Hrabri i ponosni

Republikanska garda (Garde républicaine) francuske Nacionalne žandarmerije (Gendarmerie Nationale)

Pro et contra, pitanje je sad

Brojni su razlozi za korišćenje prigušivača u civilne svrhe - na sportskim takmičenjima, lovu ili prilikom obuke u gađanju, ali je prisutan strah od njihove zloupotrebe