Unique Alpine

Kreacija po želji strelca

Koncept ove interesantne puške zasniva se na modularnosti, gde strelac menjajući delove i kalibre, prilagođava i kreira oružje po svojoj želji, što je omogućeno vrhunskim projektovanjem i izradom

Na takmičenju u preciznom gađanju puškom na 100, 200 i 300 m održanom u decembru prošle godine u bazi SAJ u Beogradu, zapazili smo da ekipa policije Federacije BiH koristi pušku Unique Alpine. U pauzama između nastupa strelci BiH su nam dozvolili da pušku detaljnije pregledamo, napravimo nekoliko fotografija i posle rada na pronalaženju svih neophodnih tehničkih podataka, spremni smo da predstavimo Unique Alpine TPG. Iako smo ovu pušku već pominjali, ima mnogo novih detalja i radi se o vrlo interesantnom oružju.
„Unique“ je stara francuska firma „Manufacture d Armes des Pyrenees Francaises“ – „MAPF – Unique“. Smeštena u francuskim Pirinejima, nadomak biskajskog zaliva, poznata je po izradi pištolja i preciznih pušaka. Čuvene su MAPF – Unique puške slobodnog izbora T 3000, namenjene disciplini 300 m u sportskom streljaštvu. Iz ove veoma cenjene puške proistekle su i lovna puška Unique TGC i Unique TGC Varmint, koju koristi francuska policija kao službenu snajperku.
Sportska i službena verzija
Nemački grad Erding na jugu Bavarske i austrijski Salcburg geografski su vrlo blizu. Saradnjom „MAPF – Unique“, „HPI – Eerding“ i „Dschulnigs Gmbh – Salzburg“, nastala je puška Unique Alpine TPG. U toj saradnji pojavljuje se čak i „Cross Tech“ iz Švajcarske. Kako god bilo, analizirajući pušku, lako smo zaključili da ima dosta konstrukcijskih detalja francuskog Unique, da se verovatno proizvodi i u Nemačkoj i u Austriji. Međutim, ta pomalo zamršena saradnja, dovela je do stvaranja izvrsne puške.
Unique Alpine TPG (Tactisches Prazisions Gewehr) je paralelno razvijana kao jednometna sportska dalekometka i kao taktička službena precizna puška. Obe verzije imaju prepoznatljiv sportski izgled, naročito u delu kundaka. Sportska puška je jednometka, bez magacina ili okvira, obojena živim bojama, dok je službena verzija crna ili u kamuflažnoj šari sa odvojivim okvirom za municiju. Ova puška se radi u velikom spektru kalibara: .223 Rem, .243 Win, 7-08 Fr, .308 Win, .308 Win Schallged, 6,5×55 S Wed, .300 Win. Mag, .300 Win. Ultra Mag, .338 Lapua Mag. i dva benč-rest kalibra; .22 PPC i 6 mm BR Norma. Dužina cevi kod kalibra .338 Lapua Mag. je 700 mm uz korak uvijanja šest žlebova od 10 inča (254 mm) za jedan krug, dok ostali kalibri imaju cevi duge 650 mm. Puška koju smo razgledali bila je u kalibru .308 Win. (7,62×51 NATO), cevi duge 650 mm sa šest žlebova koraka 1:12 inča (1:304,8 mm).
To, zaista, nije obična cev.
Radi se o teškoj debeloj cevi, vrhunske match izrade. Cev spolja može da ima nitriran ili originalan nerđajući finiš. Dugi žlebovi (kanelure) nalaze se duž cevi, u cilju bržeg odvođenja toplote i redukcije težine. Uz sanduk, cev ima spoljašnji prečnik 29 mm, a u zoni usta cevi se sužava na 25 mm. Cev je potpuno slobodno plivajuća i ni u jednoj tački ne dodiruje kundak. Na ustima cevi nalazi se vrlo efikasna gasna kočnica, sa po šest otvora sa svake strane. Za kalibar .308 Win i upotrebu podzvučne municije, postoji i cev dužine 450 mm sa ugrađenim integralnim prigušivačem pucnja. Ovo već upućuje na važan tehnički detalj: laka i brza izmena cevi. Odvijanjem samo tri imbus vijka, koji su smešteni na levoj strani sanduka, cev se lako demontira i po želji zamenjuje novom. Ovaj postupak zamene, ne zahteva posebnu stručnost i traje nekoliko minuta. Proizvođač garantuje da svaka cev puške ima potpuno stabilizovano oscilovanje, kao i istu sliku pogodaka i u uslovima zagrejane cevi pri bržoj paljbi.

