Anschutz-Slavno ime

U svetu sportskog streljaštva ime nemačke firme „Anschutz“ jedno je od najpoznatijih i najcenjenijih. Predstavićemo vam nekoliko modela Anschutz pušaka namenjenih sportistima, ali uz obavezan osvrt na njihova dva izvrsna lovačka karabina.
Firmu je davne 1856, osnovao Julius Gottfried Anschutz u gradu Zella Mehlis, u nemačkoj oružarskoj oblasti Turingia. Gotfrid je bio sin puškara Johana Hanrija Gotliba Anšica, što je u Cela Melisu bilo često i cenjeno zanimanje. Firma se lepo razvijala, a Juliusa nasleđuju njegovi sinovi Fric i Oto. Pred Prvi svetski rat proizodi različite vrste pištolja i pušaka, a broji oko 200 zaposlenih. Između dva svetska rata Fricovi sinovi Maks i Rudolf sa uspehom preduzimaju fabričko rukovođenje, ali je ona 1945, potpuno rasklopnjena i preuzeta od sovjetskih vlasti. Novo rađanje imena „Anschutz“, bilo je 1950, u pokrajini Wurtemberg, sa sedam zaposlenih i 20 mašina. Prvo su se proizvodili vazdušni pištolji, flobert puške i rađena je reparacija lovačkog i sportskog oružja. Opet firma raste i kreće sa izradom sportskih pušaka. Šezdesetih godina prošlog veka firmu uspešno vodi Diter Anšic, a devedesetih je preuzima njegov sin Johen, koji predstavlja petu genraciju potomaka osnivača Juliusa Gotfrida Anšica. Danas je firma „Anschutz“ slavno ime, koje se krasi brojnim medaljama strelaca sa Olimpijada u Londonu i Sočiju, kao i sa takmičenja širom sveta.

U sportskom duhu nastavljamo prikazujući sportske puške. Kako je još zima i još traju takmičenja u biatlonu, gde se kombinuje umešnost brzog skijanja i preciznog pucanja, priču počinjemo puškom za biatlon. Modelom Anschutz 1827 F, puca danas 97% takmičara u disciplini biatlon. Bolja reklama od ove za firmu „Anschutz“ od ove nije moguća.
Reč je o sportskim puškama kalibra .22 LR ili o laserskom umetku lasera klase 1 (laser power III biathlon profi level). Match sportska cev duga je 55 cm, testirana je na niskim temperaturama i zaštićena postupkom specijalnog nitriranja. Radni vek cevi je ekstremno dug. Na prednjem kraju ugrađen je prednji nišan sa ili bez O prstena, koji ima zaštitnik od snega. Mušica je podesiva po visini. Zadnji složeni diopterski nišan, takođe ima snow cover – kapu koja ga štiti od snega i on je podesiv po pravcu. Nišanska dužina iznosi 76 do 82 cm. Masa puške iznosi 3,7 kg. Za one manje obaveštene navodimo podatak da se u biatlonu mora pogoditi cilj prečnika 4,5 cm, sa daljine 50 m, u ležećem stavu i prečnika 11,5 cm, u stojećem stavu.
Kako se biatlon ubraja u zimske sportove, puca se na ekstremno niskim temperaturama. Zato se mehanizam puške, njena cev i preciznost ispituju u fabrici na dugotrajno izlaganje niskim temperaturama. To je dug proces u kome učestvuju konstruktori, tehnolozi i fabrički strelci. Nijedna primedba fabričkih ili strelaca takmičara sa terena se ne odbacuje. Puška se tokom ovih ispitivanja izlaže temperaturi od -30C, što je mnogo oštrije testiranje od stvarnih uslova na takmičenjima. Strelcima je pre kupovine puške omogućeno da na fabričkom strelištu (50 m), na najnižim temperaturama veštački uprličenim, probaju pušku sa raznim vrstama takmičarske municije. Tek kada srelac postigne na 50 m grupu pogodaka prečnika 10 mm, odnosno da svi pogoci praktično šire samo jednu rupu, tada se smatra da je puška dobra. Srce svake biatlon puške čini njeno munjevito pravolinijsko repetiranje zatvarača. Prsti povlače unazad vertikalnu ručicu zatvarača, a palac ga kratkim guranjme napred potiskuje ka cevi. Tako se za deo sekunde izbacuje prazna čaura i uvodi novi metak iz petometnog okvira u cev. Pokret je tako uvežban, kratak i brz da liči na pucanje iz poluautomatskog oružja. Odbravljivanje, bravljenje i hodovi nazad-napred zatvarača su tako mekani i glatki da pokreti prstiju ne zahtevaju veći napor. Umetanje okvira u ležište i njegova izmena su putem duge poluge krajnje olakšani. Na kundaku se nosi i komplet od četiri petometna okvira, što je standard za ovu discplinu. Pored toga, postoji i kosi polimerski nosač za šest rezervnih, pojedinačnih .22 LR malokalibarskih metaka.
U pušku je ugrađen specijalni sistem za okidanje sa silom opaljenja od 0,55 daN (550 g). Odziv mehanizma za opaljenje se deklariše na 3,5 do 4 milisekunde. Da pojasnimo: vreme od povlačenja obarača od trenutka kada zrno napusti cev je maksimalno četiri hiljadita dela sekunde. Kundak biatlon puške Anschutz 1827 F je vrlo je složen lagani sklop, koji omogućava sve vrste podešavanja, kačenja kajiševa i udobnosti strelca pri skijanju i pucanju. Uz ovu sportsku, vrhunsku pušku, moguće je nabaviti mnoštvo neophodne dodatne opreme i pomagala. Stepen zastupljenosti kod streaca i rezultati osvojeni njenim korišćenjem govore o kvalitetu Anschutz 1827 F.

