Hellion u pohodu na SAD

S obzirom da se na prostoru nekadašnje zajedničke države proizvodi više sistema i modela vatrenog oružja namenjenog službenoj upotrebi, ali i za komercijalno tržište, pomno pratimo sve novitete nastale u fabrikama. Konstatujemo da „HS Produkt“ iz Ozlja kraj Karlovca, u ovom trenutku predstavlja primer promišljenog razvoja i plasmana proizvoda. Saradnjom s renomiranom američkom firmom „Springfield Armory“, zajedničkim projektom HS/XD pištolja, koji je ostvario respektabilni tržišni uspeh, napravio je kvalitativni iskorak unapred, a sada takođe zajedničkim konceptom puške trasiraju ispravan put.
Automatska puška VHS u kalibru 5,56×45 mm nastala je pod snažnim uticajem francuskog rešenja FA MAS, a pre nepunih devet godina osnovna koncepcija je unapređena u model VHS-2, takođe bullpup konfiguracije. Dežurni skeptici tvrde da vojno streljačko naoružanje takvog sistema uveliko nestaje sa scene, jer je FA MAS i u matičnoj zemlji zamenjen, a britanske L85 očekuje ista sudbina. Puške zasnovane na austrijskom AUG, poodavno nisu „u modi“, Kina praktično u hodu zamenjuje svoje QBZ-95, a belgijski FN 2000 se loše pokazao. Jedino izraelski Tavor slovi za rešenje koje može da se okarakteriše kao perspektivno.

SLIKA 1. Ovo hrvatsko oru++je je redak primer bullpup pu+íke koju nesmetano mogu da koriste i levoruki.jpg
Odličan primer bullpup puške koju nesmetano mogu da koriste i levoruki

Postavlja se opravdano pitanje šta je hrvatske i američke razvojne stručnjake motivisalo da kreativne napore usmere ka unapređenju bullpup puške? Odgovor je sadržan u činjenici da savremene oružane snage iziskuju primarnu vojničku pušku manjih gabarita, koja ipak ima cev optimalne dužine za ostvarivanje punog balističkog potencijala metka 5,56×45 mm NATO. To omogućava upravo sistem kod koga su sklop mehanike, zatvarač i okvir pozicionira iza rukohvata. Da su u pravu, najbolje pokazuje činjenica da je upravo puška VHS-2 kupljena i uvedena u naoružanje iračkih formacija policije i vojske, koriste je BiH, Albanija, a naravno i armija države nastanka. Na vojnom konkursu Francuske ušla je u završnu fazu testiranja, pokazavši se kao najpreciznija u zavidnoj konkurenciji.

SLIKA 2. Okida-ì ima ne+íto ve-çu i tvr-æu silu otpora, a ru-ìica zatvara-ìa tako-æe mo++e biti bolje re+íena u smislu pozicije i ergonomije.jpg
Okidač ima nešto većçu i tvrđu silu otpora, a ručica zatvarača  mogla je biti bolje rešena u smislu pozicije i ergonomije

Uzevši u obzir ispoljeno interesovanje raznorodnih bezbednosnih formacija, razvojni tim proizvođača je imao na umu i potencijalne civilne kupce koji (prvenstveno u Severnoj Americi), ne žale novac kako bi posedovali oružje upravo takvih karakteristika, ali isključivo u poluautomatskom modu paljbe. Kada je početkom ove godine predstavljen model Hellion, među prvim američkim korisnicima bio je naš dugogodišnji saradnik Oleg Volk, koji zajedno sa kolegama po pasiji već mesecima vrlo intenzivno koristi ove puške. Prema njihovim rečima, Springfield Hellion je nadmašila očekivanja po više relevantnih kriterijuma i predviđaju joj veliki uspeh. Tamošnji korisnici i pored višedecenijskog kulta oružja zasnovanog na sistemu AR15 i te kako umeju da cene ako je puška ovakve nestandardne konfiguracije u kalibru .223 Rem/5,56×45 mm adekvatna za više namena: od streljačkih disciplina 3-gun match, kao sredstvo nužne odbrane imovine kod civila i bezbednosnih službi, ali i za rekreativno streljaštvo.
Kao glavne adute navode što je cev dužine 410 mm projektovana da municija sa zrnom tipa FMJ mase 62 grejna ostvaruje optimalne rezultate, a oružje ukupne dužine 700 mm je kompaktno uz masu oko 3,6 kg.

