Vremešna dama i dalje pleni šarmom

Renomirana italijanska fabrika uspeva da održi svoju poziciju na tržištu u prilično izmenjenim uslovima u odnosu na duži prethodni period, mada njihovi pištolji više ne predstavljaju u tolikoj meri traženu robu kao nekada