Sačmarice sa zlatnim potpisom

Piše: Vlada MITROVIĆ

Iako je sinonim za lovačke karabine, američki “Weatherby” proizvodi i veoma kvalitetne, višemetne sačmarice: deceniju i po stari model 92, prednjači u odnosu na većinu ultramodernih pumparica, a i novije puške PA-08 i SA-08 su na nivou ovog poznatog brenda

Piše: Vlada MITROVIĆ
Slavni američki proizvođač oružja i municije “Weatherby”, zaslužuje da se pojavljuje na stranicama naše revije. Ovoga puta, predstavićemo veoma interesantnu i kod nas retku pušku i dati podatke o današnjoj produkciji Vederbi višemetnih sačmarica. Iako je Vederbi sinonim za visoko kvalitetne lovačke karabine, zahvaljujući jednom našem poznatom strelcu i lovcu, dobili smo na testiranje kvalitetnu Vederbi pump-action sačmaricu i prenosimo vam iskustva…
Roj Vederbi je posle Drugog svetskog rata bio priznati strelac na velike daljine u SAD. S obzirom da je u Americi ručno punjenje karabinske municije cenjen hobi, Vederbi je na tom polju stigao i do stvaranja novih, boljih i razantnijih kalibara. Ti kalibri su davali bolje putanje i slike pogodaka na dugim sportskim strelištima, ali i u lovovima na udaljene ciljeve.

Popularnost u SAD
Kako je njegovo eksperimentisanje u početku bilo usmereno na municiju, dolazilo je do problema pri korišćenju pušaka drugih poznatih proizvođača. Zato je Roj Vederbi ranih pedesetih godina 20. veka, u maloj radionici u kalifornijskom gradiću Saut Gejtu, uz pomoć prijatelja Elmera Keita i Džeka O Konora – počeo da konstruiše i pojedinačno proizvodi puške.
Najpre su to bila unapređenja Mauser 98 konstrukcije, da bi 1957, nastao legendarni Weatherby Mark V sa čak devet zabravljujućih bregova. Od tada je Mark V u svetskom vrhu među lovačkim karabinima, sa njim love krunisane glave, profesionalci, ali i početnici – entuzijasti. Pravo je čudo da pored toliko uvoznika oružja kod nas, još niko nije imao sluha da uveze nekoliko komada Mark V. Ovim puškama bili su očarani i jedan Gari Kuper, Džon Vejn, Elmer Keit, general Švarckopf, Josip Broz Tito, Roj Rodžers, Džordž Buš… Vederbi puške su se, po izvrsnim Vederbijevim konstrukcionim zahtevima, proizvodile i u FN – Belgiji, Japanu, Americi, Italiji… Bez obzira gde su rađene, uvek su vrhunskog kvaliteta izrade i od najboljih materijala. Pored izvrsnih pušaka, Roju Vederbiju dugujemo i dvadesetak visoko razantnih i preciznih puščanih kalibara: od .224 Wby do .460 Wby.
Ipak, vratimo se pušci zbog koje je ovaj tekst i nastao: Weatherby Ninety-Two pamp-ekšn sačmarici… Puške sa kliznim potkundakom – pumparice u SAD su izuzetno popularne. Smatraju ih za oružarski pandan automobilskim 4×4 vozilima. Za njih se kaže da podnose bez zastoja sve vrste municije, a kada se uvežba u brzini pucanja, malo zaostaju za poluautomatima. U Evropi je sasvim drugačije i ove puške su u lovištima relativno retke.

