Precizan pogodak

Stavovi, način prihvata, određivanje daljine i ugla prilikom ispaljivanja hica puškom žljebljene cevi su oblast naučnog pristupa u lovu, ali kod nas se tome pridaje izuzetno malo pažnje

Karabin Browning Bar Tracker HC

Suprotno konzervativnim poimanjima, ova poluautomatska puška je iskazala nesumnjive kvalitete na više relevantnih planova jer se odlikuje određenim rešenjima koja će brzo uskoro postati standard

Puška o kojoj se sanja

Predstavljamo vam prestižno oružje, sačmaricu horizontalnih cevi, simpatičnog imena Essencia. Ovaj model je u sebi objedinio sve esencijalne prednosti iz 130 godina dugog iskustva izrade sačmarica položara