CSZ Vzor 15

U suštini, to je malo doterani Glock po nešto nižoj ceni, sa ambicijom da otkine deo tržišnog kolača namenjenog austrijskom "plastikaneru". Sa ponekim detaljem koji se na austrijskom modelu ne može naći, Vz.15 u suštini predstavlja trend koji ide naruku kupcima