Latinoamerički orao

Inspirativan primer promišljenog pristupa trenutnoj tržišnoj utakmici, baziranog na potrebama neposrednog okruženja