Američka puška sa ruskim metkom

Kompaktni karabin američke firme PTR-91, razvijen na poznatoj i proverenoj konstrukciji HK G-3, ali neobične i nove konfiguracije i u ruskom kalibru, predstavlja upotrebljivo i ubojito oružje

Neke klasične konstrukcije vojnih jurišnih pušaka, ne gube na popularnosti ni decenijama posle nastanka, pa je sasvim ispravna konstatacija da su trajno obeležile svoje vreme. Od Drugog svetskog rata, razvijeno je mnogo oružja ovog tipa, ali na prste jedne ruke mogu da se nabroje one, koje i danas privlače pažnju i starih i novih korisnika. Sovjetski, danas ruski AK-47, američki M-16, belgijski FN FAL i nemački G-3 – najbolji su primer ove pojave. Svakodnevno se pojavljuju nove, usavršene i refiniširane varijante tih konstrukcija, čineći ih aktuelnim, kao i prvog dana kada su se pojavile. Nedavno, iz manje poznate američke firme PTR-91 (osnovane 1997), pojavio se još jedan ovakav model, jednostavno nazvan PTR-32 – veoma neobičnog i interesantnog koncepta. Konstrukciono, ne donosi mnogo novog, ali objedinjuje dva nepomirljiva rešenja, zasnivajući suštinu na ideji koja potiče iz sedamdesetih godina 20. veka.

Unapređenje i nadgradnja

Model PTR-32, predstavlja varijantu puške Heckler&Koch G-3, u kalibru 7,62×39 mm M-43, koncipiran kao taktički (ali i lovački) karabin za policijske patrole i civile koji traže kompaktno, efikasno i ubojito oružje, koje je lako kontrolisati. S obzirom da se ne radi o prostoj kopiji, već nadgrađenoj i unapređenoj konstrukciji zaslužuje pažnju i detaljnije predstavljanje, pogotovo zbog izbora municije koju koristi. To je verovatno najsrećnije konstruisana vojna municija za jurišno oružje do sada (mnogo efikasnija od NATO 5,56x45mm i lakša za kontrolu od snažnog 7,62×51 NATO). Većoj popularnosti ove municije smeta samo činjenica da je konstruisana u bivšem SSSR, zbog čega na Zapadu nije šire prihvaćena. Tako su američka ratna angažovanja u Avganistanu i Iraku i uporni pokušaji da se razvije nova municija srednje snage u kalibarskoj grupi 6,8 mm, a da se izbegne 7,62×39 mm – pokazala nezadovoljstvo njihovih Oružanih snaga postojećom municijom i dokazala neprevaziđenu superiornost metka 7,62 mm M-43, od koga Rusi nikada nisu odustali.
Firma PTR-91, osnovana je pre svega kao trgovačka, s ciljem da američkom civilnom i policijskom tržištu ponudi oružje i rezervne delove Heckler&Koch, iz viškova njihove fabrike u Portugaliji. Najveći broj pušaka koje su sastavljali i prodavali, zasnivao se na Modelu H&K M-91, ali je nuđen i određeni broj drugih, popularnih modela. Nedavno, u ovoj firmi su došli na ideju da ponude sasvim novi karabin, razvijen na poznatoj i proverenoj konstrukciji HK G-3, ali neobične i nove konfiguracije. I u kalibru neobičnom za SAD, zemlju u kojoj je napravljen (iako je tamo ima u ogromnim količinama, iz jeftino uvezenih vojnih viškova).

