Karabin JR

Smisao postojanja karabina kao pušaka u pištoljskim kalibrima zasniva se na preciznom gađanju na malim i delimično srednjim daljinama sa dovoljnom zaustavnom moći, ali ne prevelikom probojnošću. Civili, s druge strane, mogu dobiti oružje koje im može ponuditi mnogo zabave, a zašto da ne i sasvim solidnu samoodbrambenu opciju sa istom municijom koju koriste u pištoljima. Američki karabin JR predstavlja tipično oružje te vrste

Pod karabinima se oduvek podrazumevala puška kratke cevi. Tradicionalno ona je u klasičnom „puščanom“ kalibru. Koristile su je, recimo, planinske jedinice ili konjica, kojima je bilo potrebno lakše i spretnije oružje u odnosu na klasičnu pušku, a nisu imale ptrebu za dometom kao kod puške. Danas međutim, pojam karabina ima nešto drugačije značenje. Kako se streljačko naoružanje razvijalo, za različite namene se pojavljivalo oružje različitih karakteristika, a jaz između puščanih i pištoljskih kalibara na različite načine se nastojao smanjiti. Postoje generalno dva pristupa. Prvi je klasični, tradicionalni, a podrazumeva izradu puške kratke cevi. Tipični predsavnik je karabin M-4, zasnovan na jurišnoj pušci M-16, a drugi je G36K, baziran na pušci G36. U oba slučaja, rezultujuće oružje je vrlo kompaktno i lagano, u tom pogledu se graniči sa pojedinim automatima, ali ispaljuje visokoimpulsnu municiju kalibra kao i kod pušaka – 5,56 mm NATO. Prednost su položena putanja i jednostavni nišani, kao i solidna probojnost ako se koristi namenska municija.

JR sa optičkim nišanom
JR sa optičkim nišanom

Međutim, kako municija kalibra 5,56 mm zasniva svoju zaustavnu moć na fragmentaciji unutar tela, do koje dolazi pri udarnim brzinama preko određene vrednosti, efikasni domet na kojem strelac može da računa na dovoljnu zaustavnu moć je znatno manji u odnosu na puške. U ovim slučajevima on iznosi jedva pedesetak metara kod M-4, dok je kod G36K diskutabilno da li uopšte do ovog efekta i dolazi. Time se dobija ipak pomalo neuravnotežen spoj karakteristika – s jedne strane prostrelna rana, a s druge relativno mala zaustavna moć. Jasno je da ovo nije najpogodnije za policijsku upotrebu, gde u pojedinim situacijama probojnost može da dovede do ranjavanja ili čak ubistva civila koji se našao iza kriminalca. Zbog toga se pojavila druga vrsta karabina, koja koristi municiju preuzetu sa pištolja. Radi se o karabinima čije su dimenzije nešto manje u odnosu na jurišne puške, a poreklo im odaje samo “mršavi” okvir za pištoljsku municiju. Taj projektil se ispaljuje većom početnom brzinom u odnosu na pištolje, s obzirom da koriste cevi većih dužina, čime raste i efikasni domet i zaustavna moć. Zahvaljujući posebno dizajniranim projektilima koji se šire, probojnost nije prevelika i smanjuje se rizik po civile koji se nalaze u blizini. Tipičan primer ove druge vrste karabina je američki, za sada poznat pod nazivom JR.

Baš kako treba?

JR predstavlja englesku skraćenicu od Just Right, koja bi mogla slobodno da se prevede “baš kako treba” ili “taman”. Uz izradu rezervnih i zamenskih “kastomizovanih” delova, proizvodi ih firma “Just Right Carbines” sa sedištem u mestu Canandaigua iz države New York, čiji je to praktično jedini proizvod. Ovaj pristup je pomalo čudan, jer većina proizvođača, čak i oni najmanji, pokušavaju da na tržište plasiraju što širu paletu proizvoda. S druge strane, suženi izbor može konstruktore da rastereti rizika od rasplinjavanja na više strana odjednom. Čak i prodaju vodi druga firma – “EMF Company”, gde je EMF skraćenica of “Early Modern Firearms”.

Pored Glocka – jasno se vidi identičan nagib rukohvata kod pištolja i okvira kod karabina
Pored Glocka – jasno se vidi identičan nagib rukohvata kod pištolja i okvira kod karabina

