Originalna škola

Zahvaljujući tradiciji, razvijenoj vojnoj industriji i inženjerskom kadru, posle Drugog svetskog rata, Čehoslovačka je razvila skraćeni puščani metak 7,62×45 VZ52 i jurišnu pušku iste oznake VZ52. Osnivanjem Varšavskog pakta i usvajanjem sovjetskog metka 7,62×39 (zbog standardizacije), Čehoslovačka je 1956, počela rekonstrukciju poluautomatske puške VZ52 za taj metak. Ova puška je kratko vreme egzistirala u čehoslovačkoj vojsci, da bi 1958, povučena iz naoružanja i zamenjena jurišnom puškom SA 7,62×39 VZ58, konstruktora Jirži Čermaka. Projekat je nosio kodno ime „Košte“ (metla)…

Posle raspada SSSR i Varšavskog pakta i podele ČSSR 1993, VZ58 ostala je i dalje osnovno streljačko oružje vojski i Češke i Slovačke. Planovi zamene ove puške modelima u kalibru 5,56×45 zbog unifikacije sa NATO, još nisu u potpunosti realizovani (uglavnom iz finansijskih razloga). Bez obzira na sličan spoljni izgled sa AK, VZ58 je principijelno drugačija i predstavlja potpuno originalnu konstrukciju (npr. bravljenje i mehanizam za okidanje su drugačiji od rešenja na AK). Svojevremeno, u Varšavskom paktu, sve članice su zbog unifikacije usvojile metak 7,62×39 i pušku AK – izuzev Čehoslovačke, koja je zadržala svoju originalnu konstrukciju puške.
U ČSSR razvoj automata počeo je odmah posle Drugog svetskog rata. Prve varijante automata izrađene su u kalibru 9 mm Para koje je 1948, usvojila u naoružanje vojska ČSSR sa oznakom M48a (model sa drvenim kundakom, od 1950, označen kao M23) i M48b (model sa metalnim preklapajućim kundakom, od 1950, označen kao model M25). Kasnije, ovi modeli su rekonstruisani za pištoljski kalibar 7,62×25 i označeni kao M24 (sa drvenim kundakom) i M26 (sa metalnim preklapajućim kundakom). Smatra se, da su češki automati prvi u svojoj klasi koristili tzv. „pištoljski raspored“ s okvirom/magacinom u rukohvatu i i gađali iz tzv. „punog zatvarača“.
Jugoslavija je kupila licencnu dokumentaciju za automatski pištolj 7,65 mm M61 Scorpion i određenu količinu ovih pištolja za naoružavanje posada oklopno mehanizovanih jedinica, poslužioca i sl. U Jugoslaviji, po licencnoj dokumentaciji proizvodila ga je „Zastava“, kao model M84. Pištolj iz naše fabrike razvijen za tzv. slabi pištoljski metak, bio je originalne češke kostrukcije sa konfiguracijom automata (okvir se nalazio ispred rukohvata) i imao je i usporivač, koji je teoretsku brzinu gađanja sa 1.100 met/min smanjivao na 800 met/min. Najveći nedostatak ovog modela, pored komplikovane mašinske izrade, bio je slab metak kalibra 7,65 mm.

Danas je fabrika „Češka Zbrojovka“ akcionarsko društvo, koje je kupilo deo fabrike „Zbrojovka Brno“ i proizvodi u Brnu – pod imenom „Brno Rifles“ s.r.o. „Češka Zbrojovka“ a. s Uherski Brod, vlasnik je proizvodnog žiga (trade mark) fabrike u Brnu: Bren, Brno Arms, Z na cevi i još nekih. „Češka Zbrojovka“ zapošljava oko 1.200 radnika. U cilju diversifikacije proizvodnog programa, u fabrici se proizvode specijalni alati za mašinsku industriju visoke preciznosti izrade, delovi, sklopovi i komponente namenjene prvenstveno za automobilsku i avioindustriju. Mašinski park je modernizovan i proizvodnja počiva na CNC mašinama, između ostalog, nemačkog švajcarskog i japanskog porekla.


