Časni otpust za veterana

Hvaljen i osporavan tokom šest decenija vojne upotrebe, američki mitraljez opšte namene M60 poslužio je nameni u rukama pešadinaca najmoćnije armije sveta