Penzionisanje legende

Za sve ljubitelje klasičnog dizajna, teško da će se brzo naći zamena za vremešnog ali žilavog veterana, kao što je to "nož za preživljavanje pilota mlaznih aviona". Ipak, već su se pojavile verzije primerenije novom dobu