Revolver QSPR

Zbog same prirode QSPR-a, nemoguće je govoriti o tačnom broju napravljenih primeraka. Zna se da je S&W isporučio ukupno 23 revolverska rama kompaniji AAI, ali nisu svi primerci kompletirani. Pored 10 probnih komada, poznat je i jedan primerak koji se nalazi kod samog proizvođača