Kamena sečiva

Imati oštar predmet uz sebe toliko je ukorenjeno u našu svest, da ni do danas ta potreba nije umanjena

Svetska klasa

Sposobnost američkog nožara da stvara prepoznatljiva i lepa sečiva čini ga umetnikom svetske klase

Čišćenje lovačkog oružja

Ilustrativni primeri pogrešnog pristupa zaštite i upotrebe pušaka ukazuju na vrlo nizak nivo poznavanja osnovnih postavki oružarske kulture, a još više verovanje apsolutno netačnim tvrdnjama