Licencna proizvodnja

Argentinski primer pristupu izbora nove osnovne pešadijske puške bi trebalo makar da prouče svi koji analiziraju svetske trendove, umesto upornog i bezuspešnog traganja pogrešnog rešenja