Sada idemo na nešto mnogo bliže običnim strelcima i lovcima, a direktno je inspirisano prethodno opisanom biatlon puškom. Radi se o modelu Anschutz System 1727, koji je preuzeo način pravolinijskog repetiranja tipičnog za biatlon puške. Znači, ovde samo kažiprst povuče unazad ručicu zatvarača i zatim palac do kraja pogura sa zadnje strane zatvarač. To traje oko polovine sekunde ili manje, a proces prepunjavanja puške je obavljen. Da pogledamo šta se to događa kada se ručica zatvarača povuče unazad. Na cilindričnom telu zatvarača nalazi se po obimu raspoređeno sedam otvora. Iz tih sedam otvora izviruje sedam kuglastih vrhova koji u stanju prednjeg položaja zatvarača čvrsto brave cev. Povlačenjem ručice zatvarača unazad kuglice ulaze, povlače se u telo zatvarača i time trenutno odbravljuju cev puške. Izvlakač izvlači, a izbacivač u stranu izbacuje čauru. Hodom napred zahvata se novi metak iz okvira, uvodi se u cev, a kuglice izlaze iz zatvarača i u sanduku brave cev. Kuglice se nalaze neposredno ispred ručice zatvarača, ravnomerno raspoređene po obimu cilindričnog tela zatvarača. Ceo ciklus je skoro bešuman, munjevito brz i gladak. Zašto, naglašavamo osobinu bešuman? Zato što ovo nije sportska, već više lovna puška. To zaključujemo iz njenog, za sada jedinog ponuđenog kalibra. To je novi, ultra brzi metak .17 HMR (Hornady Magnum Rimrifle). Ovaj maleni magnum metak ivičnog paljenja, nastao je tako što je zrno prečnika 0,17 inča (4,318 mm), usađeno u čauru metka .22 WMR. Na ovaj način je dobijen metak sa 25% većom brzinom od izvornog .22 WMR metka. V0, početna brzina .17 HMR metka iznosi 777 m/s, na 200-tom metru. Metak .17 HMR ima više energije od metka .22 LR, koju ovaj ima na ustima cevi. Za 10 m/s je novi .17 HMR brži od mnogo većeg .22 Hornady metka. On na daljini od 100 m ima V100-699 m/s, što govori o položenosti putanje leta ovog malog novog metka. Na GEE daljini od 151 m, on na 200 m ima pad od samo 11,7 cm, uz veliku otpornost na bočni vetar. Pri brzini bočnog vetra od 5 m/s, slika pogodaka se na 100 mm udaljenoj meti, pomera u stranu samo za 6,7 cm. Sve ovo, veoma blag pucanj i nikakav trzaj čine kalibar .17 HMR idealnim za lov predatora (lisica, kuna, šakala, vuka) i sitnih krznašica. To su uvideli u firmi „Anschutz“ i na bazi biatlon puške, u kalibru .17 HMR napravili izvrsnu lovnu pušku. Opremili su je debelom meč cevi, čiji prečnik u zoni usta cevi iznosi 18 mm. Kako nema mehaničkih nišana na cevi dužine 560 mm, to se na sanduku nalaze 11 mm baze za montažu optičkih nišana. Ugrađen je sportski meč mehanizam obarača (model 5020), koji ima silu okidanja od 0,55 daN (550 g). Ova puška je ukupno duga 104 cm, teži 3,5 kg i u okvir staje 4 metka kalibra .17 HMR. Opremljena je finim orahovim kundakom, klase 2, koji ima nemačku geometriju. Puška je pravo osveženje u svetu malokalibarskih pušaka namenjenih lovu i sportskom varmint pucanju.

