Remek dela koja ne zastarevaju

Izrađeni po principima "stare škole" u periodu koji se smatra vrhuncem produkcije tog tipa oružja, ova dva primerka imaju i svoje varijacije novijeg datuma koje po ukupnom kvalitetu nisu približne starijim modelima