Čuvari centra moći

Ženeva, grad u podnožju švajcarskih Alpa, smešten pored istoimenog jezera, poznata i kao “Pariz francuskog dela Švajcarske”, sa 190.000 stanovnika je posle Ciriha, drugi po veličini grad u Švajcarskoj. Osim što je jedan od najlepših, najskupljih i najluksuznijih gradova Evrope i sveta, on je i sedište međunarodnog kapitala u kome su smeštene brojne banke, osiguravajuća društva, multinacionalne kompanije, otmeni hoteli, juvelirnice i prodavnice svakovrsne skupocene robe. Takođe, Ženeva je poznata i kao mesto u kome se nalaze centrale i kancelarije brojnih međunarodnih organizacija, kao što su Crveni krst, OUN, UNHCR, WHO, WTO i druge, grad u čijim se blistavim hotelima i raskošnim kongresnim salama održavaju važne međunarodne konferencije, pregovori sukobljenih strana i ekonomski samiti. Mnoštvo sveta, diplomata i političara, biznismena, bogataša i turista stiže u Ženevu preko međunarodnog aerodroma, na koji svakodnevno sleću avioni sa raznih strana sveta. Sve ovo predstavlja i privlačnu metu za teroriste i kriminalce, sa raznih strana i svih “boja” i zbog toga se posebna pažnja poklanja bezbednosti grada i njegovih žitelja.

Za bezbednost i zaštitu svih ovih institucija, objekata i ljudi, između ostalih, zadužena je i Interventna grupa žandarmerije Ženeve – GIGG (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Geneve), po brojnosti mala jedinica, jačine voda sa oko 35 specijalaca, ali po stažu jedna od najstarijih jedinica ovakve vrste u Evropi. Formirana je 1973, odmah posle tragičnih događaja i krvavog terorističkog napada na Olimpijadi u Minhenu 1972. Reorganizacijskim promenama iz 1983. stvorena je žandarmerijska Interventna brigada, u čiji sastava su pored GIGG ušle još dve manje specijalizovane jedinice – tim snajperista i grupa vodiča službenih pasa (K9), da bi 2006, snajperisti prešli u GIGG. Trenutno, operativni sastav čine tri interventna odeljenja koja se dele na ukupno 13 timova i grupa od 7 snajperista. Plan razvoja GIGG predviđa da u narednom periodu bude formirano još sedam interventnih timova i da se grupa snajperista ojača sa još petoricu strelaca.
Iako Švajcarska nije član EU, GIGG učestvuje u radu ATLAS grupe (udruženja specijalnih jedinica policije zemalja članica EU), ali ne kao punopravni član, već sa statusom posmatrača, koji joj ipak omogućava da prisustvuje sastancima i učestvuje u aktivnostima radnih grupa unutar ATLAS. Najintezivnija saradnja se ostvaruje sa francuskim RAID, belgijskom DSU/DSE i USP Luksemburga, a jedan od razloga svakako leži u činjenici da sve ove jedinice komuniciraju na francuskom jeziku.
U osnovne zadatke GIGG spadaju one situacije koje zbog složenosti i opasnosti ne može da reši redovan sastav policije i žandarmerije: sve vrste talačkih situacija, visokorizična hapšenja pripadnika terorističkih organizacija i kriminalnih grupa, intervencije u slučajevima kada se očekuje upotreba vatrenog oružja, barikadiranja, obezbeđenje važnih ličnosti (VIP), objekata i skupova koji mogu biti meta napada terorista ili kriminalaca, obezbeđenje transporta opasnih zatvorenika, intervencije prilikom pobuna u zatvorima, u kojim često dolazi i do uzimanja talaca. U slučaju potrebe i po zahtevu policijskih stanica i službi u drugim delovima Švajcarske, jedinica se može angažovati i van teritorije Ženeve.

Za prijem u jedinicu mogu da konkurišu pripadnici žandarmerije, koji su već prošli kroz razne vidove obuke, kao i pripadnici redovne policije sa nekoliko godina radnog staža i iskustva na ulici. Kada je u pitanju starosna granica, ograničenje ne postoji, može da konkuriše svako ko ispunjava postavljene zahteve (psiho-fizičke, zdravstvene, kadrovske), a prosečna starost u jedinici je između 25 i 44 godine.
Selekcija kandidata traje oko godinu, podeljena na nekoliko faza, sa ciljem da proveri ne samo fizičku spremnost kandidata i psihološku stabilnost, za obavljanje posla specijalca u stresnim situacijama, već i sposobnost timskog rada. Prva provera kandidata, odnosno pre-selekcija obuhvata proveru i testiranje fizičkih sposobnosti, kondicione spremnosti i izdržljivosti, ispit hrabrosti – test u rukovanju vatrenim oružjem i preciznosti gađanja, kao i određivanje psihološkog profila (rešavanje testova) i intervju sa kandidatima od strane komisije. Akcenat je na motivaciji, razlozima za pristupanje jedinici i porodičnoj situaciji kandidata. Nakon ovog dela, slede četiri probne nedelje taktičke obuke u grupi, tokom kojih se kandidati pažljivo posmatraju i ocenjuju: motivisanost, zalaganje na obuci, stručna osposobljenost, fizička sprema, nivo rukovanja vatrenim oružjem, odnos prema starešinama i drugim kandidatima, uklapanje u rad tima.
Kandidati koji su postigli najbolje rezultate primaju se na probni rad u trajanju od 11 meseci, za koje vreme prolaze kroz segmente obuke u timu kome su dodeljeni. Po isteku probne godine, ukoliko sa uspehom završi obuku i dobije pozitivnu ocenu od starešine i instruktora, kandidat dobija zvaničnu odluku o prijemu u jedinicu i to u timu u kome je i obavljao probni rad. Pre toga, sledi završni ispit (praktični i pismeni) i svečano uručenje značke (amblema jedinice).