Naredni „Anschutz“ model je mini lovački karabin, projektovan za metak .223 Rem (5,6×45). Ova puška nosi naziv Anschutz 1770 i ubraja se u obrtnočepne repetirke. Zabravljuje se preko dva reda bregova raspoređenih pod uglom 3×120 stepeni. Ovih šest jakih bregova ukupne braveće površine od 70 mm2, ekstremno su čvrsti, čak i predimenzionisani za maleni metak .223 Rem. U jednom od bregova je izvlakač čaura, a suprotno od njega je smešten okrugli opružni izbacivač. Dno čaure leži duboko utopljeno u čelo zatvarača. Kao da je reč o sportskoj pušci, ugrađen je sklop obarača, model 5097 D, koji silu podešava od 1 do 2 daN (1.000 do 2.000 g). Uz izmenu jedne opruge, sila se skida na opseg od 0,45 do 0,7 daN, što mora da odradi kvalifikovani puškar. Izmenjivi okvir prima 3 metka i on se može zameniti većim, čiji je kapacitet pet metaka. Okvir od 3 metka ima jednu, a od 5 ima tri svetleće horizontalne linije, koje ih razlikuju u uslovima noćnog lova. Cev puške je duga 55 cm, što daje ukupnu dužinu od 106 cm i masu od 3,5 kg. Celom dužinom sanduka je urađena baza za prihvat montaže optičkog nišana. Cev je rađena u klasičnom Anscutzovom match sportskom kvalitetu sa 18 mm debljinom na ustima. Grupe od 5 pogodaka prečnika 15 do 17 mm, na daljini od 100 m, ovom su puškom lako dostižne, kao i 40 mm na 200 m udalejnoj meti. Izvrstan karabin za lov srneće divljači predatora.

Veliki lovački karabin Anschutz 1780, već smo predstavili posle premijere na sajmu IWA, pre nekoliko godina. I on bravi preko 2×3 (6) zabravljujućih bregova, čime čini maksimalno sigurnim upotrebu ponuđenih kalibara: .308 W, .30-06 S, 7×64, 8x57IS i 9,3×62. Cevi u meč izvedbi duge su 56 cm, uz prečnik na ustima od 17 mm. Masa puške je uvek 3,2 kg, a dužinu 109 cm. Izmenjivi okviri primaju po pet metaka. Pored podesive udarne grupe obarača, u opsegu od 700 do 1.8000 g (0,7 do 1,8 daN), i hoda plus minus 15 mm, osobenost ove puške je složeni aluminijumski beding sa specijalnim graničnicima. Ovi graničnici raspoređeni su u dva nivoa u prednjem delu bedinga i pomažu trajnoj, ekstremnoj preciznosti ovog karabina. Kako zatvarač bravi u cevi, brza zamena cevi odvijanjem dva imbus vijka je laka, čak i za neobučenog lovca. Ispitivanja pouzdanosti i preciznosti su obuhvatala i smrzavanje puške na -30 C. Pored optičkih baza, puška ima i mehaničke brze nišane sa tri zlatne i jednom crvenom tačkom. Pored kundaka od orahovine u 11 klasa finoće, puška može da ima i polimerski soft grip – crni ili kamufažni kundak. Takođe postoji više opcija oblika kundaka, sa ili bez podešavanja obrazine. Novitet u svetu predstavlja ravni kundak sa velikim thumbhole otvorom za palac i kod „Anschutza“ je prihvaćen kao jedna opcija.
„Anschutz“ uz ovu pušku nudi i mnoštvo opreme u obliku montaža optike, Picatinny šina , kuglica ručice zatvarača… Pored pouzdanosti i finoće rada, lovački karabin Anschutz 1780 krasi i sportsko takmičarska preciznost. Tri meč metka kalibra .308 W, ispaljena sa daljine od 100 mm, stala su u krug prečnika 8,5 mm. To je ravno vrhunskim sportskim puškama. Ali nas ovaj rezultat uopšte ne iznenađuje – reč je o pušci Anschutz!
Za nijansu su skuplje od konkurentskih, ali su zato sinonim za precizan hitac!
V. Mitrović

Potpisi za fotografije:
sl.1) Sportske puške Anschutz spadaju među najbolje takmičarske puške na svetu
sl.2) Zatvarač i cev sportske puške surovo se testiraju, tako se dugotrajno izlažu temperaturama do -30
sl.3) Model Anschutz System 1727 preuzeo je način pravolinijskog repetiranja sa biatlon puške. Ceo postupak obavlja se kažiprstom i palcem i sve to traje manje od pola sekunde
sl.4 i 5) Puška Anschutz Model 1727 kalibra .17 HMR i grupa od pet pogodaka sa daljine od 100 m
sl.6) Anschutz sistem 1770 kalibra .223 Remington je izrazito precizna i laka puška namenjena za odstrel srednje divljači
sl.7) Vrhunski obrtnočepni karabin 1780
sl.8) Osobenost ove puške je složeni aluminijumski beding sa specijalnim graničnicima koji pomažu trajnoj ekstremnoj preciznosti ovog karabina
sl.9) Obrtnočepni karabin 1780 vrhunske izrade pravi se u kalibrima .308 Winchester, .30-06, 8×57, 9,3×62
sl.10) Izvrsna serija 1780 osim drvenog kundaka radi se i sa maskirnim polimerskim
sl.11) bez potpisa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još