Karabin JR predstavlja oružje koje može da se kupi u trenutno najatraktivnijim kalibrima namenjenim za policijsku upotrebu, odnosno samoodbranu. Prvi je neizbežni 9 mm Parabellum, dok je drugi moderniji .40 Smith & Wesson, a treći tradicionalni i još uvek vrlo popularan u SAD – .45 ACP. Mnogi ovog “starinu” cene više nego dva modernija kalibra, zbog izvanredne zaustavne moći. Zamislite kakvu zaustavnu moć ima .45 ACP iz cevi karabina JR, duge 413 mm, koja je tri do četiri puta duža u odnosu na pištoljsku! Međutim, nije ovo jedini adut ovog zanimljivog oružja. Zahvaljujući vrlo kvalitetnoj i dugoj cevi, ali i opaljenju iz zatvorenog zatvarača JR je veoma precizna. Mehanizam rada je poluautomatski, zasnovan na trzaju zatvarača. Ovaj sistem je jedan od najstarijih, dobro je poznat, jednostavan i sa malo pokretnih delova. To obezbeđuje odličnu pouzdanost, jednostavnost rasklapanja i održavanja. S druge strane, ostale karakteristike karabina JR su sasvim na nivou savremenih oružja sa kojima može da se uporedi. Primera radi, gornji i donji deo sanduka su izrađeni od legure aluminijuma cinka i magnezijuma, konkretno – serija 7XXX korišćena i u avio-industriji (poznata po najboljim mehaničkim osobinama od svih legura aluminijuma). Dobija see postupkom skidanja strugotine – glodanjem, čime se postiže ujedno izvanredna krutost, čvrstina i relativno mala masa. Iako je ovaj postupak skuplji u odnosu na livenje, mehaničke osobine ovako dobijenog sanduka su većeg kvaliteta od onih dobijenih livenjem.

Ostale odlike

Ergonomija je zasnovana na ergonomiji M-16 i karabina M-4. U velikoj meri se računalo na severnoameričko tržište, gde je ovo velika prednost. Na prvi pogled, JR zaista i liči na neki derivat ovih poznatih jurišnih pušaka i karabina, ali zapravo sa njima nema ništa zajedničko, osim sistema za opaljenje. Budući da je njihov sistem praktično identičan i uz to i modularan, može da se iskoristi i veliki broj gotovih kompleta kojima se postiže željena kastomizacija i prilagođavanje specifičnim zahtevima pojedinačnog kupca. Interesantno, JR ima i sistem za promenu strane izbacivanja ispaljenih čaura. To se postiže promenom položaja izvlakača i poklopca otvora za izbacivanje. Još jedna komponenta koja je manje ili više slična kao kod M-16/M-4, u pitanju je oslonac za rame podesive dužine.Posebna „priča“ je fleksibilnost karabina JR. Naime, ona je na nivou bilo kog drugog najsavremenijeg oružja „duge cevi“.

Iz ovog ugla se jasno vidi profil prednjeg potkundaka sa šinama
Iz ovog ugla se jasno vidi profil prednjeg potkundaka sa šinama

Poseduje danas već standardne četiri Picatinny šine, od kojih je gornja najduža i pruža se duž prednjeg potkundaka i sanduka. Ostale tri se nalaze na prednjem potkundaku, jedna ispod, a dve sa svake strane. Ovo predstavlja vrlo korisnu odliku, s obzirom da se od korisnika karabina očekuje dejstvo na manjim daljinama, gde karabin može vrlo kvalitetno da se opremi optičkim ili laserskim nišanima, dvonošcem, bacačem granata ili neubojite municije ili taktičkim svetlom. Što se tiče nišana, mehanički nisu ugrađeni kao standardni, već je ovo ostavljeno krajnjem korisniku.
Interesatno je rešenje hranjenja – naravno dvoredim okvirima, kapaciteta 10, 12, 15, 17 i 33 metka, bez obzira na kalibar, a iskorišćen je danas jedan od najzastupljenijih tipova okvira preuzetih sa pištolja Glock. Ipak, u perspektivi se predviđa da se umesto postojećeg mogu ugraditi i drugi tipovi usadnika koji bi prihvatali okvire i drugih proizvođača, poput Berette.

Svetla budućnost

Posle analize tehničkih karakteristika, treba prikazati i dimenzije. JR je dug od 768 do 850 mm, u zavisnosti od položaja oslonca za rame, a masa je oko 3,1 kg. To karabine ovog tipa stavlja u red sa najkompaktnijim jurišnim puškama, čak i sa onima konfiguracije bull-pup. Kome je ovakvo oružje potrebno i na koga može prozivođač da računa? Najpre, to su policijske službe, koje bi mogle da iskoriste ovaj karabin za dejstva na manjim i srednjim daljinama, u talačkim situacijama, na osetljivim mestima gde ima mnogo ljudi, recimo u funkciji snajperske puške. Drugo, to su civili koji vole sportsko gađanje, popularni „plinking“ ili za kućnu samoodbranu, a teže upotrebi pištoljske municije, delimično i zbog unifikacije sa već kupljenim pištoljima, možda baš Glockom. Iako JR nije oružje koje redefiniše pojam karabina, bez ikakve sumnje, predstavlja jedno od najboljih na tržištu

Dr Sebastian Baloš

foto: Just Right Carbines”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još