Opsada Dubrovnika (1806)

Opsadu Dubrovnika 1806. godine su sproveli Rusi, Crnogorci, Hercegovci i Bokelji 1806. godine. Borilo se oko 2300 Rusa i oko 5000 Crnogoraca, Bokelja i Hercegovaca protiv otprilike 1000 francuskih vojnika pod komandom Loristona. Poginulo je oko 660 civila.
Detaljni dnevnik dešavanja vezanih uz rusko-crnogorsku opsadu dubrovačkog kraja je vodio Frančesko Maria Apendini. Crnogorci, Hercegovci i Bokelji potpomognuti Rusima su preko Konavla osvojili brdo Srđ i padinu iznad manastira svetog Jakova u Višnjici. 17. juna teško su porazili Francuze na Brgatu. Dubrovačko oružje je bilo zastarelo pošto je datiralo iz 17. veka, a ljudi su hrlili u grad. Pod dvadesetodnevnom opsadom se našlo 15000 civila i 1000 francuskih vojnika. Tokom opsade na Grad je palo između 1800 i 3000 topovskih kugli, a poginulo je oko 60 lica. Spaljeno je između 40 i 60 ladanjskih kuća dubrovačkog plemstva (ljetnikovaca). Rusi su iskrcali ljude sa svojih brodova. Šteta se procenjuje na 8.827.525 dukata. Uništeno je 666 (10%) kuća, od čega na Pilama 144 (polovina). U Župi je uništeno 188 kuća (četvrtina), u Konavlima 235 (četvrtina). U Vodovađi je uništeno 90% kuća, a Obod je sravnjen sa zemljom. Spisi kancelarije konavoske knežije koji su se nalazili u kneževom dvoru u Pridvorju su zapaljeni zajedno sa franjevačkim manastirom u ovom pohodu pa je detaljnija istorija Konavala gotovo nepoznata i zauvek izbrisana. Manastir u Pridvorju Crnogorci će da spale i drugi put, u opsadi 1991. godine.
Marmont je stigao u Grad 30. jula, produžio kroz Konavle i krenuo da zauzme Kotor. Od 29. septembra do 1. oktobra kod Debelog brijega Francuzi su porazili vojsku sastavljenu od Rusa, Crnogoraca, Hecegovaca i Bokelja. Francuski i ruski car sastaju se 25. juna te se Rusija odriče Kotora. Sa 18. na 19. novembra Dubrovnik je anektiran, a istaknuta je zastava Kraljevine Italije. 6. januara 1808. je podignuta trobojka Kraljevine Italije na Orlandovim stupu. Dana 31. januara 1808. oko 14 časova pukovnik Delor je proglasio ukidanje Dubrovačke republike i time završava 450-godišnja nezavisnost Grada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još