Minimalno pomeranje
Model Ninety-Ttwo (92), koji smo imali prilike da isprobamo, urađen je u kalibru 12/76 uz pouzdano funkcionisanje i municijom 12/70. Puška je proizvedena u Japanu, u poslednjoj deceniji 20. veka. Već na prvi pogled se vidi da je reč o veoma kvaliteno urađenoj sačmarici. Drvo, brunir, pasovanje, masivnost i robustnost, odudaraju od današnjih ultralakih i za proizvodnju jeftinih polimerskih pušaka.
Osnovna i opravdana zamerka kod većine pumparica je klimanje: pomeranje levo – desno, prednjeg potkundaka i daleko ispružena prednja ruka koja drži potkundak. Ove zamerke za Vederbi 92 ne važe. Zahvaljujući dugoj čeličnoj čauri (158 mm), koja prolazi kroz potkundak i klizi preko tubularnog magacina i dvema čeličnim polugama preseka 2,5×6 mm koje povezuje zatvarač, radijalno pomeranje potkundaka je svedeno na minimum. Potkundak je veoma dug (280 mm) i seže do prednjeg kraja sanduka, tako da prednja ruka može da ga prihvati u svakom uglu, prema želji strelca. Ovde prednja ruka ne mora da se ispruži neprirodno napred, kako bi se dohvatio, daleko unapred postavljeni potkundak. Čini se da su ovo sitnice, ali baš one određuju, da li će se neko opredeliti za pušku pumparicu ili ne.
Cev Vederbija 92 duga je 710 mm, s gornje strane ima ugrađenu 8 mm široku ventilirajuću šinu, koja ima nareckanu gornju površinu, lučnim zarezima upravnim na cev puške. Na kraju šine nalazi se loptasta mesingana mušica, prečnika 3,5 mm. Cev puške ispred ležišta metka ima produžetak, u kome se nalazi udubljenje koje popunjava zabravljujući klin. Čelični zatvarač sa gornje strane ima ugrađen snažni prizmatični zabravljujući klin, koji čvrsto povezuje cev i zatvarač. Iako je kućište – sanduk puške urađeno od lake aluminijumske legure, ovde je sve pouzdano i čvrsto zabravljeno, po sistemu čelik na čelik. Samo u potpuno zabravljenom stanju je moguće izvršiti opaljenje.
Zatvarač ima bočni 3,8 mm široki izvlakač, koji u desnu stranu izbacuje ispaljene čaure. Više horizontalnih linija je urezano sa desne strane zatvarača, koje pored vizuelno estetskog efekta imaju i ulogu čistača eventualnih većih nečistoća (pad puške u blato, sneg, pesak…). Pokretanje potkundaka unazad izaziva odbravljivanje zatvarača (prizmatični klin ide nadole), pa njegovo kretanje unazad. Pri tom hodu zatvarača unazad, on zapinje udarač smešten u duraluminijumskom crnoeloksiranom kućištu, koje čini sklop udarnog mehanizma. Ovaj sklop je preko dve čivije povezan sa sandukom puške. Originalno Vederbijevo rešenje je polugica za ručno odbravljivanje zatvarača, koja se nalazi na jednoj od ovih čivija koje fiksiraju udarni mehanizam. Ta čivija i njena polugica, kao i obarača, imaju pozlatu što estetski lepo izgleda na mat crnom sanduku. Na bočnim stranama sanduka nalazi se nenametljiva mašinski urađena arabeska. Leva strana sanduka nosi natpis Weatherby Ninety-Two (Weatherby 92). Na cevi je pored imena ugravirano: South gate California made in Japan, kao i oznake kalibra 12 i dužine ležišta metka 23/4 i 3 inča. Sanduk ove pumparice ima sa zadnje strane deo koji stepenasto svodi liniju kundaka na gornji ravni deo sanduka. Mnogi lovci vole ovaj prelaz i zameraju savremenim lučnim završecima sanduka, kakvi se viđaju na većini današnjih pumparica i poluautomata.

Odličan balans i gladak rad
Ovaj model je opremljen poprečnom “kros bolt” kočnicom, smeštenom iza obarače. Potisnuta iz desnog u levi položaj, ova kočnica otkočuje pušku. (Uvek napominjemo da sve poprečne “kros bolt” kočnice samo koče, tj. osiguravaju udarnu iglu, ali ne i čekić – udarač. U svim situacijama, sem pred pucanje, kod pumparica treba odbraviti zatvarač i delimično (2-3 cm), povući potkundak unazad. U trenucima kada se prelaze prepreke ili se ide u koloni, valja potpuno povući potkundak unazad, kako bi svi učesnici u lovu bili uvereni da je ležište metka prazno, a puška sigurna od neželjenog opaljenja. Ovo je za pumparice isto što i prelamanje cevi, za prelamajuće sačmarice. Još uvek u našim lovištima malo vodimo računa o bezbednom nošenju oružja, a tvrdnja – “pa, puška je ukočena” – svakodnevna je pojava.
Proizvođač uz mod. 92 isporučuje i tri izmenljiva čoka, kao i alat za njihovu montažu. Alat – ključ za čokove je pravi profilisani deo, koji čok hvata u četiri tačke. Ovo posebno ističemo, jer je sve više proizvođača pušaka koji kao ključ za čokove isporučuju parče štancovanog lima, što je vrlo nepouzdano, jeftino i tehnički neprihvatljivo rešenje. Nažalost, danas je trend smanjenja proizvodnih troškova, opšte prihvaćena pojava.
Iz tubularnog magacina koji prima četiri metka, patron pred cev donosi donosač – tzv. kašika, koji je od profilisanog nerđajućeg čeličnog lima. Ovaj donosač je stalno u donjem položaju, koji zatvara pristup unutrašnjosti sanduka. To pozdravljaju lovci, jer tako kašika sprečava ulaz nečistoća u mehanizam puške. Međutim, IPSC strelci i pripadnici policije koji nose borbene pumparice, prednost daju rešenjima kod kojih je kašika stalno u gornjem podignutom položaju, jer je tako olakšano brzo dopunjavanje puške.
Kundak i potkundak Vederbija 92, urađeni su od kvalitetne orahovine, zaštićene politurom u visokom sjaju, što je američki običaj. Kundak ima debeli gumeni amortizer i široke čekirane površine. Na dnu pištoljskog rukohvata, utisnut je segment od slonovače u obliku romba, što je prepoznatljiv detalj Vederbijevih pušaka. Potkundak ima dva žleba za prste, koji osiguravaju bolji zahvat pri repetiranju. Ispod ovih kanala je takođe čekirana površina. Puška se rasklapa na klasičan način, odvijanjem prednje vijčane kape. Prsten za vezu cevi ima iglasti osigurač potiskivan oprugom, koji upada u zareze na prednjoj spojničkoj kapi i tako sprečava samoodvijanje ovog dela. Ukoliko bi došlo do samoodvijanja ove navojne veze i pucanja iz oružja, može da dođe do oštećenja puške, pa i do povrede. Zato je neophodno kod svih pumparica i poluautomata, često proveravati zategnutost ovog navojnog spoja.
Već na prvi pogled se vidi da je ovo kvalitetno i s pažnjom rađeno oružje. Pasovanje metala i drveta, fini balans i gladak rad kinematskog mehanizma pri povlačenju potkundaka, čine Vederbi 92 znatno vrednijim od današnjih jeftinih pump-action pušaka. Odličan balans, preglednost nišanske šine i mušice, odlična ergonomija kundaka, kao i udobnost pri pucanju iz ovog 3,4 kg teškog oružja, svrstavaju ga u višu klasu. Na strelištu je ispucano desetine metaka raznih proizvođača, čak i Krušikovih “kartonskih – papirnih” čaura. I sve je Vederbi 92 progutao bez zastoja. Znatna masa i odličan gumeni amortizer, amortizuju i najjače 53-gramske laboracije metaka 12/76. Uverili smo se da ova deceniju i po stara puška, još uvek prednjači među nekim ultramodernim pumparicama.

