Unapređenje Stonerovog rešenja

Modifikacija pušaka inspirisanih AR15 sistemom na princip klipa sa kratkim hodom se pokazala znatnim poboljšanjem, pa je ovaj sklop postao redovan u najnovijim konstrukcijama koje osvajaju svet