Morana

Prvi kontakt sa Moranom, iako tada još bezimenom, je bio pre izvesnog vremena kada me je jedan od konstruktora pozvao da pogledam novonastalu pušku