Vazdušna puška FX Dreamline

Švedska firma FX danas je jedan od najvećih proizvođača PCP vazdušnih pušaka na svetu. Od osnivanja 1999. godine bila je poznata po svojim inovativnim ili bolje reći nestandardnim rešenjima, od kojih su neka opstala do danas, a druga su pala u zaborav. Vremenom je postalo sigurno – šta god FX radio, postaje trend na tržištu vazdušnog oružja, bar neko vreme. Mnogi proizvođači se trude da izbace sopstvenu interpretaciju takvog rešenja.
Danas FX u ponudi ima desetak modela pušaka na prethodno sabijeni vazduh, u širokom rasponu cena. Ovoga puta predstavićemo model nanjniže cene, koji po našem mišljenju može i njaviše da ponudi prosečnom korisniku, pogotovu onom koji pored vazdušnog ima i vatreno oružje.
FX Dreamline je u potpunosti modularna puška, koju FX prodaje u četiri osnovne konfiguracije – klasična, laka, taktička i bullpup. Kod svih konfiguracija sanduk je identičan, kao i svi priključci na njemu. Takođe svi modeli su opremljeni regulatorom pritiska koji može spolja da se podešava, a sve ostalo se menja, počev od cevi, preko rezervoara za vazduh, mehanizama za podešavanje otvorenosti ventila, okidača, kočnica i naravno, kundaka. Promena konfiguracije je relativno jednostavna, ne zahteva specifičan alat tako da većina iole tehnički pismenijih korisnika može da je izvede sama, u kućnim uslovima. Fabrika nudi i sve delove za promenu konfiguracija u paketima, tako da bi smo mogli reći da ovim modelom pokušava da implementira pristup jedne druge, takođe švedske, kompanije, doduše daleko poznatije po nameštaju. Uz to, svi modeli se prave u četiri kalibra, 4,5, 5,5, 6,35 i 7,62, te svako može da izabere pušku prema svojim potrebama.


Konstrukcija FX pušaka je u mnogo čemu različita od onoga što se smatra standardnim rešenjima kod vatrenog ali i vazdušnog oružja. Švedski proizvođač već godinama koristi cevi koje pravi inovativnim postukom. Zajedinčko svim rešenjima cevi je da se proizvode od bešavnih cevi za pneumatiku, relativno tankog zida, a žlebovi se ne urezuju sa unutrašnje strane cevi, već se polja formiraju utiskivanjem sa spoljne strane. Ovakav način proizvodnje rezultira cevima koje nemaju oštar prelaz između polja i žleba, a pritom cev nije ni klasičnog poligonalnog oblika. Zbog debljine zidova cevi i minimalnog radijusa koji je moguće dobiti utiskivanjem, generalni stav je da ovo nije prvi izbor za cevi kalibra 4,5 mm, ali u većim kalibrima daje odlične rezultate. Ovakva tankozidna cev je relativno mekana, pa je FX zove uložak i montira unutar druge čelične cevi, oslonjenu na gumene “O” prstenove, koju zatim postavlja u treću, čeličnu cev, koja između ostalog ima i ulogu komore za odvođenje gasova sa usta. Tako se smanjuje uticaj ispuštenih gasova na preciznost dijabole. Ovo je jedan od elemenata koji omogućava značajne dorade, pa i sam FX obezbeđuje elemente koji donose bolje rešenje ukrućivanja ovako tanke cevi, ali postoji i čitav niz nezavisnih proizvođača koji nude svoja rešenja. Jedno od mogućih je i montiranje uloška u dve koaksijalne cevi, na takav način da je on istegnut i prednapregnut, što mu značajno povećava čvrstinu i trebalo bi da donese manje grupe.


