Olujni vetar na strelištu

Dok pojedine fabrike s vekovnom tradicijom tavore usled svog pogrešnog poimanja aktuelnog trenda, neki novi i preduzimljivi proizvođači energično krče put ka tržišnom uspehu