B&T APC 556 i 300

Švajcarska preciznost i kvalitet, kombinovana sa univerzalnošću, pre svega verzije APC-300, odnosno opcijom ispaljivanja i podzvučne municije sa prigušivačem, daje vrlo povoljne izglede za tržišni uspeh. Traganje za optimalnim policijskim, odnosno vojnim oružjem traje od vajkada. Tehnologija je oduvek imala značajan uticaj na aktuelna rešenja, uz neizbežan upliv inovatorskog duha. Treba reći, da su zahtevi oduvek bili kontradiktorni – tražilo se oružje dovoljne efikasnosti i dometa, uz što je moguće manje gabarite i masu, čime se povećavao borbeni komplet metaka koji vojnik može da ponese. Kod policijskog oružja, postoji još jedna vrlo važna karakteristika, a to je da municija koju ispaljuju nema preveliku probojnost, jer se nakon pogotka kriminalca i prolaskom projektila kroz njegovo telo, može pogoditi, povrediti ili čak ubiti slučajni prolaznik. S druge strane, kod vojnog, traži se da probojnost bude dovoljna za zaštitni prsluk ili neku barijeru poput zemljanog zida. U oba slučaja, korisno je imati i prigušenu municiju, što otvara čitav niz novih problema. Rešenje kod vojnog oružja je upotreba, naravno, standardne municije, ali različitih tipova, s tim da prigušena municija u kalibru npr. 5,56 mm ima vrlo loše karakteristike na svim poljima – balističke i zaustavnu moć. Druga rešenja podrazumevaju upotrebu standardne puške ili karabina u različitim kalibrima, što daje značajne prednosti u optimizaciji performansi, ali opet, komplikuje snabdevanje. Ovo drugo rešenje je primenjeno upravo kod karabina B&T APC 556 i 300.

Danas je o municiji 5,56 mm skoro sve poznato. Ovaj kalibar, dugo vremena izaziva kontroverze, a potvrda određenih problema pri ispaljivanju iz kratkocevnih karabina, primećenih u sukobima u Iraku i Avganistanu, pre svega u efikasnom dometu i efikasnošću na cilju, stiže pojavom poslednjih tipova municije poput Mk 262 i Mk 318. Municiju kalibra 5,56 mm koriste karabini B&T APC 556, dok varijanta APC 300 koristi drugi kalibar, famozni .300 Whisper. Famozni, iz razloga što predstavlja vrlo dobar kompromis između različitih karakteristika kao što su efikasnost na cilju, mogućnost ispaljivanja podzvučne municije, a uz sve to, prema dimenzijama odgovara municiji 5,56 mm, što znači da je konverzija ekstremno jednostavna. Ovo je omogućeno činjenicom da je .300 Whisper i razvijen na bazi municije kalibra 5,56 mm, preradom, odnosno skraćenjem čaure, sa kojom deli mnoge dimenzione karakteristike, osim same dužine, koja je umesto 45, smanjena na 34 mm. Suštinski, postoje dva tipa projektila, klasični mase 8 g (125 grejna), početne brzine 640 m/s i eneregije 1.638 J i podzvučni, mase 14 g (220 grejna) početne brzine 320 m/s, energije 717 J. Ovakve karakteristike čine .300 Whisper sa nadzvučnim projektilom uporedivim i marginalno slabijim od klasičnog ruskog 7,62×39 M43, s tom razlikom, što su dimenzije .300 Whisper nešto manje: prečnik danceta čaure je 11,35 u odnosu na 9,5 mm kod Whisper, a ukupna dužina 56 u odnosu na 53 mm. S druge strane, M43 sa projektilom iste mase postiže oko 710 m/s i energiju od oko 2.010 J, dok je kod podzvučne municije situacija obrnuta. Podzvučna municija M43 ima masu 12,5 g, što uz početnu brzinu 300 m/s daje 562 J. Relativno loša balistika i preciznost, sprečile su da ova municija, pod oznakom US doživi širu proliferaciju. Umesto toga, sovjetski, tj. ruski konstruktori su se okrenuli snažnijoj municiji 9×39 mm SP-5/6, mase 16,8 i 16 g, početne brzine 280 m/s i energije 658 i 627 J, što je približno municiji .300 Whisper. Očigledno, namera švajcarskih konstruktora sa APC 300 je da se parira ujedno AK-47, OTs-14 Groza i prigušenim snajperskim puškama VSS Vintorez.

Presek čaure .300 Whisper pokazuje koliko prostora ostaje za barutno punjenje u slučaju podzvučne varijante municije