Firma je veoma poznata po proizvodnji streljačkog oružja. Pre svega pištolja i lovačkog i sportskog oružja. „Češka Zbrojovka“ je nadaleko čuvena po pištoljima, posebno modelu M75. Na osnovu ovog legendarnog pištolja, „Zbrojovka“ je razvila seriju modela, od kojih je CZ75 Compact D nabavila policija Češke Republike. Fabrika godišnje proizvede i proda širom sveta oko 100.000 komada različitih modela pištolja.
Trenutno, fabrika proširuje program uvođenjem u proizvodnju automata 9 mm Scorpion EVO 3A1 i gamu streljačkog oružja u kalibru 5,56 mm M805, koju čine: jurišna puška normalne dužine cevi, sa skraćenom cevi za specijalne jedinice, snajperska puška u poluautomatskoj verziji i laki puškomitraljez (slično kao ruski RPK). Sem toga, predviđa se da se modeli iz ove game proizvode i u kalibrima 7,62×39 i 6,8×43 Rem. Spc.
Novi automat Scorpion EVO 3A1 je hibridne konstrukcije. Praktično je izrađen od poliamida (22 dela) i čelika. Vitalni delovi su od čelika: cev, zatvarač, mehanizam za okidanje, opruge i sl. Delovi od poliamida (ram, rukohvat, kundak, potkundak, okviri) izrađuju se livenjem, što bitno pojeftinjuje serijsku proizvodnju. Konstruktor je Jan Lučansky, koji odskora radi u fabrici. Na automatu su prvi put primenjena originalna rešenja, koja su priznata kao patent.


Automat radi na principu slobodnog zatvarača. Bravljenje je tzv. inercijom zatvarača, tj. nema brava na sanduku i cevi. Zatvarač je prizmatičnog oblika mase oko 600 g. Gađa se iz tzv. „zatvorenog položaja zatvarača“ – metak je u cevi, a slobodni zatvarač naleže na dno čaure metka. Ovim se postiže veća preciznost pri opaljenju prvog metka. Po opaljenju poslednjeg metka, zatvarač ostaje u zadnjem položaju. Stavljanjem punog okvira i pomeranjem utvrđivača okvira, oslobađa se zatvarač koji unosi metak u cev. Mehanizam za okidanje ima regulator paljbe, koji omogućuje poluatomatsku, selektivnu (tri metka u rafalu) i rafalnu paljbu. Regulator paljbe ujedno ima i funkciju kočnice, tako da je četvrti položaj „ukočeno“. Razmak između rukohvata i obarača je podesiv, pa može da se prilagodi veličini šake strelca. Podešava se aksijalnim pomeranjem rukohvata prema obaraču ili od obarača, prema potrebi. Utvrđivač okvira izveden je sa obe strane sanduka i može da se koristi i sa leve i desne strane. Ručica zatvarača služi za zapinjanje i eventualno pražnjenje oružja. Pri paljbi ostaje nepokretna u prednjem položaju. U zavisnosti od potreba korisnika, može jednostavno da se premesti s jedne na drugu stranu. Smeštena je na prednjem delu sanduka prema ustima cevi (iznad cevi).

Kundak je preklapajući i može lako da se odvoji, skine sa automata. Podesiv je po dužini, tako što se izvlači oslonac za rame (ima tri stepena podešavanja). Pređica za remen može brzo i lako da se premesti s leve na desnu stranu i obrnuto. Na automatu su izvedene četiri pikatini šine. Glavna pikatini šina, koja je i najduža, izvedena je na gornjoj strani sanduka. Na njoj je predviđeno, pre svega, montiranje svih vrsta nišana. Standardna izvedba automata ima montirane mehaničke i kolimatorski nišan, a po potrebi, umesto kolimatorskog, mogu da se montiraju i dnevni optički nišan sa uvećanjem, kao i druge optoelektronske dnevno-noćne nišanske sprave. Pomoćne pikatini šine izvedene su na potkundaku (bočno i sa donje strane, ukupno tri komada). Na njima se montiraju dodatni uređaji: taktičko svetlo, laserski obeleživač cilja, dodatna ručica za bolje kontrolisanje oružja pri rafalnoj paljbi. U slučaju kad nisu montirani dodatni uređaji na bočnim šinama i donjoj šini, stavljaju se gumeni štitnici koji štite od oštećenja pikatini šine, a ujedno čine potkundak pogodnijim za držanje u ruci. Planira se da se dodatna oprema upotpuni i sa prigušivačem pucnja. U svakom slučaju, mnogo pažnje se posvetilo tzv. uslovima pogodnosti upotrebe, koji su pored neophodne pouzdanosti, od izuzetne važnosti pri izboru oružja. Zato, ovaj artikal ima sve preduslove da opstane na tržištu.
Svo oružje iz proizvodnog programa „Češke Zbrojovke“ odlikuje se preciznom izradom delova, kvalitetnom završnom obradom i originalnom konstrukcijom. To može da se smatra i karakteristikom kompletne češke konstruktorske škole, koju pored već navedenog, krasi i nekonvencionalnost konstruktorskih rešenja.
Dosadašnje poslovanje fabrike „Češka Zbrojovka“ je bilo uspešno i umešno. O tome svedoče i ulaganja u razvoj novih artikala. Novi proizvodni artikli će zbog kvaliteta sigurno pronaći put do kupca.
S. Orašanin

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još