John Rigby & Co

Predstavljamo oružje i municiji slavnog imena John Rigby. Legendu o Rigbiju, započeo je Džon 1775, u Dablinu u Irskoj, kada je osnovao firmu “John Rigby & Co”. Biznis je naravno iz sveta oružja. Kapetan dablinskih grenadira Džon Rigby, prvo proizvodi oružje na kremen punjeno kroz usta cevi crnim barutom. Od nastanka su “Rigby” puške bile visokog kvaliteta. Kako se oružje u tom periodu konstrukcijski intenzivno usavršavalo, tako su i Rigbyevi naslednici u tome aktivno učestvovali. Pored pušaka, “Rigby” proizvodi pištolje za dvoboj i bibernice pepper box, revolvere sa više okretnih cevi. Poznat je to vreme bio Rigbyev pepper box koji možda najviše karakteriše dablinsku eru firme “Rigby”. Posle Džonove smrti, njegov sin i naslednici preseljavaju firmu iz Dablina u London. Tokom 19. veka firma “Rigby” radi u Engleskoj i aktivno učestvuje u stvaranju oružja za vojnike i civilne moćne britanske imperije. Prelomni trenutak po firmu “John Rigby”, nastao je krajem 19. veka kada tadašnji potomci, John i Theo Rigby počinju saradnju sa nemačkim oružarom Polom Mauserom. Do tada su sve puške za lov velikih afričkih životinja bile ili preskupe i preteške dvokuglare ili jednometne jednocevke velikog kalibra.

Ovaj slavni, ugledni proizvođač, još uvek radi skupe dvokuglare i po koju dvocevnu sačmaricu. Velika britanska oružarska imena “Puredy”, “Holland & Holland”, “Scott”, “Westley & Richards”, “Adams”, “Webley”, “Fosbery”, dali su svoj industrijski doprinos usavršavajući oružje ili neke njegove sklopove. Možda još veći doprinos oružarstvu dali su Rigbijevi, stalno radeći na novim kalibrima. Tražeći optimalne kalibre za većinu svetske divljači, potomci Džona Rigbija stvorili su kalibre: 7 mm Rigby Magnum, .350 Rigby Magnum. .350 No2 Rigby, .450 Rigby, .400/.350 Rigby i .416 Rigby. Ovaj poslednji koji smo naveli – .416 Rigby, je i njihov najpopularniji kalibar. Njim je iz pušaka sistema Mauser 98, ali i drugih, odstreljeno do sada možda najviše krupne afričke i svetske divljači. Slava tog kalibra zaslužuje da ga detaljno opišemo, pre nego što vam predstavimo nekoliko današnjih “Rigby” pušaka.

Godine 1911, baš kada je i Browning završio svoj slavni Colt M1911, preko okeana u Britaniji u firmi “Rigby” stvoren je metak .416 Rigby. Namena je bila za lov i zaštitu od svih krupnih i opasnih svetskih – afričkih životinja. Čaura duga 73,66 mm, čije dno ima prečnik 14,99 mm, primala je zrno prečnika 10,57 mm (0,416 inča). Masa zrna se kreće od 19,4 do 30 g, a to je ogroman raspon. Po C.I.P normama maksimalni piezo pritisak za ovaj kalibar iznosi 325 MPa, što je za E0=6300 J i V0=630 do 730 m/s, veoma blag i umeren pritisak. Stara engleska škola nije dozvoljavala da se visoka energija i brzina zrna dobija enormnim naduvavanjme radnih pritisaka. Čaura zrna ima veoma kratko rame (1,19 mm) uz veliki ugao ramena od 89,76 stepeni, ali i dugi vrat čaure od 12,7 mm, u kome udobno leže sva zrna SP, FMJ, HP… (Swift A frame, Hornady RD, Woodleigh RNSN, Wodleigh FMJ, Barnes Solid). Ovaj kalibar je prvo radio u “Rigbyevim” obrtno-čepnim karabinima sistema M98 (naravno znatno uvećanih dimenzija), da bi danas bio jedan od popularnijih. Zrna pune košuljice kalibra .416 Rigby, mogu da probiju i unište najtvrđe kosti slonova i nosoroga, imaju izvrsnu penetraciju i sasvim zadovoljavajuću položenu putanju. Mnogi afrički lovci koji love kalibrom .416 Rigby, ili iskusni PH profesionalci koji prate bogate lovce, upucavaju svoje .416 Rigby karabine na daljinu od 250 m (Gee=250 m), čime su pokrili sve lovne daljine uz krupnu i opasnu divljač. Za opasne mačke, lava, tigra i leoparda, kalibar je takođe izvrstan, uz primenu mekših zrna. Najbolja preporuka za ovaj vek stari kalibar, je činjenica da je najveći afrički lovac John Pondoro Taylor, njime najviše lovio. Čak ga je smatrao za metak srednje kategorije snage (udoban za pucanje), koji je dovoljan da zaustavi lava u bliskom napadu. Njemu moramo da verujemo, jer su mu lokalni stanovnici dali ime Lav – Pondoro, upravo zbog broja odstreljenih lavova. I današnje fabrike “Kynoch”, “Federal”, “Sako”, “Norma”, rade municiju i komponente za kalibar .416 Rigby, a “Sako”, “Ruger”, “Dakota”, “Remington”, rade u njemu svoje puške. U zemljama gde lovci sami pune karabinsku municiju, veoma je dobro prihvaćen kalibar .416 Rigby, uz napomenu o strogom poštovanju minimalnih dozvoljenih količina baruta u čauri. Divan stari, efikasni, a za pucanje ipak udobni kalibar.


