Pro et contra, pitanje je sad

Brojni su razlozi za korišćenje prigušivača u civilne svrhe - na sportskim takmičenjima, lovu ili prilikom obuke u gađanju, ali je prisutan strah od njihove zloupotrebe