Flakpancer IV Virbelvind

Flakpancer IV Virbelvind (Wirbelwind – vihor) je bio nemačko protiv-avionsko oklopno vozilo zasnovano na šasiji tenka Pancer IV. Razvijeno je 1944. godine kako bi zamenio stariji protiv-avionski tenk Meblvagen.  Tokom prve godine rata Wermaht nije bio zainteresovan za razvoj protiv-avionskih vozila zato što je Luftvafe dominirala nebom. Međutim, nakon što su se saveznici konsolidovali i počeli da proizvode nove, moćnije tipove aviona, Nemci su shvatili da stacionarna protiv-avionska odbrana ne može da pruži vazdušnu zaštitu jedinicama u pokretu zbog čega se javila potreba za mobilnom protiv-vazdušnom odbranom.  Sa nemačkog tenka Pancer IV je demontirana kupola koja je zamenjena sa otvorenom devetostranom kupolom u kojoj je bio smešten četvorocevni protivavionski top Flakvirling 38 kalibra 20 mm. Iako je zatvorena kupola bila poželjnija, nije postojala mogućnost njene ugradnje zato što je čevoroceni protiv-avionski top proizvodio velike količine dima. Proizvodnja tenka je poverena Ostbau Verke u Saganu u Šleziji.  U vreme kada je Virbelvind uveden u naoružanje, granate kalibra 20 mm nisu više bile dovoljno efikasne protiv aviona: zbog toga je Virbelvind ubrzo zamenjen sa Ostvindom (Ostwind) koji je bio naoružan jednim protiv-avionskim topom Flak 43, kalibra 37 mm. Slabiji oklop, kao i velika brzina paljbe učinili su Virbelvind odličnim vozilom za borbu protiv neprijateljske pešadije.
Pretpostavlja se da je tokom Drugog svetskog rata proizvedeno između 87 i 105 Virbelvinda. Tačan broj proizvedenih vozila nije moguće utvrditi zbog razlika u evidenciji proizvedenih vozila u Ostbau Verke i broja vozila koja su se nalazila na službi u Wermahtu. Iako se tačan broj verovatno nikada neće saznati, on je ipak bio premali da bi ovo vozilo moglo značajnije da utiče na tok rata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još