Bolt action

Bolt action – široko korišćena vrsta zatvarača, deo vatrenog oružja kojim se zatvara cev sa zadnje strane, radi opaljenja metka, sprečavanja izlaska barutnih gasova za vreme prolaska zrna kroz cev, izvlačenja i izbacivanja prazne čahure, i ubacivanja novog metka. Čepni zatvarač koristi se kod pušaka ostraguša, sporometnih i repetirki, koje se pune kroz otvor na zadnjem kraju cevi, koji se naziva barutna komora . Nosač zatvarača nalazi se neposredno iza cevi (barutne komore) i naziva se sanduk puške.
Nemački puškar Johan Nikolas Drajze konstruisao je 1838. prvu modernu pušku ostragušu koja je ušla u masovnu upotrebu – takozvanu iglenjaču Drajze. Drajze je usavršio ideju Švajcarca Samuela Paulija, koji je napravio sjedinjeni metak (zrno i barutno punjenje) u papirnoj čahuri, kojoj je dodao mesingano dno sa kapislom, i konstruisao pušku ostragušu sa preklapajućim zatvaračem, u čijem se telu nalazila igla sa oprugom za opaljenje metka udarom u kapislu. Koristeći se idejom opaljenja sjedinjenog metka sa kapislom udarnom iglom, Drajze je 1838. konstruisao ostragušu sa cilindričnim klizećim zatvaračem, koji se ručicom pokretao u sanduku u pravcu ose cevi (napred i nazad[a]) i kao čep zatvarao cev (otuda kasniji naziv čepni zatvarač). Bravljenje (čvrsto spajanje sa sandukom) vršilo se okretanjem tela zatvarača udesno za četvrtinu kruga. Delovi za opaljivanje (udarna igla i opruga) bili su u telu zatvarača. Opruga udarne igle automatski se zapinjala pri zatvaranju zatvarača. Zatvarač Francuza Antoana Šaspoa , tvorca istoimene francuske puške, bio je sličan Drajzeovom, samo je imao kraću iglu.
Posle pojave metalne čahure i sjedinjenog metka (1860), razvoj zatvarača krenuo je brže. Razlikuju se tri vrste: u vidu poklopca, masivni i u obliku čepa. Čepni (cilindrični) zatvarač sistema Drajze (nem. Dreyse) i Šaspo (franc. Chassepot) dao je najbolje rezultate, pa je, s izvesnim dopunama (Nemac Mauzer (1868) i Austrijanac Manliher (1888) usavršili su bravljenje) ostao u upotrebi.
Obrtnočepni zatvarač ,čiju je osnovnu verziju konstruisao Drajze još 1838. i koji se od tada neprestano usavršava i široko koristi. Ručica ovog tipa zatvarača obično nije na kraju tela zatvarača, i mora se okrenuti za četvrtinu kruga udesno da bi se zatvarač zabravio, a ulevo da bi se odbravio, pre povlačenja zatvarača.


Pravočepni (pružnočepni) zatvarač , zatvarač u obliku čepa koji se otvara i zatvara prostim povlačenjem u pravcu ose cevi, bez okretanja zatvarača. Ovakvi zatvarači uvek imaju ručicu na zadnjem kraju. Takav zatvarač imale su puške Manliher model 1893 i Manliher model 1895. Kasniji modeli pušaka Manliher imali su obrtno-čepni zatvarač.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još