Novi Zastavin adut

Izveštavajući sa ovogodišnjeg nirnberškog sajma IWA, pomenuli smo da je Zastavin novitet bio lovački karabin Model 808 Standard. Ovo oružje je pobudilo veliko interesovanje među posetiocima sajma, ali i brojnim lovcima u našoj zemlji, tako da smo sa direktorom Zastave Radetom Gromovićem, marketinškim stručnjakom Zoranom Šušićem i rukovodiocem razvoja Aleksandrom Mladenovićem, upriličili detaljno upoznavanje sa novom puškom…


Izveštavajući sa ovogodišnjeg nirnberškog sajma IWA, pomenuli smo da je Zastavin novitet bio lovački karabin Model 808 Standard. Ovo oružje je pobudilo veliko interesovanje među posetiocima sajma, ali i brojnim lovcima u našoj zemlji, tako da smo sa direktorom Zastave Radetom Gromovićem, marketinškim stručnjakom Zoranom Šušićem i rukovodiocem razvoja Aleksandrom Mladenovićem, upriličili detaljno upoznavanje sa novom puškom…

Tradicija i stručnost
Kragujevačka fabrika “Zastava oružje”, ima tradiciju dugu 155 godina, što je značajno i u svetskim razmerama. Citiramo tekst iz 1853: “Zvuk topova je 27. oktobra 1853. godine oglasio Srbiji odavno očekivanu uspešnost i obradovanje… trudu, koji se zaista ni u kakvoj državi za male ne počituje”. Dakle, tog datuma plotuni topova oglasili su da je u kragujevačkoj topolivnici izvršeno prvo uspešno livenje domaćih oruđa. To je i dan početka industrijske proizvodnje u Srbiji. Od tada je topolivnica rasla i napredovala, menjajući ime u: Vojno tehnički zavod Kragujevac, Artiljerijsko tehnički zavod Kragujevac, Zavod 44, Preduzeće 44, Zavodi Crvena zastava i danas Zastava oružje (Zastava Arms u inostranstvu).
Od pušaka, u kragujevačkom Zavodu su se popravljale, prepravljale ili unapređivale Grin M1867, Pibodi 1870, izrađivale puške Koste Koke Milovanovića, modeli 7 mm sistema Mauzer, Milovanović, Đurić M80/07.
Posle Prvog svetskog rata, odabrana je jednoobrazna puška sistema Mauzer 98 i u saradnji sa belgijskim FN 22. marta 1928, svečano je pušteno u pogon V odeljenje za proizvodnju pušaka M24. Od tada se Mauzerke M 24, posle Drugog svetskog rata M48 i lovački karabini M70 u Zastavi rade neprekidno. Puška Zastava Mauzer 98 sistema, postala je izvozni brend, pa se našla i u kultnom filmu “Lovac na jelene”, u kome Robert De Niro lovi karabinom Mark X – odnosno Zastavom M70. Mauzerov sistem, kome je Zastava ostala verna svih ovih godina, dozvoljavao je brojne prepravke i rekonstrukcije, tako da imamo i domaće “mini Mauzer” puške.
Ideja za izradu nove puške nastala je na prošlogodišnjem sajmu IWA, kada su inženjeri Aleksandar Mladenović i Mirko Ćirković, odlučili da radikalno izmene dotadašnji LKM 70. Za samo godinu dana, od ideje je nastala nova, interesantna, moderna puška. I nova puška LK Model 808 Standard, za osnovu ima proverenu Mauser 98. Šta to znači? Mauzerov sistem obrtno-čepnih repetirajućih pušaka, podrazumeva da se cev puške navojem vezuje za sanduk, zabravljivanje cevi i zatvarača obezbeđuje preko dva zabravljujuća brega, koji se nalaze na čelu zatvarača pod uglom od 180 stepeni. Ti bregovi se zabravljuju u odgovarajućim kanalima, urezanim u sanduk puške. Postoji i treći zabravljujući breg, koji se nalazi pored ručice zatvarača. To je osnova i novog modela 808.
Lovački karabin M808 standard je predviđen za sve kalibre u kojima se radio stari M70, izuzev kalibara .375H&H i .458 Win. Mag. Prototipske puške, koje su u fazi ispitivanja pred sajam IWA ispalile po 3.000 metaka bez kvarova (koje smo razgledali i iz njih pucali), bile su u kalibru .30-06 Sprg (7,62×63).

