Kontakt

ADRESA REDAKCIJE:

`KALIBAR`
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7,

telefon 011/3028-106
e-mailkalibar@novosti.rs

Poštanski fah: 208