Poznato je da je u zenitu Hladnog rata, sredinom sedamdesetih godina 20. veka, napravljena manja serija pušaka G-3 u kalibru 7,62×39 mm, nazvana HK 32, predviđena za upotrebu iza neprijateljskih linija (s idejom da se koristi sa municijom iz zaliha neprijatelja, koja se pokazala vrlo dobrom). Do rata između NATO i Varšavskog pakta, na sreću, nikada nije došlo, pa je ova ideja napuštena, a proizvodnja oružja ubrzo zaustavljena. U PTR-91 su došli na ideju da naprave karabin na kome bi objedinili sva najuspešnija rešenja sistema G-3, koja su se vremenom pojavljivala. S obzirom na izbor kalibra, bilo je logično da se prihvate i neki sklopovi koji potiču sa AK-47, koji je razvio metak 7,62 mm M-43. Tako je konačno konstruisan kompaktni karabin, sa teleskopskim kundakom, kapaciteta 30 metaka, ali u veoma modernoj konfiguraciji, koja omogućava korišćenje svih taktičkih dodataka, bez kojih je ovakvo oružje danas nezamislivo. Zbog svega toga, osnovu karabina PTR-32 čini sanduk puške G-3 (konstruisane još 1956), samo za njihov manji model HK-91, u kalibru 5,56x45mm. Ovo rešenje, koja je objedinilo genijalni sistem bravljenja (odnosno odloženog trzaja) pokretnim valjcima, preuzet sa nemačkog mitraljeza MG-42 iz Drugog svetskog rata, sa tada novom i revolucionarnom tehnologijom izrade oružja, korišćenjem presovanih limova i komponenti od livene plastike, što je rezultiralo da za ono vreme neobična i futuristička jurišna puška, postane jedno od najcenjenijih pešadijskih oružja Zapada.

Objedinjeni koncepti

Tako je i novi PTR-32 zadržao bravljenje jurišne puške iz koje je nastao, pucajući sa zatvorenim i zabravljenim zatvaračem, što mu daje sigurnost i pouzdanost pušaka AK-47, uz veću preciznost od njih, po čemu je oružje Heckler&Koch i poznato. Sem toga, PTR-32 je napravljen po najvišim tehnološkim standardima (izuzetno visokim i prihvatljivim i danas), zbog čega ima mogućnost međusobne zamene delova svih proizvedenih primeraka, što je i donelo popularnost ovoj nemačkoj firmi. Čelični sanduk karabina PTR-32, načinjen je od presovanjem profilisanog i tačkasto zavarenog lima. Na sanduk je navučena i pričvršćena slobodno plutajuća, hladno kovana cev dužine 406 mm (koja metku M-43 daje standardnu početnu brzinu od oko 730 – 740 m/s), dok je mehanizam za okidanje sa unutrašnjim, skrivenim udaračem, smešten u posebnu celinu sa rukohvatom i branikom obarača, u kućište od livene plastike. Kao i ostala oružja iz ove porodice i karabin PTR-32 sastoji se od samo tri grupe delova, međusobno povezane sa tri jake čelične čivije. Preko cevi je navučen kratki aluminijumski potkundak okruglog preseka, ali sa Picatinni šinama celom njegovom dužinom, na bočnim stranama i na donjoj strani.


Karabin funkcioniše tako što se nosač zatvarača i zatvarač kreću unutar sanduka samo pravolinijski, pri čemu dva metalna valjka (postavljeni na bočne stranice zatvarača), kada je zatvarač u prednjem položaju izlaze u stranu, u proširenja u sanduku. To privremeno izaziva dovoljan otpor u njegovom kretanju unazad pri opaljenju, sve dok pritisak u cevi ne opadne na bezbedan nivo, a onda bi se, kada je otpor savladan, povukli unutra u svoje ležište i pustili zatvarač da se odbravi i ode unazad. Pre nego što se valjci povuku unutra iz proširenja, zatvarač pređe put od 4 mm unazad, za koje vreme čauru u ležištu pridržava i trenje izazvano pritiskom, koji priljubljuje njene spoljašnje zidove uz ivice uzdužnih kanala, urezanih u krug unutra, u ležištu metka. Takvo rešenje, za posledicu ima pojavljivanje karakterističnih tragova u vidu uzdužnih pruga od barutnih čestica na opaljenim čaurama iz ovog oružja, što je jedinstveni znak raspoznavanja firme.


Karabin PTR-32 je kompaktno oružje, koje se za sada nudi u tri konfiguracije. Sa teleskopskim metalnim kundakom (koji ima ispupčeni, kratki oslonac za rame), preuzetim sa padobranske verzije puške G-3 M 69 A3, ima ukupnu dužinu 940 mm sa izvučenim i 597 mm sa sklopljenim kundakom, maksimalnu širinu 55 mm, masu 4.440 g (bez ikakvih dodataka). Model sa standardnim sintetičkim fiksnim kundakom ukupno je dugačak 984 mm i oko 50 g lakši, a nudi se i sa teleskopskim kundakom za karabine M-4, sa kojima ima skoro iste dimenzije, kao i karabini sa cevi iste dužine. Ovaj model ima diopterski zadnji nišan s dobošem sa četiri otvora, koji je potpuno podesiv i ima četiri položaja za daljine od 100, 200, 300 i 400 m. Prednji, oblikovan kao klasična mušica, montiran je na prednju ivicu sanduka i zaštićen od oštećenja prstenom u koji je montiran. Karabin ima ravni rukohvat novog tipa, sa selektorom paljbe koji ima samo dva položaja: ukočeno i jedinačna paljba.

