Springfild model 1873

Springfild model 1873, sporometna puška ostraguša, korišćena u vojsci SAD do kraja 19. veka.  Nakon što su se u austrijsko-pruskom ratu 1866. pruske ostraguše Drajze pokazale daleko nadmoćnijim od austrijskik sprednjača, kapislara Lorenc (brzina paljbe ostraguša iznosila je 7 metaka u minutu, prema 2-3 kod sprednjača), sve evropske armije i vojska SAD potražile su rešenja za brzo i jeftino prepravljanje postojećih pušaka kapislara (kojih je bilo na stotine hiljada) u ostraguše dodavanjem zatvarača i sjedinjenog metka. U SAD, postojeće vojničke puške sprednjače tipa Springfild model 1861 i Springfild model 1863 prepravljene su u ostraguše Springfild modeli 1866 do 1888, odrezivanjem gornjeg dela na zadnjem kraju cevi, dužine oko 7 cm, kako bi se otvorila barutna komora, i dodavanjem sanduka i zatvarača u vidu poklopca, koji se na šarkama otvarao nagore i napred. Ove zatvarače osmislio je Erskin Alin, glavni oružar vojnog arsenala SAD u Springfildu, Masačusets. Puške su punjene sjedinjenim metkom u metalnoj čahuri, a opaljivanje se vršilo spoljašnjim orozom (kao kod kapislare), koji je aktivirao oprugu udarne igle, koja je štrčala pod oštrim uglom sa desne strane zatvarača. Prvi modeli ovih ostraguša (Springfild model 1866) punjeni su sjedinjenim metkom sa ivičnim paljenjem, ali posle samo godinu dana oni su zamenjeni pouzdanijim mecima sa centralnim paljenjem (tipa Bokser), kalibra 0.50 inča/12,7 mm. Prvi modeli imali su izbacivač praznih čahura u obliku poluge sa desne strane zatvarača, koji je kasnije zamenjen oprugom u obliku slova U koja je automatski izbacivala čahure pri otvaranju poklopca. Kod puške Sprinngfild model 1873 kalibar je smanjen na 0.45 inča/11,4 mm: ova municija je standardizovana kao Springfild 0.45 inča-70 (kalibra 0.45 inča sa 70 grejna/4.54 grama crnog baruta). Ove puške ostale su u vojnoj službi gotovo do kraja 19. veka. Ovakve puške pravljene su do 1888, kada su ih zamenile repetirke sa obtnočepnim zatvaračem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još