Bengalska armija

Bengalska armija (engl. Bengal Army) je bila  privatna vojska Britanske istočnoindijske kompanije stacionirana u provinciji Bengal. Nakon ukidanja vlasti Kompanije u Indiji (1858) Bengalska armija pripojena je vojsci Britanske imperije. Teritorijalno širenje Britanske istočnoindijske kompanije u Indiji počelo je tokom Karnatskih ratova sa Francuskom (1746-1763). Kako bi se sačuvali i odbranili stečeni kolonijalni posedi, kompaniji je bila potrebna privatna vojska, nezavisna od britanske vlade koja nije imala interesa da se upliće u sukobe u Indiji. Tako je već 1748. Robert Klajv (generalni guverner Kompanije u Indiji) započeo formiranje jedinica indijskih najamnika (sepoja), obučenih i uniformisanih na evropski način i pod komandom evropskih oficira, koje su bile daleko superiornije od većine indijskih vojski tog vremena. Uz njihovu pomoć postignuta je pobeda u Karnatskim ratovima, a pobedom u bici od Plesija (1757) osvojen je Bengal. Iako su 1854. u Indiju stigle i prve britanske Kraljevske trupe, vojska Kompanije ostala je potpuno nezavisna, sa sopstvenim oficirima i komandom. Ove najamničke jedinice stalno su rasle i vremenom su organizovane u tri armije, Bengalsku, Bombajsku i Madrasku, po jedna za svaku od glavnih britanskih provincija u Indiji.


Godine 1784. Bengalska armija imala je 5 pukova indijske konjice (sovara), jedan evropski pešadijski puk, 30 indijskih pešadijskih pukova, jedan artiljerijski divizion, jednu inžinjerijsku četu i sanitetske jedinice. Do 1857. Bengalska armija imala je 3 evropska pešadijska puka, 10 pukova indijske konjice i 74 puka domorodačke pešadije (sepoja).
Većina domorodačkih jedinica (6 konjičkih i 44 pešadijska puka) pobunila se tokom Indijskog ustanka 1857. godine, a preostale su razoružane i rasformirane.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još