SLIKA 3. Primenjeni su najbolji mogu-çi materijali kako -ìeli-ìnih, tako i polimerskih delova, a zavr+ína obrada je besprekorna.jpg
Primenjeni su najbolji mogući materijali kako čeličnih, tako i polimerskih delova, a završna obrada je besprekorna

 

SLIKA 4. Prednji rukohvat je jako udoban bez obzira na veli-ìinu +íake.jpg
Prednji rukohvat je udoban bez obzira na veličnu šake

U skladu sa propisima i nekim ranijim iskustvima, određeni delovi mehanizma Helliona se razlikuju od vojne verzije VHS-2, koja ima opciju rafalne paljbe. Sklop klipa i cilindra gasne pozajmice, nosač zatvarača i opruge su drugačiji, nisu međusobno izmenjivi između vojnog i civilnog modela, što važi i za okidački mehanizam. Dalje, prilikom rasklapanja puške, poprečne čivije ostaju na telu oružja bez mogućnosti odvajanja i posledičnog gubljenja, što je vrlo bitno. Hellion ima dodatni kvalitet u posebno dizajniranim okvirima sopstvene konstrukcije, znatno boljim nego kod većine poluautomatskih pušaka tog kalibra i sistema. Pritom, prijemnik okvira može lako da se modifikuje za upotrebu svih dostupnih od pušaka AR15 sistema. Isto važi za lako izmenjiv fabrički rukohvat, ukoliko potencijalnim korisnicima više odgovara neki drugi model, iako naši prijatelji izuzetno hvale i originalni, uz posebnu sugestiju da je kundak među najboljim koje su ikada isprobali.

SLIKA 6. Mehani-ìki ni+íani imaju  mogu-çno+í-çu preklapanja kada se koriste montirana opti-ìka sredstva.jpg
Mehanički nišani imaju mogućnost preklapanja kada se koriste montirana optička sredstva

 

SLIKA 7. Na najbli++im udaljenostima koristi se podeok zadnjeg ni+íana 1-2.jpg
Na najbližim udaljenostima koristi se podeok zadnjeg nišana 1-2

Uz poslovičnu preciznost primenjenog kalibra, naredni dobro osmišljen kvalitet ove puške su mehanički nišani sa mogućnošću preklapanja, kada se koriste montirana optička sredstva. Ono što je puške bullpup sistema iznelo na loš glas među dosadašnjim korisnicima je balans mase pomeren previše unazad, potom nemogućnost korišćenja od levorukih strelaca, zbog pozicije otvora za ekstrakciju ispaljenih čaura, kao i jako iritirajuće „čangrljanje“ mehanizma, jer se nalazi preblizu glave. Promišljenom konstrukcijom i pozicioniranjem polimerskih delova, ostvareno je da balans bude kod središnje ose oružja, u zoni rukohvata. Tako se lako manipuliše puškom, a za levoruke je predviđena jednostavna prerada kojom se otvor za izbacivanje čaura premešta na suprotnu stranu bez intervencije oružara. Čak i oni koji nisu bili u prilici da svojeručno isprobaju ovaj hrvatski novitet, na osnovu fotografija uviđaju da su primenjeni najbolji mogući materijali, kako čeličnih tako i polimerskih delova, a završna obrada je besprekorna. Ovo navodimo kako bismo naglasili razliku u odnosu na proizvode nekih drugih oružarskih fabrika, koje svoje oružje namenjeno izvozu u SAD isporučuju sa spoljnim površinama primerenim jedino užurbanoj ratnoj produkciji i surovoj terenskoj eksploataciji, što je krajnje neprimereno.
Ako već analiziramo sva svojstva, naši američki saradnici su pomenuli i neke nedostatke, poput okidača koji ima nešto veću i tvrđu silu otpora, a smatraju da pozicija i ergonomija ručice zatvarača takođe može biti bolje rešena. Prednji nišan ima sjajne površine koje u kombinaciji sa izvorom svetlosti jačeg intenziteta ometa brzo formiranje nišanske slike i angažovanje meta, jer uzrokuje horizontalni „lažni obris“. Po njihovom mišljenju, kočnica bi takođe mogla da bude drugačije profilisana, iako je generalna ocena da je ukupni koncept odličan, uz opciju promene dizajna nekih detalja, kako bi puška bila blža savršenstvu.

