Oružje prestiža

U nemačkoj oblasti Turingija i njenom središnjem gradu Suhlu (Zulu), oružje se organizovano i tradicionalno proizvodi još od 15. veka. Na kraju 19. veka, u Suhlu je živela porodica Merkel, koja je imala 11 sinova sa izučenim puškarskim zanatom. Tri brata Merkel – Albert, Gebhard i Karl – osnivaju 1898, firmu “Gebruder Merkel” (Braća Merkel). Ubrzo, njihovo oružje svojim kvalitetom izaziva pažnju i van Nemačke. Prvi, 1931, rade puške vertikalnog rasporeda cevi, pod imenom Bock Flinte (bokerice). Danas su bok puške rasprostranjene širom sveta. Merkel puške su bile još pre Drugog svetskog rata, a i danas – stvar prestiža. Posedovali su ih: Maks Šmeling, Ajzenhauer, Hruščov, Gagarin, Mao Ce Tung, Tito, Naser, Jozef Štraus Franc… Fabrika “Merkel” razvijala se i u nekadašnjoj DDR, a danas u ujedinjenoj Nemačkoj, sa 200 radnika i vrhunskom CNC tehnologijom, rame uz rame je sa najboljim svetskim proizvođačima lovačkog oružja.

Lovački karabin KR 1 se ubraja u savremene, ručno repetirajuće puške. Posle kratkog otklona uvis ručice zatvarača, dolazi do rotiranja za 60 stepeni čela zatvarača, koje poseduje šest zabravljujućih bregova. Po dva brega, jedan iza drugog, u kružnom rasporedu pod 120 stepeni. Svi bregovi brave direktno u cevi, što omogućava zamenom čela zatvarača i cevi, laku promenu kalibra. Takođe, olakšan je transport rasklopljene puške. Merkel KR 1 je neobične i originalne konstrukcije, jer je njegov zatvarač složeni sklop i sadrži masivni nosač, koji sa gornje strane zatvara sanduk puške. U ovaj noseći deo zatvarača, integrisani su: obrtnozabravljujuće čelo, unutrašnji udarni mehanizam i ručica. Priključak za montažu optičkog nišana nalazi se na pokretnoj ploči vezanoj šarnirom za prednju tačku. Ispod ove pokretne donje ploče nalazi se okvir za municiju. Punjenje okvira je moguće i sa gornje strane, kao kod pušaka sistema Mauzer 98, koje imaju magacin, umesto demontažnog okvira za municiju. Cev Merkela KR 1 je duga 565  mm za kalibar 30-06. Okvir prima tri metka (3+1), ukupna dužina oružja iznosi 1.030 mm, a masa 3 kg. Na vratu kundaka nalazi se komanda kočnice sa tri položaja: sve ukočeno, moguće prepunjavanje uz ukočen mehanizam i sve otkočeno. Postoji i indikator nategnutosti udarnog mehanizma. Savremen, pouzdan i kvalitetan lovački karabin, čija cena u “Canoni” odgovara onoj u Zapadnoj Evropi – 213.000 dinara.

Poluatomatski lovački karabin Merkel SR 1 (semiautomatic rifle 1) je takođe savremene konstrukcije, koja podrazumeva lako rasklapanje puške na podsklopove, koji olakšavaju čišćenje oružja i transport. Zabravljivanje zatvarača je direktno u cevi preko pokretne glave zatvarača, koja sadrži šest zabravljujućih bregova. Unutar trećeg brega nalazi se izvlakač, a postoje čak i dva okrugla, opružna izbacivača čaura. Princip rada ovog poluautomata je pozajmica gasova uz tzv. samočisteće pokretne delove. Proizvođač je posebno istakao, da ovaj sistem pouzdano radi sa najraznovrsnijom municijom. Kalibar puške u “Canoni” je univerzalni .30-06 Sprg, cev je duga 510 mm, uz ukupnu dužinu od 1.060 mm i masu 3,2 kg. Odvojivi okviri primaju pet ili dva metka i lako se menjaju pritiskom na polugu smeštenu u štitniku obarače. Kočnica je uobičajena “kross bolt” – poprečno smešteno dugme iza obarače. Osigurava samo obaraču. Puška ima brze battue nišane sa crvenim fiber optik vlaknom. Kompletno oružje ima skladne zaobljene linije i deluje baš lovački – a ne vojnički, što je često slučaj kod poluautomata. Sa ili bez odgovarajuće optike, ovo je odlična puška za lov u šumi i gustišu. Cena joj je 173.000 dinara – na nivou “Frankonijinih”, zapadnoevropskih cena.
Kip – lauf K3 je puška iz novije Merkelove produkcije, koja objedinjuje zahteve za laganom, ali veoma čvrsto zabravljenom puškom. Merkel K3 u “Canoni” je rađen za univerzalni srednji .30-06 Sprg kalibar. Cev dužine 600 mm ima četiri početka zavojnice sa desnim smerom uvijanja. Puška je ukupno duga 1.015 mm uz masu od samo 2,5 kg. Na cevi se nalazi fiksna pravougaona mušica i zadnji nišan pokretan po pravcu, sa pravougaonim zarezom. Nišanska dužina – rastojanje mušice od zadnjeg nišana iznosi 310 mm. Na cevi postoje i mesta za vezu montaže optičkih nišana. Može da se upotrebi original Suhlova ili neka druga montaža.


