Značaj prvog hica

Interesantan koncept kompaktnog pištolja u snažnom kalibru je reaktiviran, iako je svojevremeno smatran samo neuspelim eksperimentom