Spartanci sa Baikala

Predstavljamo puške ožlebljenih cevi gigantskog ruskog proizvođača „IŽ Baikal“. Nije prenaglašena upotreba prideva gigantski, jer je ruski „Iževski Mekaničeski Zavod“ kada je u pitanju lovačko i sportsko, civilima dostupno oružje, verovatno najveći svetski proizvođač. Sa više od sedamdeset tipova modela i podmodela sačmarica, karabina, kombinirki, kip laufa, dvokuglara, pištolja, malokalibarskih i vazdušnih pušaka i pištolja, „Baikal“ iz Iževska čvrsto brani poziciju najvećeg među velikima. Za svaki IŽ komad proizvedenog oružja može se reći da vredi više nego što je plaćen, jer su im cene niske, a pouzdanost i izdržljivost veoma visoki.

Krećemo sa opisom kip laufa IŽ Baikal MP-18 MH. Iz oznake zaključujemo da ova puška vuče korene iz ruske sačmene jednocevke, prilagođene mnogo većim pritiscima karabinskih metaka u čak 10 kalibara: .222 Rem, .223 Rem, 5,6×39, .243 Win, 7,62×39, 7,62×51 (.308 Win), 7,62x54R (7,62x53R), .30-06 S, .270 Win. i 9,3x74R. Cev ovog kip laufa (puške prelamajućih cevi) je slobodno plivajuća i izrađena je postupkom hladnog rotirajućeg kovanja. Na spoljašnjoj površini 600 mm duge cevi, vide se estetski lepi, zavojni reljefni, tragovi izrade cevi. To praktikuje i austrijski „Steyr“, na svojim kvalitetnim i skupim lovačkim karabinima. Ispod cevi je u kovanom monobloku urađen ključ u koji iz baskule ulazi zabravljujući prizmatiični klin, spregnut s polugom smeštenom iza štitnika obarača. Ova poluga je dvofunkcionalna, jer pored odbravljivanja cevi, njom se i napinje udarni mehanizam. Zapetost udarnog mehanizma pokazuje indikator na vratu kundaka. Kočnica je poprečnog kros bolt tipa smeštena iza obarača. Iako vitkog izgleda, ovaj ruski jeftini kip lauf, veoma čvrsto je zabravljen. Bilo je slučajeva da ga kao osnovu (baskula i monoblok cevi), koriste i neki puškari pri izradi custom – ručno rađenih i znatno skupljih kip lauf pušaka.

2

Naravno, za novac koliko košta IŽ-18 MH, je spartanski finiširana puška. Okidanje valja doratiti, kundak tek jedva prelazi pozitivnu dvojku, ali se sve to za malo novca može unaprediti. Nišani su klasični mehanički, sa mušicom podesivom po visini i zadnjim nišanom pomičnim u lastinom repu. Tu je i baza za vezu montaža optičkog ili kolimatorskog nišana. Masa puške opremljene osnovnim bukovim kundakom, iznosi 3,2 kg. To nije malo za ovu vrstu oružja, ali ipak govori o robusnosti sklopa cev-monoblok-baskula. U Rusiji (za sada ne i kod nas) se uz ovaj kip lauf može kupiti rezervna sačmena cev, opremljena navojem za prihvat izmenjivih čokova. Takođe je u ponudi i više tipova kundaka: orah, polimer i bukovina. Ovo jeftino i jednostavno oružje veoma je popularno u Rusiji, naročito u Sibiru. Lako se transportuje, rasklapa, čisti iodržava, a pritom je najjeftinija puška ožlebljene cevi na planeti. Poslednjih godina je IŽ kip lauf sve popularniji kod naših lovaca, jer se svest о jednom dovoljnom metku brzo širi… Tu je i niska cena! Za malo novca pouzdana, izdržljiva, dovoljno precizna puška.

