Guja iz potaje

Iako mu mnogi nisi predviđali tržišni uspeh, maleni Glok 42 u kalibru 9x17mm se pokazao kao dostojna zamena nekadašnjim popularnim pištoljima i revolverima džepnog formata