Ovaj Merkelov kip-lauf (jednometna prelamajuća puška) ima baskulu – glavu puške urađenu od aero-aluminijumske legure. U toj “Al” baskuli nalazi se čelična osovina prečnika 8 mm, oko koje rotira cev i snažni, nerđajući, fino ispolirani čelični blok koji nosi udarnu iglu i zabravljuje cev. Zabravljujući blok je u vezi sa polugom za prelamanje cevi Vestli-Ričards, koja pri otklonu u desnu stranu povlači nadole čelični blok. U produžetku cevi (14 mm) kip-laufa, nalazi se lučni žleb širine 8 mm, a dubine 5 mm u koji ulazi gornji, obli deo zabravljujućeg čeličnog bloka. Ovako je ostvarena izuzetno čvrsta veza: čelik na čelik, koja može podneti pritiske i najrazantnijih kalibara, kao 7 mm Rem.Mag. i .300 Win.Mag. Postoji čak i prizmatični deo na dnu cevi koji ulazi u kvadratni otvor na donjem delu pomičnog bloka, tako da je ostvarena još jedna nepokretnost ovog spoja. Merkelov K3 i kip-lauf, pored savremene brave ima i ručno zapinjanje udarnog mehanizma. Klizač na vratu kundaka je potrebno pogurati unapred i mehanizam je zapet. Poguravši klizač još nekoliko milimetara napred, lako i meko relaksiramo udarni mehanizam. Zbog ovog sistema ručnog zapinjanja i relaksiranja udarača, puška K3 i ne poseduje mehaničku kočnicu.
Na prednjem delu potkundaka nalazi se veliko okruglo polimersko dugme, koje pritisnemo kada želimo da skinemo potkundak i rasklopimo pušku. Veoma interesantno je rešeno bravljenje potkundaka za cev. Zub na donjem delu cevi u koji ulazi reza potkundaka je iz dva dela. Ukoliko se vremenom pojavi zazor između potkundaka i cevi, ovom razdvojivom vezom dvodelnog zuba je lako eliminisati taj zazor. Svi znamo koliko ume da bude neprijatno “klimanje” potkundaka, što je “Merkel” vešto izbegao. Kundak kip-laufa K3 je urađen od kvalitetne orahovine klase 4, što znatno podiže vrednost.
Puška je nemačkog, bavarskog tipa, sa lepo oblikovanom obrazinom. Na dnu kundaka nalazi se puni, gumeni amortizer. S obzirom da kupci u Srbiji najviše traže kalibar .30-06 Sprg i u prelamajućim puškama (što je zaista čudno, jer tu su logični “R” kalibri), izvlakač čaura u sredini ima 2,5 mm širok oštar segment, koji potiskivan oprugom ulazi u žleb na dnu čaure. Ovaj segment pri uvođenju metka u cev “potone” u svoj otvor i izađe kada iznad njega dođe žleb čaure. Ni čuveni “Merkel” nije mogao da nađe drugačije rešenje za izvlakač, koje je jednostavno nametnuto izborom kalibra bez oboda na dnu čaure. Na našem testu ovaj izvlakač radio je besprekorno, iako smo ranije imali negativnih iskustava sa izvlakačima na jeftinim puškama u kalibrima bez oboda. Međutim, ovo nije jeftina, već vrlo kvalitetna kip-lauf puška, čija je cena 285.000 dinara.
Municije .30-06 Sprg ima uvek dovoljno, tako da smo test preciznosti višestruko ponavljali. Merkel K3 kip-lauf ne menja sliku pogodaka tokom uzastopnog pucanja i zagrevanja cevi. Sedeći sa naslona, lako smo municijom PPU Grom, pravili grupe od tri metka, prečnika pedesetak milimetara (100 m). Sa RWS Evolution je to bilo i ispod 40 mm. Napominjemo, nismo imali optički nišan i dan je bio vetrovit. Neopoziv zaključak je da kip-lauf Merkel K3, pri najnapornijem i dugotrajnom prikradanju divljači i na većim daljinama, lovcu daje mogućnost izuzetno preciznog hica, uz minimalno opterećujuću težinu oružja. Čak je i trzaj pri opaljenju bio sasvim umeren, zbog odličnog balansa ove puške. Ne čudi podatak, da se sve veći broj lovaca odlučuje za kupovinu jednometne puške. To lovu vraća vitešku notu.