Jednostavnija rešenja
Detaljni prikaz lovačkog karabina M808 započinjemo sa opisom cevi. Urađena je od čelika Č. 5730 VP koji se izvanredno pokazao na Zastavinom puškomitraljezu M84 i pištoljima CZ99, CZ999 i EZ9. Cev je duga 650 mm i navojem M25 se vezuje za sanduk. Posle početnog koničnog prelaznog spoljašnjeg dela, prečnika 25 mm, cev je sve do kraja ”“ usta cevi, cilindrična ”“ prečnika 19 mm. Na karabinima stare serije M70 cev je duga 600 mm. Unutrašnja trasa cevi se radi postupkom hladnog kovanja na G.F.M. mašinama. Za kalibar .30-06 Sprg, korak zavojnice je 1:10 inča udesno sa četiri žleba. Na cevi nisu ugrađeni mehanički nišani, što je bio zahtev inostranog američkog kupca, ali će za domaće tržište biti i primeraka sa mehaničkim nišanom. Proveravajući da li je cev slobodno plivajuća, s lakoćom smo između nje i kundaka provukli novčanicu od 100 dinara. Ovo je nesumnjivi dokaz znatnog zazora, koji postoji između cevi i kanala kundaka. Posebna pažnja posvećena je obradi usta cevi, tzv. kruni cevi, koja ima veliki uticaj na preciznost puške. Kruna je rađena po zahtevima koji moraju da se ispoštuju pri izradi sportskih mač-cevi. Spoljašnjost cevi je obrađena finim somot – mat bruniranjem, koje ne reflektuje svetlost.
Napomenuli smo da se kao na Mauzerima 98 i starijim M70 puškama, cev navojem spaja sa sandukom. Sanduk je na modelu 808 potpuno drugačiji. Prvo, ima poligonalni, a ne zaobljeni oblik, dug je 154 mm i iz jednog kovanog komada čelika je urađen zajedno sa zupčastom šinom. Ova 152 mm duga šina, namenjena prihvatu montaže optičkog nišana, u potpunosti je urađena po normama američkog military standarda 1913. S ponosom u Zastavi ističu, da je tolerancija paralelnosti ose cevi i ose pikatini šine, samo dva stota dela milimetra. Retko na tržištu može da se nađe karabin, koji ima sanduk i pikatini šinu urađenu iz jednog dela. Time je omogućeno vrlo nisko postavljanje optičkog nišana. Novi sanduk ima redizajnirani otvor za izbacivanje čaura. Na levoj zadnjoj strani sanduka, umesto stare M98 poluge za ustavljač zatvarača, sada ulogu ustavljača zatvarača obavlja malo, skladno polueliptično dugme. Ovaj novi ustavljač je sa gornje strane nareckan i lakim pritiskom dozvoljava izvlačenje zatvarača iz sanduka. Novo rešenje ustavljača je mnogo jednostavnije i sadrži manje delova od starog M98 rešenja.
Zatvarač Zastave LK M808 ostao je u osnovi čelični jednodelni cilindar prečnika 23,8 mm koji na vrhu ima dva zabravljujuća brega (čepa), dimenzija 10×11 mm. Cilindrično telo zatvarača je fino obrušeno po celom obimu. Čelo je udubljeno, tako da je dno čaure potpuno utopljeno u telu zatvarača. Kako nema bočnog dugog izvlakača, zatvarač sada fino i glatko klizi u svom ležištu u sanduku, prilikom repetiranja. Navarena ručica zatvarača je prava, sa koničnom jabučicom. Ova jabučica će se u serijskoj proizvodnji raditi demontažno, tako da će kupac moći da bira između više opcija. Zbog zabravljujućih bregova smeštenih pod uglom od 180 stepeni, hod uvis – ugao ručice pri repetiranju je ostao nepromenjen – 90 stepeni.

