Ordonans

Ordonans (od fr. ordonnance) ili posilni je vojnik, podoficir ili niži oficir, kome je zadatak da prenosi zapovesti i naređenja (slično kuriru u civilnim službama). Ordonans-oficir je naziv za oficira dodeljenog višem komandantu radi prenošenja važnijih naređenja i pomoći u poslovima koje komandant treba lično da obavlja (slično sekretaru civilnih funkcionera).
U Napoleonovom štabu postojao je 1813. odsek ordonans-oficira (11 kapetana i 1 pukovnik) za specijalne izviđačke zadatke i inspekcije. Kasnije su u Francuskoj generali na položaju komandanta divizije i brigade imali po 1 takvog oficira, a na višim položajima po 2, obično niža – kapetana ili poručnika štabne službe (fr. état-major), za posebne poslove poverljivog karaktera, korespondenciju, prenošenje naređenja, pripremanje elaborata i sl. Zvanje ordonans-oficira uvedeno je u 19. veku, po ugledu na Francusku, i u drugim zemljama. U Pruskoj (kasnije Nemačkoj) i u Austro-Ugarskoj dodeljuju se generalima samo u ratu. Veoma duhovit i satiričan prikaz službe posilnog u Prvom svetskom ratu opisan je u romanu „Doživljaji dobrog vojnika Švejka u svetskom ratu“ od Jaroslava Hašeka.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još