Razorna paljba

Veoma neobično vojno oružje dolazi u Evropu iz malo poznate južnoafričke firme „Gemaco Elbree PTY LTD“, a reč je o bacaču granata PAW-20 Neopup, kalibra 20×42 mm, tako neobične konfiguracije da svakako zaslužuje da bude predstavljen. Ovaj poluautomatski bacač granata, koji radi na principu gasne pozajmice, još 1999. godine počeo je da razvija južnoafrički konstruktor Tony Neophytou, da bi u serijsku proizvodnju ušao tek 2006. godine. Na tržište ga je izbacila „South African military corporation DENEL“ odnosno vojna korporacija za proizvodnju i distribuciju oružja Južne Afrike.
Bacač PAW-20 Neopup u proizvodnji je ostao do danas, ali ga, iako se odlično pokazao, osim Južnoafričke Republike ne koristi nijedna druga država ili vojna formacija. Oružje je u osnovi označeno kao PAW (personal assault weapon – lično jurišno oružje), ali se ne može smatrati ličnim naoružanjem vojnika u klasičnom smislu. Jednostavno, bacač granata ima sasvim specifičnu i jasno definisanu namenu, ali ovaj po svim karakteristikama izlazi i iz američkog i iz ruskog standarda bacača granata. Pre svega po municiji koju koristi, a zatim i po samoj neobičnoj konstrukciji, koja više podseća na one kod jurišnih pušaka nego kod bacača. Tu su i njegove dimenzije koje ga čine dovoljno kompaktnim da se uspešno može koristiti kao lično naoružanje vojnika u timu, ili vodu, a prihvatljivo je oružje i za padobranske jedinice. Sam koncept ovog bacača, potekao je iz analize borbenih iskustava u pešadijskim borbama i potrebama vojnika za relativno tačnim i preciznim oružjem, kojim se može neutralisati cilj do krajnjih distanci za pešadijsku borbu. Uobičajeno, za neutralisanje neprijatelja, koriste se relativno tačne (precizne), puške ili automatsko oružje. To pretpostavlja, da cilj ostaje vidljiv, dovoljno dugo da strelcu omogući da pravilno sagleda sliku i dovoljno precizno uputi metak. Zato verovatnoća pogotka, odnosno eliminacije cilja sa konvencionalnim oružjem ne zavisi samo od preciznosti i tačnosti oružja, već pre svega od dužine vremena u kome je cilj izložen pogotku. Većina ciljeva obično je iza ili ispod neke vrste zaklona i samo na trenutak se dobro vidi. Kada je cilj zaklonjen, ni ogromna količina precizne puščane paljbe ne pomaže da se cilj eliminiše, pa su južnoafrikanci rešili da promene pristup samom problemu. PAW-20 Neopup je mnogo precizniji od klasičnog, konvencionalnog bacača granata, iako ekstremna preciznost pogotka nije presudna za eliminisanje cilja (s obzirom da je projektil visoko razorna granata). Tako i sa potpunim promašajem (gledano u odnosu na puščanu paljbu), još uvijek postoji visoka verovatnoća pogotka i neutralisanja cilja. Razorni efekat municije PAW-20 Neopup, ne umanjuje se sa povećanjem udaljenosti. Na mestu pogotka, svaki 20-milimetarski eksplozivni projektil isporučiće i više od 100 smrtonosnih fragmenata u blizini cilja. Zaklonjene ciljeve je posebno teško neutralisati, posebno u urbanom okruženju. Kod klasičnih bacača granata (40 mm), projektili imaju malu početnu brzinu, visoku putanju i veoma dugo vreme leta do cilja, što gađanje ciljeva u vratima i prozorima čini izuzetno teškim, skoro nemogućim. U poređenju sa klasičnim bacačima granata, Neopup ima niz prednosti. Tri granate kalibra 20 mm za Neopup imaju zapreminu kao jedna od 40 mm. S druge strane, tri projektila za Neopup, imaju zajedno masu od 330 grama u odnosu na 170 grama jedne granate od 40 mm. Neopup može da pogodi cilj na mnogo većoj udaljenosti i mnogo tačnije od klasičnog bacača granata. Njegov poluautomatski režim rada i brzo prepunjavanje, omogućavaju da strelac postigne ogromnu gustinu precizne razorne paljbe, na mnogo veću udaljenost nego što je to bilo moguće do sada sa klasičnim bacačima.
Jednostavno, PAW-20 Neopup najlakše bi bilo opisati kao veliku poluautomatsku pušku, koja se hrani iz izmenljivih kutijastih okvira ili doboša, sa razornom paljbom malokalibarskog topa. Ovo je jednostavno zrelo razmišljanje i sjajan koncept, ali ga u praksi nije bilo lako razviti.