Sada prelazimo na opis nekih od današnjih “Rigby” pušaka. Naravno, počinjemo obrtnočepnim karabinom sistema Mauser M98. Radi se danas u više kalibara, ali su osnovni veliki afrički kalibri: .375 H&H, .416 Rigby i .450 Rimless. Naravno, od 29. avgusta 1912, kada je pukovnik ser Aubrey Wools Sampson kupio prvu Rigbyevu (Mauser 98), repetirku u kalibru .416 Rigby, taj kalibar je postao favorit kuće “Rigby”. Ta puška nosi danas ime Big Game (veliki lov), ima cev dugu 660 mm i teži 4.600 g. U zoni magacina nalazi se proširenje u odnosu na standardni profil puške M98, koje je nastalo iz potrebe da magacin prihvati četiri ogromna metka .416 Rigby. Dno magacina je vezano u prednjem delu sanduka šarnirom i otvara se pritiskom na dugme, smešteno u unutrašnjem delu štitnika obarača. Ovu bravicu poklopca magacina je sve do pred kraj osamdesetih godina 20. veka, primenjivala i “Zastava” na karabinima M70, kada ju je zbog rešenja sa šteherom i malo prostora za pucanje u rukavicama, napustila. Mnogi žale za starim “Zastavinim” rešenjem.


Karabin Rigby Big Game bravi u sanduku putem dva jaka čeona brega znatno uvećana zbog velikih kalibara. Zadržan je i pouzdani nepomični dugi bočni izvlakač. Dokazala je praksa neoborivo, da je ovaj tip izvlakača (kontrol fiding) daleko pouzdaniji od današnjih za izradu jednostavnijih čeonih (puš fiding) izvlakača. Na cevi se nalaze ugrađeni mehanički nišani, mušica sa štitnikom i trodelni zadnji nišan. Prvi stepen zadnjeg mehaničkog nišana je nepomična pločica sa V širokim zarezom i vertikalnom crticom u sredini zareza. Zatim idu dva, po visini različita, preklopna nišana, takođe sa V odgovarajućim zarezima i vertikalnim crticama u sredini zareza. Ta tri nišana su predviđena za daljine gađanja 65, 150 i 250 jardi (59,44 m, 137,16 m i 228,6 m). Puška koja ima samo ove mehaničke nišane i Mauserovu leptir kočnicu, nosi oznaku podmodela: Big Game Single Skvare Bridge. Ona koja pored ovih mehaničkih nišana ima na sanduku uzvišenja sa urezanim donjim bazama demontažnih montaža optičkih nišana, nosi oznaku Big Game Double Square Bridge. Znači: jednostruki i dupli kvadratni most. Ova sa duplim mostom ima i redizajniranu bočnu polužicu kočnice, koja dozvoljava niže smeštanje optičkog nišana.
Puška Rigby sa samo mehaničkim nišanima – Single Bridge, ima kraću cev (560 mm), i radi se u kalibrima .416 Rigby i .450 Rimless, a dupli most radi se sa dužom 610 mm cevi i pored ova dva pokriva i kalibar .375 H&H. Kraću pušku često nose imućni organizatori – pratici u prestižnim afričkim lovovima. Dupli most smo videli na sajmu IWA 2014, opremljen Swarovski Z6i 1-6×24 nišanom i to je puška koja ispunjava sve želje prebogatih lovaca.
Kundak ovih karabina rađen je od najfinijeg oraha, u bavarskom je stilu i ima debeli amortizer od crvene gume. Uglavnom je zaštita metalnih površina izvedena specijalnim Rigby plazma nitrid postupkom, izuzetno lepim, otpornim i nereflektujućim. Sitna gravura je standard Rigby pušaka. Ovo moćno oružje je toliko fino urađeno, da vlasnik serijskih evropskih karabina sistema M98, ostaje bez daha. Bez daha nas ostavlja i cena od preko 10.000 evra. Ipak, “Rigby” je pokazao da klasična koncepcija (M98) u najboljem izdanju izrade i materijala, daje vrhunsko lovačko repetirajuće oružje.