Jednostavno rukovanje
Sanduk je od punog komada visokokvalitetne aluminijumske legure F55, koja ima napon istezanja od čak 550 njutna po milimetru kvadratnom. Na sanduku se nalazi M1913 nišanska Picatinny šina, koja je preko četiri jaka vijka povezana sa osnovom. Ova šina omogućava izuzetno nisko postavljanje optičkog nišana, ali i njegovu jednostavnu montažu i demontažu.
U vođicama duž sanduka kreće se dugi masivni zatvarač. Al-sanduk (risiver) samo integriše cev i zatvarač, jer se proces bravljenja obavlja direktno u produžetku cevi. Na čelu zatvarača se nalaze tri jaka brega, postavljena pod uglovima od 120 stepeni. Bregovi su savršeno urađeni i ispolirani. Njihovo postavljanje pod ovim uglom, pored jakog i sigurnog bravljenja cevi, ima za posledicu i veoma mali otklon ručice zatvarača (60 stepeni) prilikom repetiranja. Veoma bitan podatak je i da je u zahvatu zatvarača i zabravljujućih kanala u produžetku cevi, angažovana zabravljujuća površina od čak 765 kvadratnih milimetara. I kod poznatih pušaka T 3000 i TGC francuskog „MAPF-Unique“ primenjeno je bravljenje zatvarača na kojem se zasniva konstrukcija puške Unique Alpine TPG. Noćna mora svakog konstruktora oružja je pomisao na mogućnost prskanja čaure ili probijanja dna kapisle pri opaljenju. Tada bi vreli barutni gasovi pod pritiskom od 4000 bara jurnuli ka licu strelca. Kod Unique Alpine ta opasnost je otklonjena potpunim obuhvatanjem dna čaure i bušenjem četiri otvora u telu zatvarača. Kroz njih se struja vrelih gasova iz unutrašnjeg kanala odvodi bezbedno ustranu, daleko od očiju strelca.
Kugla ručice zatvarača nalazi se tik iznad obarača, tako da se po opaljenju repetira lako, bez podizanja ruke. Zatvarač se kreće u sanduku bez ijednog šuma ili otpora. Jedini blagi otpor je zakretanje za 60 stepeni, prilikom zabravljivanja i odbravljivanja. Komanda manuelne kočnice kod ove puške podseća na udarač (oroz) na revolverima. Vrlo je pristupačna i laka za manipulisanje, a sigurno blokira udarnu iglu. Opciono se isporučuje i kočnica, koja pored igle blokira i obarač. Podizanje uvis komandne kočnice osigurava oružje, a priprema za paljbu je jednostavno i prirodno potiskivanje nadole. Veoma originalno rešena kočnica, na koju se brzo navikne.

Odlično okidanje
Puška ovog renomea mora da ima i izvanredan mehanizam za okidanje. Uz svaku pušku Unique Alpine, standardno se isporučuje potpuno podesivi mehanizam za opaljenje. Najniža sila povlačenja obarača je 0,5 daN (teg od 500 g) a najtvrđe okidanje je na 1daN (teg od 1 kg). Kako su strelci, ali i vojni ili policijski snajperisti veoma izbirljivi kupci proizvođač je predvideo i direktan fabrički podešen obarač ili obarač sa dva kolena. Ove dve varijante okidanja, pri naručivanju puške moraju posebno da se naglase.
Precizni strelci u klasičnom varmint, long reindž ili benč rest streljaštvu, uvek ručno uvode jedan po jedan metak u cev. I najmanja deformacija vrha zrna pri uvođenju metka iz magacina ili okvira u cev, može da znači i nekoliko milimetara odstupanja na cilju. Zato proizvođač za njih i radi puške Unique Alpine bez okvira ili magacina – jednometke. Za taktičke uslove ili one koji to žele, postoje i puške sa odvojivim okvirom koji prima pet metaka. Postoje i produženi okviri koji primaju deset standardnih ili sedam magnum metaka.
Okviri su od čeličnog lima, sa izuzetno pažljivo urađenim donosačem metka, koji ga precizno uvodi u ležište. Dokazano je da su jednoredni okviri pouzdaniji od onih sa boks rasporedom i to je ispoštovano. Praksa je dokazala da je ostvaren idealan ugao nagiba metka na donosaču, jer uopšte nije bilo primedbi pri uvođenju ni kod jednog kalibra.
Već prvi pogled na ovu pušku, upućuje na streljačko oružje slobodnog izbora.
Tome svakako doprinosi poluskeletizovani kundak koji je karakterističan za ovu vrstu oružja. I tu se oseća duh „MAPF-Unique“ konstruktorske „kuhinje“, jer vrhunski strelci dobro znaju da je kundak jedini deo na oružju kod koga ne može da bude kompromisa. Iskustva „MAPF-Unique“ su ovde realizovana u švajcarskoj firmi „Cross Tech“ i zato ništa nije zapostavljeno. Celom dužinom kundaka i potkundaka, proteže se snažna aluminijumska „šasija“ od legure F55. Ram („šasija“) od ove Al legure je kostur, oko koga je pažljivo izliven spoljašnji – vidljivi deo kundaka.
Zadnji deo (kundak) izliven je od polimera i čini ga pištoljski rukohvat sa rupom za palac i ergonomski oblikovanom površinom za svaki prst i dlan. Dno šake se oslanja na široku ravnu površinu. Obrazina i završetak – oslonac kundaka potpuno su podesivi u svim ravnima: po dužini, visini i nagibu u veoma širokom opsegu podešavanja. Ispred oslonca za rame ugrađen je teleskopski monopod – oslonac, na koji se oslanja kundak. Monopod je posebno koristan prilikom dugotrajnog nišanjenja i osmatranja mete, jer smanjuje zamor strelca. Sve komande za podešavanje segmenata kundaka su velike, nareckane i njima se lako rukuje. Kundak se veoma lako odvaja od sanduka i tako se dobija dvodelno oružje, čije je transportovanje olakšano u kraćoj futroli ili koferu. Na polimerskom potkundaku – prednjem nezavisnom delu kundaka, aluminijumski skelet ima urađeno mesto za priključivanje snažnog, ali potpuno podesivog bipoda – nožica.
Ove nožice lako se sklapaju, postavljaju i demontiraju. U sklopu sa zadnjim osloncem – monopodom, nožice daju pušci tri stabilne tačke za oslanjanje, o koje puška može da se osloni i kada nije u upotrebi. Spoljašnjost ovog kvalitetnog i skupog kundaka je potpuno otporna na klizanje, habanje i druga oštećenja. U Zapadnim zemljama, sportski strelci i lovci dobro paze da njihova oprema i oružje nema vojnički ili policijsko-taktički izgled. Kod nas je, nažalost, potpuno obrnuto. Zbog toga se za sportiste puške Unique Alpine TPG nude u žutoj, plavoj, crvenoj ili zelenoj boji. Za službenu i taktičku upotrebu su namenjene u crnoj boji i cityarm (gradska kamuflaža) ili woodland (šumska kamuflaža) maskirnoj šari.