FX nudi i izbor između uloška cevi namenjenog dijabolama svih težina i uloška namenjenog slug projektilima – praktično zrnima klasičnog oblika sa šupljim vrhom, poznatog iz vatrenog oružja, napravljenih od legure ili čistog olova. Njihova glavna prednost je znatno viši balistički koeficijent u odnosu na dijabole, a samim tim i smanjen uticaj vetra i pad na većim daljinama. Iako u fabrici tvrde da postoje i druge razlike između ova dva uloška, glavni je korak uvijanja, koji je za dijabole duži.
Dreamline je opremljen i regulatorom pritiska koji je moguće podešavati spolja, bez rasklapanja, ali i bez pražnjenja vazduha iz rezervoara, što je velika prednost. Uloga regulatora je da spusti pritisak iz glavnog rezervoara velike zapremine na niži, u malom rezervoaru – plenumu, odakle se ispušta u cev prilikom opaljenja. Ovo omogućava da se ispaljivanje dijabole uvek odvija u istim uslovima, sa jednakim pritiskom gasova, bez obzira na potrošnju i pad pritiska u glavnom rezervoaru. Danas su svi bolji modeli vazdušnih pušaka opremljeni regulatorom i generalno, osim za pojedine, specifične namene, treba izbegavati one koje ga nemaju. Da bi se omogućilo precizno podešavanje, sve konfiguracije Dreamilena imaju i dva manometra, jedan, montiran na glavnom rezervoaru sa ulogom pokazivanja količine preostalog vazduha i drugi, na plenumu, koji je prvi korak u podešavanju polazne brzine.
Drugi korak u podešavanju polazne brzine na FX puškama je čekić koji udarcem po ventilu, omogućava ispuštanje tačno određene količine vazduha u cev, prilikom ispaljivanja projektila. Kod FX čekić je inercijalni (u momentu kontakta sa ventilom nema pritiska opruge), što onemogućava oscilovanje čekića između opruge ventila i opruge koja ga gura i samim tim višestruko i nejednako ispuštanje vazduha. Sila opruge koja pokreće čekić se kod svih modela Dreamlinea može podešavati, sa tom razlikom što je za podešavanje kod modela Classic potrebno skinuti kundak, a kod svih ostalih, podešavanje se obavlja uz pomoć spoljnog točka.


Okidanje je kod svih modela Dremalinea delimično podesivo. Moguće je doterati hod prvog kolena, kao i težina drugog kolena. Takođe, papučica okidača može da se pomera gore-dole po okidaču i zakreće. Okidanje je čisto, relativno odsečno i više nego dobro, iako nije na nivou ozbiljnijih takmičarskih pušaka već više podseća na okidanje vatrenog oružja.
Hranjenje Dreamlinea je iz magacina, okruglog oblika kapaciteta 22 projektila kalibra 4,5, 18 u 5,5 ili 16 u 6,35 i 13 u 7,62. U ponudi nezavisnih proizvođača, čak i domaćih, nalazi se čitav niz rešenja za pojedinačno punjenje, koje omogućava i korišćenje dugačkih i teških projektila. Rezervoar za vazduh je ili cevasti ili boca, a FX prodaje i adapter, koji omogućava montiranje boce na svaki Dreamline, ako to omogućava kundak. Takođe, kod FX su dostupni i plenumi povećanog kapaciteta, koji uz to, mogu da se montiraju jedan iza drugog, a svrha im je obezbeđivanje veće količine vazduha pod radnim pritiskom, što doprinosi ujednačenijem radu puške i manjem odstupanju polaznih brzina.


Nijedna konfiguracija Dreamlinea nije opremljena mehaničkim nišanima, a za tako nešto nema ni mogućnosti. Na sanduku je fabrički postavljena standardna šina od 11 mm, na koju se u pojedinim konfiguracijama dodaju adapteri za Picatinny šinu. Tactical model dolazi sa adapterom za AR 15 kundake, pa je ostavljeno krajnjem kupcu da izabere zadnji deo kundaka i montira ga na pušku.
Dreamline je izuzetno lagana puška. Classic sa sintetičkim kundakom ima masu od 2,6 kg, kao i lite model u osnovnoj konfiguraciji, sa cevastim rezervoarom. U standardnoj konfiguraciji Dreamline kalibra 5,5 ima energiju oko 40 J, što omogućava polaznu brzinu teške dijabole od 1,125 grama, od 265 m/s. Za tu dijabolu, ta polazna brzina je skoro idealna. U 6,35 Dreamline ima 65 J, i 105 J u 7,62.
Kao neko ko redovno koristi vatreno oružje, autor teksta je odabrao baš Dreamline Classic za vazdušno oružje koje će proširiti upotrebljivost onoga što već poseduje, a razloga ima više. Sa cenom od tri dinara po dijaboli, ova vazdušna puška omogućava daleko jeftinije vežbanje od malokalibarskog oružja na daljinama do 80-100 m. Sa prosečnim grupama ispod 20 mm na 50 m, Dreamline dozvoljava vrlo strogo ocenjivanje streljačke veštine. Iako FX pravi i modele koji imaju veću energiju i sa slug projektilima omogućavaju gađanje na još većim daljinama, njihova cena je višestruko veća od Dreamlinea, a cena projektila prilazi vrlo blizu ceni malokalibarske municije, pa se postavlja pitanje isplativosti investicije. Izbor konfiguracije je Classic, prvenstveno jer je ona najjednostavnija, sa najmanjim brojem delova koji mogu da prouzrokuju probleme. Ovakav oblik u potpunosti zadovoljava sve zahteve oružja koje se koristi za trening, ali ima i prednosti u upotrebljivosti nad svim ostalim konfiguracijama. Posle dužeg korišćenja Dreamlinea, nemam ni jednu primedbu, a početna očekivanja su u potpunosti ispunjena.
Tekst i foto: Mihailo Đorđević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još