SLIKA 9. Ugradnjom mek+íeg okida-ìkog sklopa bi ova pu+íka bila bli++e savr+íenstvu.jpg
Ugradnjom mekšeg okidačkog sklopa ova puška bila bi bliža savršenstvu

 

SLIKA 8. Modul okida-ìkog mehanizma je lako dostupan za -ìi+í-çenje i opravku po potrebi.jpg
Modul okidačkog mehanizma je lako dostupan za čišćenje i opravku po potrebi

Upravo je Oleg Volk detaljno predložio ugradnju mekšeg okidačkog sklopa, kao i drugačiju komandu za deblokadu okvira, jer postojeću strelac prosečne konstitucije može da angažuje samo dohvatom jednog prsta, što se pokazalo nepodesnim. Naročito je pohvalio izuzetno blag trzaj i otklon oružja tokom ispaljenja, kao i zavidnu preciznost kada se koriste optički ili refleksni nišani bez uvećanja. Doduše, smatra da s ovakvim kundakom Hellion najviše odgovara korisnicima višim od 190 cm, što su utvrdili opitovanjem sa više raznolikih korisnika među kojima je bilo i dama. Zbog toga skoro nestvarno nam je delovalo da su na tipskom poligonu testirali ovu hrvatsku bullpup napravu u uslovima upotrebe praktično nezamislivim za ovdašnje civilne korisnike.

SLIKA 13. Poluga ko-ìnice je nadohvat palca dominantne +íake.jpg
Poluga kočnice je nadohvat palca dominantne šake

 

SLIKA 11. Prijemnik okvira je takav da se mo++e lako modifikovati upotrebi svih dostupnih za pu+íke AR15 sistema.jpg
Prijemnik okvira je takav da se može lako modifikovati upotrebi svih dostupnih za puške AR15 sistema

Osim simulacije borbenog gađanja u hodu, korišćene su pokretne mete, a na kraju su i ciljevi angažovani iz zaustavljenog vozila, ali i kroz prozor automobila koji se kreće. Ma koliko to nama delovalo kao svojevrsni nonsens, nikada ne bi trebalo zaboraviti da postoje službe obezbeđenja kojima je ovako kompaktno oružje velike vatrene moći najprimereniji alat, od kog neretko zavisi život osobe koju čuvaju. Poznato je da se mnoštvo prepada na VIP i novčanih pošiljki ogromne vrednosti odvija upravo tokom transporta, što pojašnjava navedeno.
Uz neskrivenu dozu balkanskog lokalpatriotizma i jugonostalgije, izražavamo zadovoljstvo što se fabrika sa prostora bivše SFRJ svrstala među renomirane svetske proizvođače, iako vatreno oružje prave i firme iz Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije, s manje ili više uspeha na zahtevnijem tržištu. Ma koliko pojedinci iz oružarske industrije dosledno ponavljali maksimu imaginarnog junaka Ilije Čvorovića: „Koja su to kola bolja od moskviča?“, realnost je takva da na najvećem svetskom tržištu plasman rustikalnih varijanti pušaka AK sistema ne donosi adekvatnu zaradu.

SLIKA 12. Preporu-ìena je druga-ìija komanda za deblokadu okvira jer postoje-çu strelac prose-ìne konstitucije mo++e da anga++uje samo dohvatom jednog prsta.jpg
Preporučena je drugačija komanda za deblokadu okvira jer postojeću strelac prosečne konstitucije može da angažuje samo dohvatom jednog prsta

Takve puške predstavljaju samo još jedan jeftini kalašnjikov za manje rafinirane kupce u Americi po, za njih, povoljnoj ceni, no oni više platežne moći i ličnog senzibiliteta traže nešto drugačije. To dovodi i do zaključka da bi po imaginarnom scenariju da je opstala SFRJ, njene oružane snage koristile pištolje HS i puške VHS-2, te po tom osnovu bile rame uz rame sa svetskim trendovima.
Tekst: Milan Milanović
Foto: Oleg Volk

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Savremeni džepni gromovi

Malogabaritni revolveri još uvek predstavljaju najracionalniji izbor oružja namenjenog odbrani života i imovine u uslovima nenadane opasnosti, demantujući procene da je njihovo vreme neumitno prošlo

Novi zmaj Dalekog istoka

Nakon višedecenijskog statusa vojske koja to praktično i nije, japanske oružane snage se osavremenjuju i postaju respektabilna sila na tom području