Bolje urađeno

Za kratko vreme “WE Knife” je postala vodeća kompanija ovog tipa u Kini, a to znači i u svetskim okvirima