Unapređenje konstrukcije M98
Glavna izmena na zatvaraču odnosi se na promenu izvlakača. Umesto starog M98 dugog izvlakača, sada je primenjen 10 mm široki “zub”, smešten u čelu zatvarača. Slično rešenje je postojalo na nemačkoj šturmgever pušci 44 iz Drugog svetskog rata. Ovde se metak prilikom uvođenja ne podvlači pod zub izvlakača, već ga pri zabravljivanju izvlakač dovodi u zahvat skokom preko ivice dna čaure. Za stručnjake, dali bismo definiciju: kontrol fiding je sada zamenjen puš fidingom. Kako je to uobičajeno, postoje pobornici i jednog i drugog rešenja. Činjenica je da su prototipske puške do sada ispalile po oko 3.000 metaka i da nije bilo problema u izvlačenju i ekstrakciji čaura. I izvlakač i okrugli izbacivač poseduju svoje odgovarajuće spiralne opruge. Udarna igla unutar zatvarača je pretrpela manje izmene, zbog novih unutrašnjih mera. Ona i dalje ima isti hod, masu i silu udara, jer je LK M808 lovačka puška, koja mora sigurno da puca sa svim vrstama kapisli. U narednim serijama, kada se na bazi M808 bude radila sportsko-streljačka puška, biće većih izmena na hodu, masi i sili udara udarne igle, jer to dozvoljava strogo kontrolisana sportska municija. Za sada, u lovnoj verziji to ostaje bez imena.
Spojnica zatvarača sada ima prizmatičan, umesto zaobljenog oblika. Na njenoj desnoj strani je smeštena komanda – krilce, potpuno nove kočnice. I ova nova kočnica, kao i stari Mauzerov “leptir” sigurno zabravljuje udarnu iglu, ali je mnogo kompaktnija i lakša za rukovanje. Kao kod većine najmodernijih pušaka, komanda kočnice sada ima tri položaja: u pravcu bele tačke – sve je ukočeno, srednji položaj kočnice dozvoljava manipulaciju zatvaračem – punjenje ili pražnjenje, ali ne i opaljenje, kočnica napred – u pravcu crvene tačke, znači da je puška spremna za pucanje. Svi ovi položaji se menjaju u praktično bešumnom hodu. Ovo je fino rešenje i unapređenje M98 konstrukcije. Udarač pri tome nije pretrpeo nikakve izmene. Velika povoljnost ove konstrukcije kočnice je što potpuno rasterećuje udarni mehanizam, tako da je mogla i tu da bude primenjena sasvim nova, znatno unapređena konstrukcija. Umesto starog rešenja, štehera (ubrzice) sa dva obarača, sada M808 koristi DAT sistem za opaljenje, koga krasi tzv. francuski šteher. Postoji samo jedana obarač, koji potiskujemo napred – time uključujemo šteher i znatno smanjujemo silu okidanja. Postoji mogućnost individualnog podešavanja sile opaljenja, tako da se bez štehera, kreće od 1,8 do 2 daN, dok sa uključenim šteherom taj raspon iznosi od 0,1 do 1,2 dekanjutna. Naša puška je bila naštelovana da sa šteherom oslobodi udarač pri sili od 0,4 daN. I bez štehera, opaljenje je resko i kratko. Visoko ocenjujemo ovaj novi udarni mehanizam.
Prijatno nas je iznenadio i sklop odvojivog okvira za municiju. Okvir će u serijskoj proizvodnji biti od polimera (sada je od Al-legure) i u njega u boks rasporedu staje pet metaka. Okvir se u sanduku puške drži prednjom i zadnjom bravicom, što je veoma sigurno. Opruga od okrugle patentirane žice potiskuje profilisani, polimerski donosač. Okvir se oslobađa pritiskom na bočnu komandu smeštenu sa desne strane kundaka – iznad okvira. Na toj komandi je natpis Zastava Arms i logo firme. Mehanizam je veoma pouzdan i ceo njegov sklop je vezan za sanduk puške, a ne za kundak. Okviri se menjaju, pune i dopunjavaju veoma lako. Lovac će moći da ima jedan ili više rezervnih okvira napunjenih različitim vrstama municije, sa različitom konstrukcijjom i težinom zrna.

Odličan na strelištu
Konstruktori su predvideli da se lovački karabin M808 opremi sa dva tipa kundaka. Za sada su oba od orahovine, s tim što prvi ima tipičan lovački izgled sa visokom obrazinom, dok drugi spada u tzv. lake varmint kundake sa otvorom za palac i više sportskim izgledom. Ocevljeni mehanizam za kundak se povezuje preko oslone poluge, koju karakteriše vijak na bočnoj strani kundaka. Predviđeno je da u serijskoj proizvodnji budu zastupljena ova dva oblika kundaka, ali izrađena od drvenog laminata. Oba kundaka su udobna, s tim što je verzija lovnog bolja za pucanje iz pokreta i stojećeg stava, dok varmint kundak daje prednost pri nišanjenju sa stabilnog oslonca. U oba slučaja, ugrađeni su gumeni amortizeri trzaja.
Posle detaljnog upoznavanja sa puškom, imali smo priliku da je dobro isprobamo na vatrenoj liniji u Zastavinom zatvorenom tunelu. Na raspolaganju nam je bila PPU .30-06 sa zrnom SP 11,7 gr. Pucano je više serija, sedeći sa naslona uz korišćenje obe puške. Ipak, za ovaj stav je pogodnija puška sa lakim varmint kundakom i njom je ispaljeno znatno više metaka. Prisutni radnici Opitnog centra, njihov rukovodilac Branko Jaćimović, Zoran Milutinović, koji je od početka uključen u rad na ovoj pušci i novinar „Kalibra“ – postizali su, zaista, uzane grupe pogodaka. Optikom osrednjeg kvaliteta, postignuta je najuža grupa od pet pogodaka na 100 m, prečnika 21,3 mm (meri se maksimalno rastojanje najudaljenijih pogodaka i oduzme se kalibar – u ovom slučaju 7,62 mm). Pritom, svi su hvalili uvođenje metka iz okvira u cev, izvlačenje praznih čaura i naročito okidanje. DAT obarač (francuski šteher), za svaku je pohvalu. Snažnimetak .30-06 izazivao je iznenađujuće mali odskok cevi. Balans i težina puške odradili su svoj zadatak. Utisci o kompletnom oružju su veoma povoljni.
Kome je ova puška namenjena? Lovcima na visoku divljač, koji žele da se oprobaju i u lovnom i long rendž streljaštvu, na daljinama koje su, ipak, najviše ograničene odabranim kalibrom oružja. Takođe, zahvaljujemo se i ljudima iz „Zastava oružja“, na svesrdnoj pomoći…

Prvi primerci na jesen
Prvi primerci novog Zastavinog lovačkog karabina M808, očekuju se u prodaji na jesen ove godine, u vreme novosadskog sajma “Lorist”. Cena će biti dvadesetak procenata iznad modela M70, što zaista nije mnogo…
Tekst i snimci: Vlada MITROVIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike