Zaboravljeni koncept

Da li se sećate američkog automata Colt model 635, nastalog adaptacijom automatske puške M.16, tačnije karabina M.4, pri čemu je kalibar sa 5,56×45 zamenjen sa 9×19? Austrijanci su pokušali isto, ali sa svojom puškom Steyr AUG, koja je posle prilagođavanja kalibru 9 mm Parabellum, preimenovana u AUG Para. Naravno, na tim automatima nije samo promenjen kalibar, već se moralo sa automatike, koja funkcioniše pomoću pozajmice gasa, preći na sistem kratkog trzaja zatvarača, koji je primereniji nižim pritiscima, generisanim od strane daleko slabije municije kalibra 9 mm. Osnovna ideja bila je da se stvori automatsko oružje koje ispaljuje pištoljsku municiju, uz uštede u obuci i procesu proizvodnje. Naime, i Colt 635 i AUG Para, koristili su kundak, sanduk, a uz poseban adapter, čak i usadnik okvira (okvir za municiju 9 mm kraći je od okvira za municiju 5,56 mm), izvornih pušaka i karabina. Međutim, ova praksa brzo se završila, pre svega što ušteda u ceni nije bila velika koliko se očekivalo, jer je najveći deo unutrašnjeg mehanizma ionako morao da bude izmenjen. Dok su specijalizovani automati bili daleko praktičniji, nudeći značajno manje dimenzije.
Najnoviji kineski automat, oznake JS, nastao na isti način kao i Colt 635 i AUG Para, što je značajno udaljavanje od tradicionalne kineske prakse, kopiranja sovjetskih PPŠ-43 u vidu automata Type 64 i 79, kao i Type-85 sa integralnim prigušivačem.
Automati JS nastali su na bazi bull-pup serije streljačkog oružja QBZ-95, koja se pored jurišne puške, sastoji još i od kratkocevnog karabina, lakog puškomitraljeza hranjenog okvirom i dobošem, puškomitraljeza opšte namene hranjenog redenikom i snajperske puške. Ono što su sva ova oružja delila, bio je princip rada, osnovne komponente mehanizma automatike na bazi pozajmice gasa sa klipom i rotirajućim zatvaračem i neobična municija 5,8×42. Kako je bljesak na ustima cevi ove municije prejak za ekstremno kratko oružje, odnosno cev, novi automat koristi ili 9 mm Parabellum (koji očigledno „osvaja“ i Kineze) ili domaći kineski 5,8×21, kao i pištolji QSZ-92. U skladu sa tim, postoje i dve varijante automata JS, označene kao Type 1 (9 mm) i Type 05 (5,8 mm).
Daleko manja snaga ove pištoljske municije diktirala je i korenite izmene na principu rada automatike. Princip pozajmice gasa ustupio je mesto klasičnom principu kratkog trzaja, karakterističnom za automate. Automat je izrađen od kombinacije presovanog lima (sanduk), ojačanog najlona (kundak i prednji rukohvat) i legure aluminijuma (ručice), tako da je masa bez okvira više nego prihvatljivih 2 kg, a sa prigušivačem 2,4 kg. Oružje se rasklapa bez upotrebe specijalnog alata.
Do sada su prikazane dve podvarijante: ranija, sa ručicom za nošenje nešto manjih dimenzija nego kod pušaka QBZ-95, koja „krije“ zadnji nišan i obezbeđuje postolje za opcioni optički nišan, dok druga podvarijanta ima ravan gornji deo sanduka sa šinom, na koji se opet, pomoću dva utvrđivača montiraju klasični (tricijumski) ili optički nišani. Ručica za nošenje, takođe štiti i ručicu za repetiranje, kao kod francuske jurišne puške FA MAS, dok je kod druge podvarijante, ona premeštena na desnu stranu sanduka. Ove dve podvarijante razlikuju se i po prednjem rukohvatu, koji je kod podvarijante sa ručicom za nošenje, vrlo lepo uklopljen sa prednjom stranom branika obarača, dok je kasnija verzija automata dobila zadebljali, prednji kraj branika obarača, jednak kao kod puške QBZ-95 i kratki, rekli bismo beskorisni prednji rukohvat.
Selektor paljbe nalazi se sa desne strane, kao i otvor za izbacivanje čaura, tako da, kao i kod pušaka QBZ-95, automat ne mogu da koriste levoruki strelci. Postoje tri položaja: jedinačna, rafalna paljba i zakočeno stanje.
