Besprekorno pasovanje

Cev i delovi sanduka su mat plavo brunirani identično na celoj površini, a od vrhunske orahovine urađeni skupoceni kundak, fino je čekiran u zoni “obe ruke” korakom od 20 linija po inču dužine. Korišćen je proveren Mauzer 98 sistem, sa dva čeona zabravljujuća brega i jednim u zoni ručice zatvarača. Bočni dugački Mauzerov izvlakač, ima kontrolisano uvođenje metka iz magacina u cev ali je zato ugrađena najsavremenija trostepena kočnica. U položaju polužice kočnice unazad sve je ukočeno i osigurano: igla, obarača i ručica zatvarača bezbedno su blokirani. U srednjem položaju osigurani su igla i obaraža, ali je moguće manipulisati zatvaračem. Taj položaj kočnice se koristi kod prepunjavanja oružja. Prednji položaj kočnice, znači da je oružje spremno za pucanje.


Cev karabina ni u jednoj tački ne dodiruje kundak i to je Džon Džef simbolično dokazao provlačeći nivčanicu od jednog dolara celom dužinom cevi. Pozntao je da svaki kontakt cevi i kundaka, remeti sinusoide oscilovanja cevi pri pucanju i time dovodi do većeg rasipanja pogodaka. Kimber je izmenio Mauzerov ustavljač zatvarača, na levoj zadnjoj strani sanduka i sada je to mnogo kraća polužica sa nareckanim dugmetom.
Gledajući američke lovačke karabine, zapažate da nigde ne ugrađuju ubrzicu – šteher. Amerikanci vole sistem za okidanje sa jednom potpuno podešljivom obaračom. To pravdaju znatnim usporenjem i komplikovanjem procesa okidanja u slučaju neophodnog, brzog ponovljenog pogotka. I jeste tačno: napinjanje štehera je još jedna dodatna radnja, a pucanje bez ubrzice traži veliku silu i znatno uvećava mogućnost promašaja. I zato Kimber M8400 ima jednu potpuno podešljivu obaraču, koja je u fabrici naštelovana na silu od 1,25 daN. To se lako može i smanjiti, ali čemu? Ovo je puška namenjena lovu, a ne benč rest takmičenjima. O kvalitetu okidanja i ne govorimo, jer je Kimber firma za custom oružja.

U nazivu modela ove puške stoji ‘Long action”, što ukazuje na mogući izbor kalibra u ovom dugom sanduku. Test je rađen kalibrom . 30-06, a na raspolaganju su i kalibri .25-06, .270 Win, .300Win. Mag. Četiri standardna metka staju u magacin, a Magnuma jedan manje. Dno magacina ima okretnu tačku na prednjoj strani i bravicu na prednjoj površini štitinika obarače. U Kimberovoj klasi je besprekorno pasovanje svih ovih delova. Evo još jedne modne novotarije, koja je obavezna na svim puškama s one strane Atlantika: lako skidajuće pređice za remnik. Taj, Evropljanima ne baš mnogo važan detalj posebno je naglašavan kod svih proizvođača koji žele da prodaju puške u SAD. Naravno Kimber je to ispoštovao i kod njega se remnik skida i postavlja jednostavnim pritiskom na dugme.
Dužina puške u standardnim kalibrima iznosi 1130 mm, od čega na cev otpada 610 mm. Za Magnum kalibre cevi su duge 660 mm. Bez optike, puška ima masu 3178 gr. Ali gde ide prestižni Kimber bez optike, pa ga je Džon Džef opremio Leupoldom VX – III uvećanja 3,5 do 10 puta 40, kod koga je tubus standardni jedan inč (25,4 mm). Masa puške sa optikom i montažom iznosi 3,8 kg (pripremamo poseban tekst o optikama Leupold, kojih je na našem tržištu sve više, zato ćemo sada biti nešto kraći. Ugrađena VX – III optika u SAD košta 590 dolara i smatra se odličnim izborom. Obične lovačke zahteve ispunjavaju i jeftinije Leupold optike, kategorije VX – I i VX – II, ali Kimberu ipak najbolje pristaje najskuplja lovna VX – III kategorija. Leupoldov razred optika Mark IV, je još skuplja, ali je rezervisana za Long range, Benč rest, i taktička službena oružja, a manje za lov. Posebno ističemo i sledeće: Džef Džon, je unapred odredio kojim će tipom i težinama zrna loviti (kalibar je .30-06), podatke je dostavio Custom odeljenju Leupolda i oni su mu za doplatu od 179,99 dolara, uradili končanicu po želji, sa tačnim podelama po daljinama: 100, 200, 300, 400 i 500 jardi, koje odgovaraju njegovom tipu izabrane municije. Čak je i ime strelca upisano na optičkom nišanu. Ova končanica je neprocenjivo važna i svi koji love i pucaju intenzivno znaju da cene njene prednosti. Da ponovimo: birate po želji tip končanice i za predloženo zrno Vo i dužinu cevi dobijete podelu od 500 jardi (457 metara). To vredi 180 dolara, ali zahteva i pravilan izbor i disciplinu, kada je municija u pitanju.

Tek tu zavidimo američkim autorima, koji rade testove oružja. Za razliku od Džefa Džonsona, koji ne raspolaganju imao svakojaku municiju u mnogobrojnim kalibrima, mi smo bili uskraćeni za tako nešto. Razlozi su dobro poznati. Zakon je takav da mi kao magazin koji piše o oružju ne možemo da imamo ni jedan jedini metak. Ali zato je Džef Džonson testirao municiju: Black Hils, Federal High Energu Nosler Partition, Federal Barnes Triple Shock, Winchester Balistic Silver Tip u težinama 180 greja, a sve je probao i ponovio sa masom zrna od 168 grejna (1 grejn – 0,0648 grama). Evo tih rezultata: Grupu od tri hica na 100 jardi prečnika 15,8 mm, pri brzini Vo=878m/s i Eo=45013 ostvario je Federal Haj Enerdži od 180 grs, što je i najbolji rezultat. Ni ostali nisu mnogo zaostali tek za koji procenat. Sve bez zastoja besprekorno.
To najbolje govori da će Kimber modelom 8400, pokušati da preuzme deo tržišta, koji je pripadao Winčesteru 70. Videćemo možda će Winčester iz Evrope zadržati slavu američkih Winčester pušaka? Bez sumnje Kimberov Mauzer 8400 je izvrstan lovački karabin, za sve lovce i strelce koji se opredeljuju za klasična rešenja. Uz učešće skupog ručnog rada, pri izradi oružja.
V. MITROVIĆ

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još