4

Na osnovu ovog kip laufa nastala je bok dvocevna kombinovana puška IŽ 94-MP. Ova kombinirka sa sačmenom donjom cevi u kalibru .410/76 i gornjom cevi u kalibrima .22 LR, .22 WMR ili .17 HMR je idealna za odstrel štetočina u lovištu. Lagana je (samo 3,2 kg), cev joj je duga standardnih 600 mm, a njom se rukuje slično kao i kip laufom MP 18-MH. Poluga iza obarača preklapa cevi i napinje udarni mehanizam. Ovo oružje je izvedeno iz stare MP-56 Belka, sovjetske lake kombinirke iz 1956. Na vratu kundaka nalazi se selektor kojim se određuje redosled opaljenja cevi, dok je standardna IŽ-18 kočnica smeštena iza obarača. Na gornjoj ožlebljenoj cevi su ugrađeni mehanički nišani gde su mušica podesiva po visini i zadnji nišan podesiv po pravcu. Radi se sa orahovim, bukovim ili polimerskim kundakom. Kako teži samo 3,2 kg, ova mala kompaktna (ukupna dužina je 1012 mm) kombinirka se može koristiti i kao radna puška za lovočuvare, čuvare stada ili kao puška za opstanak i nabavku hrane pri dužim boravcima u divljini.

Sada prelazimo na prave IŽ Baikal kombinovane puške. U proverenoj konstrukciji bok puške, IŽ-27 sa glatkim cevima uz određena poboljšanja, Rusi su išli dalje i uradili familiju pušaka IŽ MP-94. Prva iz te serije – 94, je „Baikalova“ kombinovana puška MP-94 sa donjom karabinskom i gornjom sačmenom cevi. Sačmena cev je rađena isključivo u kalibru 12/70 i 76 (ležište metka), dok se donja cev radi u kalibrima : .223 R .223 R, 7,62×39, 7,62×51 (.308 W), 7,62x54R (7,62x53R), .30-06 S, 9x53R (ruski metak) i 9,3×74. Cevi su duge 600 m, ukupna dužina puške je 1050 mm, uz nešto veću masu od 3,8 kg. Sačmena cev je opremljena navojem za prihvat izmenjivih čokova. Cevi su ubačene u čelični kovani monoblok i celom dužinom su razdvojene, nemaju spajajuće vertikalne pruteve. Obujmica postoji samo u zoni usta cevi. Bravljenje je na bazi stare proverene brave Browning B25, kod koje donja ploča, horizontalno ulazi u kanal na dnu monobloka. Spisak ponuđenih karabinskih kalibara najbolje govori o čvrstini ove braveće konstrukcije. Na polovini cevi nalazi se sklop za fino podešavanje preciznosti karabinske cevi. Na gornjoj sačmenoj cevi postavljeni su mušica, zadnji mehanički nišan i šina za prihvat montaže optičkog ili kolimatorskog nišana. Može se mušica podesiti po visini, a zadnji nišan se po pravcu pomera u lastinom repu. Kao kod svake klasične bokerice, prednji obarač opaljuje karabinsku (donju), a zadnji gornji sačmenu cev. Ova kombinirka može da se dobije i sa rezervnim sačma-sačma cevima, bez vertikalnih pruteva, povoljno utiču na preciznost karabinske cevi, čak i kod više uzastopnih metaka. Ovde ne dolazi do bimetalne toplotne dilatacije, kod koje se topla cev savija prema hladnoj. Svedoci smo izuzetno uske grupe pogodaka kod ove kombinovane puške. Kundak je od oraha ili bukovine sa debelim gumenim amortizerom. Karabinski kalibri koji nemaju ivicu na dnu čaure, mogu vremenom da prave probleme pri izvlačenju ispaljenih čaura iz ležišta, jer ih zahvata samo jedan mali oštri zub. Sve u svemu ovo je jeftino, pouzdano, dovoljno precizno i nešto teže lovačko oružje.
Puška IŽ Baikal MP-94 Sever, ubraja se u istu familiju ruskih kombinirki uz promenu konfiguracije cevi. Sada je gore ožlebljena cev kalibra .22 LR, .22 WMR ili 5,6×39 dok je donja sačmena cev u malom, modernom i efikasnom kalibru 20/76. I ovde su cevi duge 600 mm, ali je masa pala na nešto iznad 3 kg. Puška ima ugrađene ejektore, automatsku kočnicu, interseptore hvatače i uređaj koji ne dozvoljava opaljenje ukoliko cevi nisu dobro zabravljenje. Sačmena cev može da ima fiksni ili izmenjiv čok. Rusi, kao i kod MP-94, kod Sever kombinirke računaju da će ovo oružje imati mnogo pristalica među lovcima na krznašice, lovočuvarima i onima koji stalno nose pušku pri obavljanju svog posla.