Uvodnik za okvire

Novost koju karabini PTR-32 donose je uvodnik za okvire prilagođen korišćenju izmenljivih dvorednih okvira kapaciteta 30 metaka, kakvi se koriste na oružju tipa AK-47. Zbog bogate ponude na američkom tržištu, karabin se isporučuje sa dva zakrivljena plastična okvira bugarskog porekla (proizvedenim u njihovoj nacionalnoj fabrici Arsenal), koji su se u praksi pokazali kao zadovoljavajuće pouzdani, ali mogu da se koriste i slični, drugih proizvođača. Naravno, sve varijante karabina u skladu sa posebnim zahtevima korisnika, mogu da budu opremljene refleksnim nišanima (proizvođač favorizuje nišan marke Trijikon), taktičkim lampama, laserskim markerima, razbijačima praska i prigušivačima i drugom opremom, što je danas pravilo, kada je reč o taktičkom oružju. Uz karabin, ide prednja ručica rukohvata tipa M-16 sa ili bez laserskog markera i lampe, u zavisnosti od osnovne cene koja se kreće od 1.365 do 2.080 dolara. To nije malo i verovatno prelazi stvarnu vrednost ovog oružja, koje je bez obzira na kvalitet pomalo prevaziđeno u konstrukcionom smislu. Optika kod ovih karabina može da se postavi samo na kratku Picatinni šinu na gornjem delu sanduka, ispred mehaničkog nišana, što je možda loše rešenje proizvođača, jer se kao mana pojavljuje nemogućnost postavljanja više različitih vrsta nišana u isti niz.


Uprkos velikoj osnovnoj težini oružja, ovi karabini imaju zaista dobru opštu kontrolu, mogućnost munjevitog pronalaženja cilja i dejstvovanja i zavidnu vatrenu moć, pre svega zbog svoje specifične pravolinijske konstrukcije, kod koje osa cevi pada na sredinu oslonca u ramenu, ali i sjajnom balansu sa centrom mase u zoni okvira. Dobroj kontroli i lakom rukovanju doprinosi i sistem komandi ovog oružja, idealno ergonomski prilagođen brzoj refleksnoj borbenoj upotrebi oružja, odnosno prepunjavanju bez skidanja desne ruke sa rukohvata i obarača. Dugme utvrđivača okvira nalazi se ispred branika obarača, ručica zapinjače zatvarača je iza prednjeg nišana, malo levo i iznad cevi, pa može da se dohvati i repetira bilo kojom rukom. Regulator paljbe je na idealnom mestu, ispod palca desne ruke, što je rešenje kojem teže skoro svi ozbiljniji proizvođači. Zbog slabog impulsa municije koju koristi (u odnosu na druge puščane kalibre), kontrola ovog karabina je perfektna, a odskok se lako kontroliše. Ipak, fabrička testiranja su pokazala da na karabinima PTR-32 ponekad dolazi do zastoja, ako se koristi municija sa lovačkim zatupastim zrnima, što je cena kompromisa nemačkih delova oružja i okvira za ruske puške. Sa vojnom šiljatom municijom, karabini rade pouzdano. U mane može da se ubroji i odsustvo zadrzača zatvarača, posle poslednjeg ispaljenog metka, što je danas obavezno rešenje drugog taktičkog oružja. Sve ostalo je sasvim zadovoljavajuće, za one kojima je ovaj koncept oružja blizak.
Ipak, karabini PTR-32 bili su osveženje na tržištu, na kome se dugo nije pojavilo nešto suštinski novo. Ovi modeli predstavljaju ozbiljno, ubojito i za veliki broj raznih namena izuzetno upotrebljivo oružje. Opstaje na tržištu koje teško prihvata radikalno nove koncepte i izazvati pojavljivanje drugih, sličnih oružja koja objedinjuju filozofiju Istoka i Zapada, ali koje ima i svoje pobornike…

Boris VOJVODIĆ

foto: Printscreen AK Operators Union

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još