Puške Berthier

Nekoliko verzija i modela francuskih pušaka Berthier je u prvoj polovini dvadesetog veka bilo prisutno na našim prostorima