Karabini APC 556 i 300 imaju, za današnje pojmove, klasičnu konfiguraciju i princip rada automatike. Mehanizam je zasnovan na oprobanoj pozajmici gasa sa klipom kratkog hoda, koji je postavljen iznad cevi. Ugrađena je mogućnost ručne regulacije, koja obezbeđuje pouzdano funkcionisanje karabina sa i bez razbijača pucnja, odnosno prigušivača. APC 300 koja ispaljuje municiju tipa .300 Whisper, vrlo različitih balističkih karakterstika, može koristiti i nadzvučnu i podzvučnu municiju bez ikakvih dodatnih podešavanja. Zatvarač je rotacioni sa ispustima, što je takođe oprobano rešenje, prisutno na skoro svim savremenim puškama i karabinima.
Cevi su hladno kovane i tvrdo hromirane. Dužine cevi su različite, već u zavisnosti od verzije: na APC 556 dužina je tipično „karabinska“ 310 mm, ali postoji i mogućnost da se poruči i duža, od 406 mm, dok je kod APC 300 cev dužine 265 mm. To znači da je kompaktnost na vrlo visokom nivou. Ukupna dužina APC 556 sa rasklopljenim osloncem za rame je 841 mm, sa sklopljenim 612 mm, dok su odgovarajuće vrednosti za APC 300 797 i 564 mm. Uz municiju .300 Whisper, naravno, ide i vrlo efikasni prigušivač ROTEX II. Na ispitivanjima izvedenim prema standardu MIL-STD-1474D, izmereni nivo buke je 122,1 dB, što ga čini efikasnijim u odnosu na, može se reći, svetski „standard“, integralno prigušeni MP5SD sa 129,2 dB. Pri tome, treba znati da je municija koju ispaljuje APC-300 znatno većeg dometa, preciznosti i energije u odnosu na 9×19 Para. Konkretno, efikasni domet sa podzvučnom municijom iznosi 150-200 m, a sa nadzvučnom preko 300 m, dok je sa 5,56 mm i savremenom municijom novih tipova čak i veći. Naravno, umesto prigušivača, na vrhu cevi se može naći originalni B&T skrivač plamena i gasna kočnica.

Karakteristično za ove karabine je ugrađeni hidraulični amortizer. Naravno, on nije tu zbog smanjenja trzaja jer je trzaj „nepodnošljiv“, već zbog povećanja preciznosti pri brzom ispaljivanju u slučaju poluautomatske ili rafalne paljbe. Teoretska brzina paljbe je uobičajenih 600 metaka u minuti. Upotrebljivost pušaka i karabina se izražava i lakom upotrebom od strane levorukih i desnorukih strelaca. Jer, ručica za repetiranje se jednostavno može premestiti na odgovarajuću stranu, dok su ostale kontrolne ručice i poluge obostrane; selektora i utvrđivača okvira. Okvir je standardizovan prema STANAG i izmenjiv sa drugim puškama i karabinima u datom kalibru, poput M16. Nišani su mehanički, zadnji je diopterskog tipa, ali je zbog ugradnje Picatinny šina izbor nišana i dodatne opreme skoro neograničen. Na karabinima su prisutne četiri takve šine, tri su na predjem potkundaku, dve bočne i jedna ispod, dok se četvrta pruža duž prednjeg potkundaka i sanduka. Fabrički optički nišan je refleksnog tipa, Aimpoint Micro T-1.
Materijali su takođe više nego aktuelni. Poklopac sanduka i prednji potkundak su izrađeni od polimera visoke čvrstoće, dok je sanduk izrađen od legure aluminijuma. Iako nema podataka o kojoj se leguri radi, na streljačkom oružju se najčešće koristi ili legura sa bakrom (duraluminijum) ili sa cinkom i magnezijumom. Na taj način se postiže dovoljno velika čvrstoća i krutost zbog relativno debelog zida konstrukcije, uz relativno malu masu i jednostavnu mašinsku obradu. Oslonac za rame je preklopnog tipa (preklapanje u desnu stranu), polimerne je konstrukcije, a postoji i mogućnost ugradnje posebnog tipa oslonca sa podešavanjem po dužini. Od izbora materijala i drugih rešenja zavisi i masa oružja. Ona kod APC 556 iznosi 3,57 kg, a kod APC 300 3,42 kg, gde se obe vrednosti verovatno odnose na oružje bez metaka. APC 300 je lakši upravo zbog kraće cevi, čime se karabin optimizuje za upotrebu prigušivača.

.300 Whisper sa podzvučnim zrnom – jasno se vidi velika dužina zrna

Kako trenutno stvari stoje, B&T APC 556 i 300 predstavljaju pravo konceptualno osveženje na tržištu jurišnih pušaka, odnosno karabina. Iako se trenutno nudi policijskim jedinicama, što i sama skraćenica sugeriše (Advanced Police Carabine – napredni policijski karabin), nema sumnje da ukoliko bi se neke vojne jedinice zainteresovale, da bi B&T izašao u susret. Nema sumnje da je APC, bar prema onome što je do sada objavljeno izvanredno rešenje.
S. Baloš

Potpisi za fotografije:
sl.1) APC 556 sa nepodesivim, preklapajućim osloncem za rame
sl.2) APC 556 sa osloncem za rame podesivim po dužini
sl.3) APC 300 bez prigušivača, sa montiranim jurišnim rukohvatom, refleksnim nišanom i taktičkim svetlom
sl.4) APC 300 u akciji
sl.5) .300 Whisper sa podzvučnim zrnom – jasno se vidi velika dužina zrna
sl.6) .300 Whisper pored 5,56 mm NATO, a sa leve strane, vide se postupak deformisanja čaure 5,56×45 u 7,62×34
sl.7) Presek čaure .300 Whisper pokazuje koliko prostora ostaje za barutno punjenje u slučaju podzvučne varijante municije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još