Teška konjica

Teška konjica (Heavy cavalry) je vojni termin koji označava konjicu namenjenu za udar – juriš i borbu prsa u prsa. U starom i srednjem veku, teška konjica bila je naoružana kopljem i mačem i zaštićena oklopom, koji je, sa raznim izmenama, ostao u upotrebi sve do 18. veka.

U 19. veku oklopi su u teškoj konjici većinom napušteni, pa se ona od lake konjice više nije razlikovala opremom, kao ranije, već ulogom i upotrebom na bojištu: dok je laka konjica bila namenjena za izviđanje i gonjenje, teška konjica bila je namenjena za juriš i rešavanje bitke borbom prsa u prsa hladnim oružjem. Teška konjica postojala je u Evropi sve do Prvog svetskog rata, kada je ukinuta i zamenjena dragonima, lakom konjicom naoružanom puškama i obučenom za borbu pešice.

Podela konjice na tešku i laku nastala je još u starom veku. Najveći deo konjanika bio je naoružan lakim bacačkim oružjem (džilit, luk i strela) i gotovo bez ikakve zaštitne opreme, formirajući laku konjicu. Manji deo konjanika raspolagao je oružjem za blisku borbu, imao kožnu ili metalnu zaštitnu opremu, i dejstvovao udarom. U starom veku teška konjica bila je malobrojna i manje značajna na bojištu, sa izuzetkom antičkih Makedonaca i Kartaginjana.

U srednjem veku, teška feudalna viteška konjica bila je dominantan (a često i jedini) rod vojske u Evropi, a teška konjica ostala je važan faktor na evropskim bojištima sve do 19. veka. Primeri teške konjice u istoriji ratovanja uključuju: asirska konjica (od 8. veka pre n.e), naoružana lukom i nožem, ili kratkim mačem i kopljem, koja u 7. veku p. n. e. dobija i zaštitnu opremu (štit, verižnjača, kožne čakšire, čvrste čizme i šiljati šlem, i prekrivač za konja). Heteri, teška makedonska konjica naoružana kopljem i mačem i zaštićena oklopom i štitom. Katafrakti, teška konjica helenističkih i bliskoistočnih država u starom veku. Vitezovi, teška feudalna konjica u srednjovekovnoj Evropi. Arkebuziri, teška konjica naoružana vatrenim oružjem iz 16. veka. Rajteri, teška konjica naoružana sabljom i pištoljem iz 17. veka i Kirasiri, teška konjica naoružana sabljom i pištoljem iz 18. i 19. veka. Poslednje jedinice kirasira u Francuskoj zadržale su oklope sve do Prvog svetskog rata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još