Savremeni i lagani
PA-08 Pump je noviji model i proizvedena je u Turskoj. Kalibar 12/76 (12/70), prima 4+1 metak i cevi mogu da budu duge 66 ili 71 cm. Masa, zavisno od dužine cevi iznosi 2,95 do 3,18 kg. I ova nova PA-08 pumparica ima dve vezne čelične poluge i gornjim prizmatičnim klinom zabravljeni zatvarač. Isporučuje se sa tri izmenljiva čoka 1/1, 1/2 i 1/4 i naravno, alatom za njihovu montažu. Sanduk puške je od crnoeloksiranog dur-aluminijuma sa zlatnim Vederbi natpisom. Polugica za deblokadu zatvarača smeštena je ispred štitnika obarače, a kočnica “kros bolt” je iza obarače. Potkundak je nešto kraći, tako da se vide bočne vezne poluge i potrebno je više ispružiti ruku kako bi se obezbedio siguran hvat. I ovo je kvalitetno urađeno oružje, o čemu se pobrinulo prestižno Vederbijevo ime na sanduku.
Poluautomat SA-08. Od višemetnih sačmarica, Vederbi danas proizvodi i poluautomat pod imenom SA-08. Radi se u kalibrima 12/76 (70) i 20/76(70), uz cevi dužine 66 i 71 cm. Funkcioniše na principu pozajmice barutnih gasova i isporučuje se sa dva lako zamenljiva gasna ventila. Za punjenja sačme mase do 32 g, ugrađuje se “light loads” ventil, a za više od 32 g instalira se “heavy loads valve” ventil. Isto važi i za kalibar 20 samo što je granična težina sačme 24,8 g. Ovaj poluautomat je takođe proizveden u Turskoj i može da se dobije sa finim orahovim ili tamnim mat plimerskim kundakom. I uz njega se isporučuju tri izmenljiva čoka, sa pripadajućim kvalitetnim ključem. Spada u relativno lagane savremene poluatomate, masom od 2,5 do 2,95 kg. Svi vitalni delovi su izrađeni od nerđajućeg ili hromiranog čelika, tako da je za očekivati dugi radni vek. SA-08 poseduje i kat-of uređaj za brzu promenu patrona. Vederbijeva konstrukciona dokumentacija i stroga kontrola garant su visokog kvaliteta i ove sačmarice.
Prikazali smo jednu staru – 92 i dve nove PA-08 i SA-08 Vederbijeve višemetne sačmarice. Ed, sin Roja Vederbija, od 1980, sigurno vodi ovu firmu i izdržava brojne udare savremenog industrijskog pomeranja na istok.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još

Ubojit hibrid

Radi se o modelu punog formata, sa dimenzijama koje odgovaraju Government verziji M-1911 ali sa polimerskim ramom. S оbzirom da reklamni slogan razmetljivo naglašava da "To nije M-1911 vašeg dede", razmotrićemo sličnosti i razlike