Hranjenje automata JS u kalibru 9 mm obavlja se klasičnim dvoredim okvirima, kapaciteta 20 ili 30 metaka. JS u kalibru 5,8 mm koristi neobičan četvororedi okvir, što je prva izvedba takve vrste, posle odličnog italijanskog automata Spectre.
Kao što je rečeno, automati JS koriste dve vrste municije: 9×19 i 5,8×21. Automat može da ispaljuje sve vrste municije kalibra 9 mm, uključujući i najnoviju kinesku pancirnu municiju DAP-92, vrlo snažne laboracije, u klasi zapadne +P+ ili +P++. Projektil ove municije ima masu 4,2 g (65 grejna), početnu brzinu od preko 600 m/s i probojnost od preko 8 mm čelika manje tvrdoće na daljini 20 m, što je ekvivalent probojnosti pancirnog prsluka zaštite klase III.
S druge strane, municija kalibra 5,8 mm koristi čauru dužine 28 mm, prečnika danceta 8 mm. Radi se o najnovijoj kineskoj municiji, koja prema performansama spada u istu klasu sa belgijskom 5,7×28 i nemačkom 4,6×30, namenjenoj novoj klasi tzv. oružja za ličnu zaštitu (PDW – Personal Defence Weapon). Ta oružja namenjena su vojnicima kojima puška nije osnovna „alatka“ (tenkisti, artiljerci, logističari i dr.), tako da su Kinezi veoma elegantno rešili i ovaj problem: dok zapadne zemlje za tu namenu razvijaju specijalna oružja (belgijski P90 i nemački MP-7), Kinezi su u jednom oružju dobili praktično dva. Iako 5,8 mm ima zrno sa punom košuljicom i šupljim vrhom (sličan sovjetskom 5,45×39), i zbog toga tendenciju tumbanja, čime se protivniku nanose nesrazmerno teške rane, zaustavna moć ne može biti posebno velika i svakako je manja nego kod metka 9 mm. Masa zrna je 6 g (93 grejna), a početna brzina 480 m/s, tako da je moguće probiti standardni kineski šlem, debljine čelika 1,3 mm i iza toga dasku debljine 50 mm. Dakle, kada je potrebno postići veći domet, bolja kontrola rafalne paljbe (slabije obučeni strelci), i veća probojnost standardnom municijom, izbor pada na 5,8 mm, dok u slučaju da su potrebni veća zaustavna moć i probojnost specijalnom municijom, 9 mm je pravi izbor. Ono što su Kinezi prevideli, jeste nanošenje prostrelnih rana, tako da je za policijsku upotrebu automat JS manje pogodan, od najnovijih zapadnih automata u kalibru .40 S&W ili .45 ACP (tu je neprikosnoven nemački HK UMP).
Automati JS imaju i mogućnost korišćenja prigušivača sa vrtložnim komorama, koji u kombinaciji sa specijalnom podzvučnom municijom 5,8 mm vrlo skromne balistike, svodi nivo buke na oko 85 dB, što je na nivou postavljenih zahteva. Međutim, kada se koristi nadzvučna, pancirna municija DAP-92 kalibra 9 mm, nivo buke je još uvek prevelik, tako da se rad na razvoju prigušivača zadovoljavajućih karakteristika nastavlja.
Ako se uporedi sa prethodnicima u vidu starijih kineskih automata, JS predstavlja veliki napredak u svakom pogledu: kvalitetu, dimenzijama, nišanima, municiji… S druge strane, u poređenju sa koncepcijskim prethodnicima: Colt 635 (dužine 650, odnosno 730 mm sa rasklopljenim kundakom, 2,6 kg) i Steyr AUG Para (665 mm i 3,3 kg), treba istaći da je i dužinom od 450 mm bez prigušivača i masom od 2 kg, više nego konkurentan. Sa takvim dimenzijama, JS „ugrožava“ i druge, specijalizovane zapadne i ruske automate, jer je kraći od većine sa rasklopljenim kundakom. Doduše, zapadne policijske i vojne snage, sigurno ne bi prihvatile JS u svoje naoružanje, iz prostog razloga što nema sada već standardnih univerzalnih šina, za priključivanje najrazličitijih nastavaka, što je uz mogućnost korišćenja samo od strane desnorukih i najveći nedostatak ovog kineskog automata.
Automat JS, kineska policija je prvi put prikazala januara 2005. On će u narednom periodu zameniti sve policijske automate starijih tipova, ali za sada se još ne zna, da li će novo oružje ući i u operativnu upotrebu vojske.
S. Baloš

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još