36-10

Jedna od praktičnih vežbi i specijalnosti koja se uvežbava tokom probne godine je veranje i tehnike rada sa užetom, koje se često primenjuju kada je neophodno da se upad u stan ili prostoriju u nekoj zgradi, izvrši istovremeno na više tačaka ili u situaiciji kada prozor predstavlja jedino moguće mesto ulaska u objekat. Članovi GIGG koji su se specijalizoivali za rad sa užetom, mogu da intervenišu i u slučajevima osoba sa suicidnim namerama na velikim visinama ili prilikom akcije oslobađanja talaca u objektu koji su zaposeli naoružani otmičari. Priroda posla i složeni i rizični zadaci koje jedinica izvršava, a koji najčešće podrazumevaju upotrebu vatrenog oružja, zahtevaju stalnu obuku i usavršavanje njenih pripadnika, posebno kroz sprovođenje specijalisitičkih kurseva, na kojima se osposobljavaju za razne veštine i taktike specijalnih dejstava. Ovi kursevi obuhvataju: blisku borbu u zatvorenom prostoru (CQB), rukovanje eksplozivima, eksplozivnim napravama i materijama (KDZ kurs), obuka za rad u slučaju upotrebe nuklearno-radiološko-biološko-hemijskog oružja i sredstava, rad sa helikopterom (tehnike spuštanja niz uže fast rop i rapeling, snajperska dejstva iz letelice, spasilačke akcije i dr.), rad sa užetom i alpinistika (urbana i ruralna), obuka vođa timova i snajperista, obuka u bričingu, skijanje i dejstva u zimskim uslovima, prva pomoć, upotreba vozila u intervencijama (brza vožnja, presretanje i hapšenje) i druge specijalnosti.
Svake godine se organizuje “GIGG nedelja”, tokom koje se proigravaju i analiziraju kompleksne i realno moguće situacije i vežbe, a kao pojačanje dolaze vodiči službenih pasa ženevske policije (K9) i snajperisti. Jedinica uvek drži jedan dežurni tim od sedam žandarma, u stanju pripravnosti za brze intervencije, koji dežuraju u smenama, u kome se nalaze vođa tima, tri specijalca, vođa snajperskog tima i dvojica snajperista. U slučaju neophodnosti, pozivaju se dodatne snage i ostali timovi, koji stižu vrlo brzo. Pripavnost podrazumeva da se tim nađe na licu mesta u roku od 30 minuta.

Mnogima će biti čudno da za ovakvim dežurstvom postoji potreba u Ženevi. Ali, ova “alpska lepotica” odavno više nije oaza mira i opuštenosti, kakva je nakad bila. Danas policija i njene specijalne jedinice često imaju posla sa kriminalcima i bandama koji se bave švercom narkotika, pljačkama, napadima i ubistvima. Narko biznis poslednjnih godina uglavnom je u rukama Nigerijaca i Severnoafrikanaca (Alžirci, Marokanci), dok falsifikatori i prevaranti dolaze iz istočne Evrope. Osim njih, tu je i moćna i veoma opasna Lionska mafija, čija su specijalnost brze pljačke banaka i zlatara i krađa i transport ukradenih luksuznih automobila.
Iako je GIGG obučena i opremljena za intervencije u slučajevima teških terorističkih napada i talačkih situacija, nastalih kao posledica akcije naoružanih terorista, ipak se u Ženevi takve situacije smatraju za malo verovatne. Pojedinci sa suicidnim namerama i kidnapovanja radi otkupa, ucene ili osvete, najčešći su slučajevi koji se dešavaju u praksi. Takođe, izvode se i potrage za licima koja su u bekstvu, a koja su počinila neko krivično delo, kao i prevoz i pratnja zatvorenika. Svake godine se na Ženevskom jezeru izvode združene vežbe u kojima se simuliraju napadi terorista, otmice ili druge krizne situacije na vodi i plovnim objektima, na kojima pored GIGG učestvuju i policijski helikopteri, patrolni i brzi desantni čamci, timovi medicinske pomoći i druge službe za vanredne situacije. Periodično se izvode i vežbe u kojima se proigravaju situacije u kojoj je od strane terorista ili fanatika, došlo do upotrebe oružja za masovno uništenje (NBC/R – nuklearno-biološko-hemijsko-radiološko). Ove vežbe se često izvode sa specijalizovanim NBC/R timom francuske specijalne policijske jedinice RAID, sa kojom se izvode i druge obuke. U okolini Ženeve se nalazi nekoliko hemijskih industrijskih postrojenja, koji mogu biti potencijalni ciljevi napadača. Za pronalaženje osoba koja se skrivaju ili su izgubljene, povređene ili iz drugog razloga ne mogu da se jave, koriste se ručni termalni detektori firme MSA (Basic Thermal Imagine Camera).
GIGG odaje utisak male, ali dobro organizovane jedinice u kojoj vlada specifičan duh i osećaj pripadnosti “bratstvu specijalaca” (corp d’ espri). Prema specifičnom sistemu vojne organizacije koji u Švajcarskoj postoji već dugo vremena, svaki zdravstveno sposoban Švajcarac, do određene godine starosti je i vojnik (opremu i naoružanje drže spremnu kod kuće i odazivaju se na poziv). Zahvaljujući toj činjenici, kada se novi pripadnici rasporede u jedinicu policije ili vojske, već su prošli kroz nekoliko oblika obuke i upoznati su sa značenjem pojma kolegijalnost i vernost braći po oružju.
D. Džamić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još