema jugu, pojedinačnim angažovanjem snaga opštim pravcem Kutno – Lođ. Najpre je operativna grupa generala Knola (14, 7. i 25. pešadijska divizija i 2 konjičke brigade) preduzela napad u pravcu Lođa. Time je počela takozvana bitka na Bzuri, kojom je na poljskoj strani rukovodio general Kutžeba (polj. Tadeusz Kutrzeba). Narednih dana, od 13. septembra u produženju levog krila Operativne grupe, uvedene su u borbu 4, 16. i 26. pešadijska divizija, a zatim 15. i 27. pešadijska divizija. Iako su Poljaci postigli izvesne uspehe u prva tri dana borbi, nisu se mogli probiti, jer su Nemci brzo koncentrisali jake snage u rejonu Kutna i 13. septembra otpočeli koncentrične napade radi uništenja okruženih poljskih snaga. Poljaci su pružali ogorčen otpor i posebno noćnim napadima nanosili neprijatelju znatne gubitke. U vrlo žestokim borbama obruč oko okruženih poljskih snaga postepeno se sužavao, a pokušaji proboja iz okruženja prema jugu, a zatim prema jugoistoku, nisu uspeli. Delovima poljskih snaga koji su se nalazili u rejonu Visle uspelo je da se probiju na istočnu obalu Bzure, ali Nemci su protiv njih angažovali dve oklopne divizije.


General Kutžeba sa štabom, dve konjičke brigade i delovima 15. i 25. pešadijske divizije uspeo je da se probije, i da kroz šumovito i močvarno zemljište izbije do Varšave. Te snage reorganizovane su i uzele su potom učešće u odbrani Varšave. Preostale opkoljene poljske divizije, među kojima se nalazio i komandant Pomorske armije general Bortnovski (polj. Władysław Bortnowski), i pored jakog avijacijskog i artiljerijskog bombardovanja, odbijale su nemačke napade do 19. septembra, a zatim su, pošto su ostale bez municije i hrane, kapitulirale. Nemci su u rejonu Kutna do 21. septembra zarobili oko 170.000 poljskih vojnika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još