Izvanredna preciznost
Unique Alpine TPG koju smo pregledali (ali i ostale dobijene iz fabrike), opremaju se optičkim nišanom Schmidt & Bender PMI, varijabilnog uvećanja 5-25×56. Končanica je mil-dot ili fine mil-dot, a slika besprekorno jasna. Ovo je vrhunski nemački optički nišan sa visokim target turetima i bočnim štelovanjem paralakse. Korekcija po visini i pravcu je: 1 klik – 1 cm na 100 m. Nišan je za Picatinny šinu povezan najnižom mogućom fiksnom montažom sa četiri imbus vijka po prstenu.
Ceo koncept puške zasniva se na njenoj modularnosti. Ovde strelac može menjajući cevi, kalibre, delove kundaka, gasne kočnice, oslonce, po želji da kreira svoje oružje. Oružje se prilagođava strelcu, a ne strelac oružju, što je čest slučaj. Sve to omogućeno je vrhunskom izradom delova (uz maksimalnu primenu kompjuterskog projektovanja i izrade). Omogućeno je da se lakom izmenom cevi i kalibra dobije jedno oružje u više kalibara, čime se pokrivaju sve daljine gađanja preciznom puškom: .308 Win. za daljine do 400 m, a .338 Lapua Mag. čak do 1.200 m.
Za kraj teksta o neobičnoj pušci Unique Alpine, ostavili smo nekoliko dokaza njene preciznosti. Forumi za streljaštvo na Internetu prepuni su protesta američkih strelaca, jer se puška Unique Alpine TPG u SAD još uvek ne uvozi organizovano. Američki strelci sigurno znaju šta je kvalitetna puška: da ostvaruje grupe prečnika ispod jedne polovine MOA.
Za one „novije“ čitaoce, da objasnimo: grupa od pet metaka na 100 jardi (91,44m) mora da stane u krug prečnika 12,7 mm. To mogu i mnogo jeftinije i lošije puške od ove, što dokazujemo pozajmljenim testom njene preciznosti. Kalibar je .300 Win. Mag, metak ručno punjeni, zrno custom – rađeno ručno na strugu od punog materijala, mase 154 grejna (9,98 g), čaura RWS, kapisla Winchester, barut Vihtavuori N160 (relativno sporo sagorevajući), daljina 300 m, pucano benč rest iz sedećeg stava Rezultat je na granici fantastike: pet metaka je ostvarilo grupu prečnika 17,05 mm. Komentar, zaista, nije potreban. Kako se dobija grupa pogodaka? Precizno se izmeri krug u kome su grupisani svi pogoci, a zatim se od tog broja odbije prečnik zrna. Još da kažemo da je cena ovog izvanredno preciznog oružja u katalogu “John Springer S Erben” za 2008. – 3.666 evra. I to za bazni, jednometni model. (Iako ima trgovačkih kuća u Evropi, gde je možda i jeftinija).
Upoznali smo se sa puškom gornje klase Unique Alpine TPG, koja će ubrzanim razvojem dalekometnog streljaštva uskoro možda da se pojavi i kod naših strelaca. U domaćoj long range ligi, najbolji rezultat do sada je: pet metaka na 200 m puškom Custom Mauser 98 – 8x57JS, grupa 13 mm. Ovo je za naše skromne uslove sjajan rezultat!

Tehničke karakteristike:
Model:     Unique Alpine TPG
Kalibar:     .308 Win. (i još 11 kalibara)
Dužina cevi (mm):     650 (450 prigušena)
Korak zavojnice:     1:12 (1:10 inča)
Broj žlebova:     6
Kapacitet:     1, 5, 10
Ukupna dužina (mm):     1.230
Masa (kg):     6,2
Cena (evri):     3.666
Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike