Wencl model 1862

Wencl model 1862(engl. Wänzl rifle), austrijska sporometna puška ostraguša iz 19. veka. Nakon što su se u austrijsko-pruskom ratu 1866. pruske ostraguše Drajze pokazale daleko nadmoćnijim od austrijskik sprednjača, kapislara Lorenc (brzina paljbe ostraguša iznosila je 7 metaka u minutu, prema 2-3 kod sprednjača), sve evropske armije i vojska SAD potražile su rešenja za brzo i jeftino prepravljanje postojećih pušaka kapislara (kojih je bilo na stotine hiljada) u ostraguše dodavanjem zatvarača i sjedinjenog metka.


U Habzburškoj monarhiji, postojeće vojničke puške sprednjače tipa Lorenc prepravljene su u ostraguše Wencl model 1862, odrezivanjem zadnjeg kraja cevi, dužine oko 7 cm, kako bi se otvorila barutna komora, i dodavanjem sanduka i zatvarača u vidu poklopca, koji se na šarkama otvarao nagore i napred. Puške su punjene sjedinjenim metkom u metalnoj čauri sa centralnim paljenjem, a opaljivanje se vršilo spoljašnjim orozom (kao kod kapislare), koji je aktivirao udarnu iglu, koja je štrčala pod oštrim uglom sa desne strane zatvarača.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još