Do pojave repetirki, dvokuglare su bile jedina lovačka opcija za bogate afričke i indijske safari lovce. Danas “Rigby” radi više tipova dvokuglara koje pripadaju Nitro Express familiji. Na jednom od sajmova IWA divili smo se prelepoj dvokuglari u nedovršenom belom stanju, koja je bila u kalibru .416 Nitro Express. Imala je vatre na H&H pločicama, sa sedam čivija i indikatorom nategnutosti unutrašnjih udarača. Dva jaka Purdey i jedan mali Scott ključ su obezbeđivali čvrstinu zabravljivanja cevi. Znamo da “Rigby” radi dvokuglare i sa drugim bravljenjem. Takva je puška prikazana u njihovom ovogodišnjem katalogu. Ona ima takođe dva široka donja Puredy ključa, ali je gore izvedena složena lutkina glava, koja nepogrešivo pozicionira cevi u baskuli. Ove teške dvokuglare uglavnom imaju ejektore, dva obarača i mehaničke, široke V nišane. Kundaci su vrhunski orahovi, zaštita paljenim finišom sa sitnom scroll gravurom. Skupe puške čija cena ide i preko 60.000 evra.


Za kraj smo ostavili “Rigbyevu” sačmaricu položenih cevi u malenom kalibru 28/70. “Rigby” radi i druge kalibre, ali smo ovu na sajmu IWA razgledali. Ova fina engleska sačmarica ima H&H mehanizme sa sedam čivija (seven pins), Purdey bravu i dva obarača. Interseptori (hvatači) su integrisani u udarni mehanizam. Klasičan ukus uglavnom opredeljuje fiksno čokirane cevi, mada na zahtev verovatno rade i mobil čokove. Kod sačmarica i to “Rigbyevih”, verovatno se za jeres smatra bilo šta osim tananog, elegantnog engleskog kundaka, čekiranog korakom 32 lpi. Tu u najvrtložnijoj strukturi orahovine, apsolutno ne ide nikakav potkov kundaka. Ona sajamska dvadeset osmica, je u svom koferu od braon kože više ličila na violinu nego na oružje. Po povratku kuću gledamo knjige “Gun Values” i nalazimo cene “Rigby” položara sačmarica – 30.000 do 80.000 evra! Zaista su nedostupno lepe, sa naglaskom na – nedostupno!
Da je u pitanju vrhunska ifirma koja vodi računa o svom renomeu, govori i podatak da “Rigby” ima svoj prodajni centar u Londonu (Vauzhall). Na 3.200 m2 površine, izložena je čitava kolekcija “Rigby” pušaka,  a tu su radionica, kundačarski atelje, prateća oprema i istorijska izložba pušaka, počev od 1798. Poziv bogatim lovcima da ako su u Londoun, obavezno posete ovaj ekskluzivni salon. Nama običnim smrtnicima i ovo predstavljanje, bilo je dovoljno da razgalimo dušu…

tekst i foto V. Mitrović

foto „Rigby“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još