Brzi borbeni čamac

Brzi borbeni čamac pripada kategoriji savremenih čamaca namenjenih za izvršenje širokog dijapazona aktivnosti iz domena policije, odnosno unutrašnje bezbednosti uključujući protivterorističku i protivgerilsku borbu, protivpiratska dejstva, kao i niz zadataka iz domena vojne primene – specijalnih operacija uključujući desant specijalnih jedinica, prevoz ronilaca i sl.
Stalnu posadu čamca čini, u zavisnosti od konfiguracije naoružanja, 4 do 8 ljudi, a čamac omogućava transport odnosno desant 4 do 8 pripadnika iskrcnog odeljenja ronilaca i sl. što znači da ukupno 12 ljudi može biti na čamcu. U zavisnosti od taktičkih zadataka operativni deplasman čamca kreće se približno od 7,5 do 10,5 tona što odgovara maksimalnim brzinama čamca u dijapazonu od 40 do 45 čvorova.


Čamac je izrađen od brodograđevnog aluminijuma. Trup i ukrućenja su izrađeni od brodograđevnog aluminijuma 5083, primenom TIG i MIG postupka zavarivanja.
Čamac je opremljen sistemom za navigaciju koji se sastoji od radara, sonara i GPS prijemnika sa odgovarajućim multifunkcionalnim pokazivačem na kome je moguće prikazivati osim ekrana radara i digitalnu mapu kao i podatke o dubini dobijene od dubinomera i digitalne podatke o navigaciji. Takođe, čamac je opremljen panoramskim uređajem za osmatranje na bazi termovizijske kamere čija se slika prikazuje na nezavisnom pokazivaču na komandnoj tabli i koja omogućava osmatranje u zoni od 360 stepeni sa mogućnošću detekcije osoba na daljini od preko 1.000 m. Komandir čamca izdaje naređenja pripadnicima i članovima posade-operatorima na naoružanju i kormilaru pomoću sistema za internu komunikaciju na bazi radio veze, dok za komunikaciju sa drugim jedinicama koristi poseban radio. Osim ovih taktičkih sistema radio veze, čamac je opremljen standaradnim radiom za komunikaciju na plovnim putevima.
Automatski top je opremljen savremenim sistemom za upravljanje vatrom koji se sastoji od termovizijske kamere, laserskog daljinomera i dnevne kamere, kao i balističkog računara sa pokazivačem koji omogućava precizno gađanje ciljeva danju i noću na daljinama do 2.000 m. Primena ovakvog topa na čamcu koji priprada kategoriji lakih brzih čamaca izdvaja ovaj čamac iz te kategorije čineći ga snažnim borbenim sredstvom. Na plovilu postoji 5 pozicija za montiranje oruđa. Na nosače se mogu montirati puškomitraljezi različith kalibara, bacači granata. Plovilo može biti opremljeno i lanserima dimnih kutija. Kapacitet municije zavisi od tipa i kalibra oruđa montiranih na nosačima.
Plovilo može biti dodatno ojačano pancirnim pločama. Paneli su montažno-demontažni i predviđeni su da stoje na bočnim stranama plovila. Postoji mogućnost ugradnje oklopnih ploča na bočne strane mašinskog dela. Automatski top 20 mm M55. Oružje M71/08 je opremljeno automatskim topom 20mm M55 koji se hrani municijom iz lako zamenljivih hranilica kapaciteta od 60 metaka.
Automatski bacač granata 30 mm M93. Moderan sistem i jedinstveni dizajn ovog oružja obezbeđuju dejstvo protiv ciljeva na velikim dometima i to na različitim vrstama terena i u raznim klimatskim uslovima, uz značajan radijus ubojitosti. Osnovna namena ovog oružja je dejstvo protiv zaklonjenih i nezaklonjenih ciljeva na daljinama do 1700 m i neutralizacija lako oklopljenih vozila na daljinama do 1000 m. Puškomitraljez 7.62 x 54R mm M84 je srpski ekvivalent poznatog ruskog oružja PKMS. Dizajn srpske varijante je zasnovan na veoma visokim zahtevima za pouzdanost oružja, naročito u smislu materijala cevi i tehnologije obrade. Time se omogućava vek skladištenja od više od 2000 metaka, i gađanje od 250–500 metaka u jednom rafalu, kao i pravilno funkcionisanje u nepovoljnim sredinama (sneg, pesak, blato) i kada ne postoje uslovi za održavanje. Brodsko postolje M09 sastoji se iz teškog mitraljeza 12.7 x 108 mm M87 na kolevci i SUV-a na kolevci koji su montirani na palubi broda pomoću obrtnog gornjeg lafeta sa sedištem za operatora. Oružje je namenjeno za integraciju na lakim patrolnim čamcima i različitim većim plovilima, i omogućava efikasno, precizno i brzo dejstvo protiv različitih vazdušnih pretnji i pretnji na vodi, uključujući i čamce u pokretu, bespilotne letelice, helikoptere itd. na dometima do 2000 m.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još