Američki indijanski ratovi

Sukobi doseljenika sa raznim plemenima

Gatrilova najbolja minijatura

Izbor najboljih custom noževa

Delije-udarne trupe

Veliki veziri su imali ličnu stražu od 400 do 500 delija

Zulfikar

Iranski borbeni tenk

VPK-3927 Volk

Ruski oklopni transporter