Tragajući za efikasnim visokoeksplozivnim projektilom, koji bi pešadija uspešno koristila na bojištu, „Gemaco Elbree PTY LTD“ pošao je od malokalibarske topovske municije u širokoj upotrebi, sa idejom da je prilagodi upotrebi iz relativno kompaktnog, lakog i spretnog oružja, podesnog da ga koristi samo jedan strelac. Kako Južnoafrička Republika tradicionalno koristi nemački automatski top Rheinmetall kalibra 20 mm, nastao od topa Mauser-Maschinenkanone 151/20, razvijenog tokom Drugog svetskog rata za Luftwaffe, korišćenog na avionima Messerschmitt Me-109 i Focke Wulf Fw-190, logično je bilo da se krene od njegovog metka kalibra 20×82 mm. Naravno, metak punog formata, koji zrnima mase preko 100 g daje početnu brzinu od preko 800m/s (uz energiju na ustima cevi od preko 54.000 J), bio je prejak da bi se koristio iz ručnog oružja. Zato je razvijen novi metak, sa čaurom skraćenom na 42 mm, ali su zrna takođe redizajnirana, tako da je konačan rezultat bio sasvim novi metak. Metak za PAW-20 Neopup, u konačnoj verziji koristi zrna mase 110 do 162 grama, koja na ustima cevi imaju brzinu od 310 m/s.
Municija se pravi sa četiri tipa zrna, predviđena za različite namene. Prva vrsta je označena kao PRAC (Practice ili vežbovni), koji može biti običan ili obeležavajući. Njegovo zrno ima oblik identičan onom kod visokoeksplozivne municije, samo je reč o inertnom projektilu bez punjenja. S druge strane, ova municija se pokazala kao veoma korisna na malim udaljenostima, za otvaranje vrata (breatching), al i protiv žive sile. Glavni projektili su HE-I (High Explosive Incendiary – visoko eksplozivni zapaljivi) i SAPHEI (Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary – polupancirni, visokoeksplozivni zapaljivi) i konačno APC (Armor Piercing Capped – pancirni sa balističkom kapom).
Oko ovakve municije, bilo je potrebno da se napravi i odgovarajuće oružje, pa su konstruktori pribegli rešenju sa gasnom pozajmicom sa klipom, u ukupnom kompletu koji je imao dimenzije približne standardnim jurišnim puškama.
Po svojim ukupnim dimenzijama PAW Neopup je kompaktno oružje. Ukupna dužina 845 mm, sa cevi dugom 355 mm. Maksimalna širina mu je 115 mm, visina 185 mm, a masa 5.900 g bez doboša. Cev je sa osam žlebova i desnim korakom uvijanja. U detaljima, konstrukcija je veoma nalik onoj kod klasičnih jurišnih pušaka. Cev, nosač zatvarača sa rotacionim zatvaračem i gasna pozajmica, smešteni su u sanduk od kovane legure aluminijuma. Nosač zatvarača snabdeven je sa dve povratne opruge sa obe bočne strane, a u kundaku iza, nalazi se sistem amortizacije povratnog trzaja, koji oružje značajno smiruje tokom paljbe. Oko cevi, ispred sanduka, nalazi se plastična obloga cevi, iznad koje je postavljen dugi prednji deo nosača zatvarača, sa polugom za repetiranje sa leve strane. Iza nje, na početku sanduka, sa leve bočne strane, smešten je otvor za izbacivanje čaura, ali postavljen maksimalno napred, tako da ne može da izazove povredu strelca ispaljenom čaurom koja se ekstrakuje.
Najneobičnije je što je rukohvat sa mehanizmom za okidanje smešten sa desne bočne strane oružja, paralelno sa sandukom. Tako se rukohvat nalazi u istoj visini kao sanduk, samo pomeren za desetak centimetara udesno. Ovo rešenje je primenjeno kako bi se izbeglo da čitavo oružje bude previsoko i da se hranjenje okvirom (dobošem), postavi na pravo mesto. Ovakva konfiguracija onemogućava gađanje bacačima uz prihvat rukohvata levom rukom (levorukima), ali se on i dalje može koristiti i sa levog ramena (za gađanje iza zaklona, na primer), uz uslov da se okida desnom rukom.
Na oružju se iznad rukohvata i na sanduku u toj visini, nalaze dve Picatinny šine, za montažu nišana i drugih priključaka. Bacač „Neopup“ se najčešće koristi uz refleksni nišan Eotech, a uz njega se paralelno mogu postaviti laserski marker ili drugi optoelektronski uređaji. Za ovo oružje, razvijeni su kutijasti okviri kapaciteta sedam metaka, ali su se pokazali previsokima (što je ometalo precizno gađanje iz ležećeg položaja), pa se ono najčešće upotrebljava sa rotacionim dobošima kapaciteta šest metaka, koji su sada standardno predviđeni za njegovo hranjenje.
Uz sve pobrojane karakteristike, neobičnu filozofiju upotrebe i visok opšti kvalitet izrade, pravo je čudo da se ovo oružje do sada nigde zvanično nije našlo u upotrebi, osim u južnoafričkoj vojsci, ali njegovi nesporni kvaliteti i činjenica da nije povučen iz prodaje, verovatno će ovu činjenicu promeniti u narednom periodu.
B. VOJVODIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još