Kombinovana puška Merkel B4. Ponovo je na pomolu ono staro, dobro vreme, kada je u ponudi kod nas bilo više modela kombinovanih lovačkih pušaka. I “Canona” je imala sluha za ovu lovačku želju, pa je prvi uvozni kontingent Merkel pušaka, sadržao i kombinirku model B4. Kalibar sačmene cevi je moćni 12/76, a donje ožlebljene je najrasprostranjeniji .30-06 Sprg. Nemci ove popularne, univerzalne lovačke puške nazivaju skraćeno i BBF: bock-buchs-flinte. I veoma stručni, ali i nacionalno ponosni američki oružari priznaju da ne postoje univerzalnije lovačke alatke, od evropskih kombinovanih pušaka.
Merkel B4 ima cevi duge 600 mm, ukupnu dužinu 1.040 mm i masu od samo 3 kg. Ovu malu masu duguje baskuli od dur-aluminijumske legure. Ožlebljena cev ima četiri zavojnice sa uvijanjem udesno: mehanički nišani obezbeđuju 320 mm dugu nišansku dužinu. Cevi su povezane mono-blokom, a donja cev je slobodno plivajuća, kako bi se izbegla njena temperaturna dilatacija prema gornjoj, hladnoj cevi. Mušica i prorez zadnjeg nišana imaju pravougaoni profil. I ovde se zabravljivanje obavlja “čelik na čelik”, ulaženjem gornjeg dela pokretnog bloka u produžetak na gornjoj cevi. Postoji i donji dodatni ključ, koji bravi žlebove na monobloku horizontalnom pločom, slično B25 Brauning konstrukciji. Tako imamo na B4 i gore i dole zabravljene cevi. Pokretni zabravljujući blok nosi udarne igle za obe cevi. Udarni mehanizam je sa ručnim napinjanjem i opuštanjem, baš kao i na prethodno opisanom kip-laufu K3. Prednja obarača opaljuje donju, a zadnja gornju sačmenu cev. Izuzetna pažnja je poklonjena finoći okidanja i na B4 i na K3 pušci. Sila nigde ne prelazi 1,2 daN. Sve je na ovoj pušci urađeno na nivou imena “Merkel”. Spojevi kvalitetnog (klasa 4) orahovog kundaka i metala su svuda besprekorni. Puška odlično leži u ramenu i lako se poravnavaju mehanički i optički nišan.
Test preciznosti smo uradili sa PPU Gromom i RWS municijom. Interesantan ispit sproveli smo pucajući prvo uzastopno donjom, a zatim naizmenično donja – gornja cev. Slobodno plivajuća cev (bez lemljenja vertikalnim prutevima) i u praksi je dala impresivne rezultate. Nije bilo povlačenja slike pogodaka prema gornjoj – hladnoj cevi. Takođe, ista slika pogodaka dobijana je i kada su obe cevi bile zagrejane (ispaljivani zaredom kugla i sačmeni patron). Lako dobijamo grupe od tri metka na 100 m u prečniku 50 mm. Ovim testom preciznosti je samo dokazano da Merkel pravi vrhunske lovačke puške. Tu nema osrednjosti, a cena od 263.000 dinara je u skladu sa kvalitetom i imenom ove kombinovane puške. Bilo je i onih koji su iznenađeno posmatrali izuzetno ujednačen posip sačmenog snopa lovačkog patrona ispaljenog iz sačmene cevi sa ½ fiksnim čokom.
V. Mitrović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još