3

Sledeća puška ožlebljenih cevi koja je izrasla iz bokerice IŽ-27, je bok dvokuglara MP-94 Express. U vertikalnom rasporedu nalaze se dve cevi, ponuđenih kalibara: .222 Rem, .223 Rem, .30-06 S, 7,62×51 (.308 W) i 9,3×74 R. Cevi su na jednom kraju u zoni ležišta metaka, spojene monoblokom i dalje su slobodno plivajuće. Na sredini se nalazi sklop kojim se može izvršiti fino podeševanje pogodaka iz obe cevi. U firmama koje rade vrhunske dvokuglare, najbolje plaćeni majstor puškar je onaj koji reglira cevi. Zahtev da dvokuglara sa propisanim metkom na 75 m iz obe cevi pogađa krug 50 mm, je jako teško ispuniti. To rade pomenuti majstori, ljudi velikog iskustva i strpljenja. Jeftinije puške, a IŽ-94 Express je među njima najjeftinija, taj uslov izlaskom iz fabrke jako teško ispunjavaju. Moguće je finim podešavanjem to prilično popraviti, ali ipak ne očekujte idealne pogotke iz obe cevi, od puške koja košta 700 evra.

Za one lovce koji više vole dvokuglare položenih cevi ruski konstruktori su uradili dvokuglaru MP-221 Artemida. Ona je bazirana na sačmenoj položari IŽ MP-43 koja se bravi preko dva donja Purdey ključa. I ovde su cevi duge 600 mm, a mogu da budu u kalibrima: 7,62×51 (.308 W), .30-06 S i .45-70 Government. Puška ima masu od 3,3 do 3,5 kg. Ima je dosta na našim prostorima i osim fabričke nenaštelovanosti preciznosti leve i desne cevi, nema uočenih nedostataka. Dosta vlasnika Artemide i IŽ Expressa su autoru ovog teksta rekli da drugi hitac uvek pucaju sa korekcijom u nišanjenju i time ispravljaju neusaglašenost cevi. I to je jedno od rešenja. Za kraj smo ostavili, po nama najbolju IŽ Baikal pušku ožlebljenih cevi, koje na žalost nema na našem tržištu. Reč je o lovačkom karabinu MP-142K Carabine. Ova moderna obrtno čepna puška bravi direktno u cevi, putem (2×3) šest zabravljujućih bregova. To dozvoljava izmenu cevi i kalibara na istom sanduku i kundaku. Za sada se nude cevi kalibara: .223 W, .308 W i .30-06 S u kraćoj 550 mm verziji, kao i cevi duge 600 mm u kalibrima .308 W, .30-06 S i 9,3×64. Puška teži 3,85 kg, uz ukupnu dužinu od 1170 mm, sa dužom cevi. Hrani se iz jednoredih metalnih odvojivih okvira kapaciteta 3 metka (za kalibar .223 R kapacitet je 4 metka). Na gornjoj strani sanduka je glodanjem urađena šina za prihvat montaža optičkog nišana. Na idealnom mestu, na vratu kundaka se nalazi tropoložajna kočnica sa položajima ukočeno, prepunjavanje i otkočeno. Na ovoj savremenoj pušci ugrađen je fini sklop podesivog obarača. Sila se može podesiti u rasponu od 1,2 do 2,4 daN, a može da utiče i na dužinu hoda i položaja obarača. Proizvođač garantuje nepromenljivu sliku pogodaka prilikom izmene cevi. Posebno pohvaljujemo mogućnost nabavke debele varmint sportske cevi, čiji prečnik u zoni usta cevi iznosi 21,5 mm. Lovne cevi su opremljene mehaničkim nišanima, kod kojih je mušica podesiva po visini, a zadnji nišan je pomičan po pravcu u lastinom repu. Fini masivni orahov kundak ima debeli gumeni amortizer i sitno čekirane površine hvata. Ovo je jako dobra modularna savremena puška!
V. Mitrović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još