Municija Sauvestre

Već duže od tri decenije francuski proizvođač municije “Sauvestre”, originalnim konstrukcijama zrna i projektila namenjenih lovu krupne divljači, izaziva pažnju lovačke javnosti.  Inženjer Jean-Claude Sauvestre je 1983, posle rada u francuskoj vojnoj industriji prikazao i zaštitio neobičan metak za lov na visoku divljač puškama sačmaricama. Kako mnoge zemlje dozvoljavaju lov vioske divljači ovom vrstom oružja, a u nekima (Turska i Grčka) to je i jedini mogući izbor, jer karabini nisu zakonom dozvoljeni, pojava novog Sauvestreovog metka je dobro prihvaćena.

Sauvestre FIP Battue - karabinska municija za pogon i šumski lov
Sauvestre FIP Battue – karabinska municija za pogon i šumski lov

Nazvan Balle Fleche – metak (zrno) strela, već posle prvih proba na strelištu i lovištima pokazao je izuzetna svojstva u preciznosti, dužini efikasnog dometa i zaustavnoj energiji. Lovci rado prepričavaju svoja iskustva, tako da se glas o neobičnom lovačkom projektilu Sauvestre munjevito proširio u svetskim lovačkim krugovima. To se odrazilo i na finansijski uspeh inženjera Žan-Kloda Sauvestrea, tako da od 1992, umestu St-Doulchard egzistira firma „Thifan industrie“ koja proizvodi municiju Sauvestre. Program je prerastao u čak 50 različitih projektila i zrna za sve popularne sačmarske i karabinske kalibre.

Tajna uspeha

Detaljno predstavljanje palete municije Sauvestre, počinjemo proizvodom koji je prvi nastao i proslavio ovog francuskog proizvođača. Sedamdesetih godina 20. veka, među jedinačnim projektilima za puške glatkih cevi bila su neprikosnovena zrna Vilhelma Brenekea (još od 1898), Diabolo kugle Letonca Gorbantsa, američka zrna Foster i italijanski Gualandi i Baschieri & Pellagri B-P. u širokim prostranstvima SSR korišćena su jedinačna zrna Iljina, Sputnik, Vjatka i Jakan. Međutim, nadareni bivši vojni stručnjak Žan-Klod Sauvestre, na osnovu poznate Keli Mek Elvinove konstrukcije potkalibarnog projektila BRI, zaključio je da tu leži tajna uspeha. Umesto teškog projektila punog prečnika cevi izabrao je sistem potkalibarnih projektila, čiji je prečnik znatno manji od prečnika cilindričnog dela cevi (duše cevi). Tu se i pokazala Sauvestreova genijalnost. Iz osnova balistike znao je da se efikasnost i uspešnost leta strele zasniva na njenoj dužini, perima na kraju koja stabilizuju let i težištu znatno pomerenom unapred. Sve to je pretočio u projektil Balle Fleche. Potkalibarno jezgro je sa zadnje strane snabdeo stabilizujućim plastičnim perima, a sve to spakovao u lako razdvojivi dvodelni plastični kontejner. Ovaj kontejner – obloga projektila, unutra do u 0,1 mm prati oblik potkalibarnog projektila. Sa spoljašnje strane ima više koncentričnih prstenova koji zaptivaju cev, ali se ipak lako deformišu u zoni suženja (čoka) na ustima cevi.

 

Olovni jedinačni potkalibarni opereni projektili Sauvestre za puške sačmarice
Olovni jedinačni potkalibarni opereni projektili Sauvestre za puške sačmarice

Izrada polimerskog omotača 9kontejnera) i stabilizujućih pera je vrhunska, jer njihova nepromenljivost dimenzija, saosnost i lako ujednačeno odvajanje kontejnera van cevi, glavni su uslovi za preciznost. Zbog ovih karakteristika Sauvestreov Balle Fleche je požnjeo uspeh. Njime je efikasni domet projektila produžen, trenje u cevi smanjeno, a dobijena je zavidna preciznost. Ostvarene su grupe od pet metaka na 100 m prečnika 100 mm, što je za sačmarice više nego zadovoljavajuće. Projektil Sauvestre se odlično ponaša prilikom ispaljivanja iz glatkih ili slug (ožebljenih) sačmarskih, kao i kod paradox cevi i cevnih nastavaka. Dokazani kvalitet ovog potkalibarnog projektila je omogućio dobru prodaju na tržištu, Što je finansiralo dalji Žan-Klodov rad na ovoj municiji. Tako da su se ubrzo pojavili opereni projektili od olova ali i bez olova – od dve različite legure. Projektili bez olova imaju zadnji deo od tvrde legure iz koje u osi projektila izlazi tvrdi čelični vrh – trn. Prednji deo projektila je mekši i po ulasku u cilj dobija oblik pečurke, dok tvrdi trn („vrh strele“) koji izlazi iz tvrđeg zadnjeg dela obezbeđuje duboku penetraciju.

Pravilna deformacija zrna namenjenih lovu
Pravilna deformacija zrna namenjenih lovu

„Thifan Industrie“ tj. Sauvestre, operene potkalibarne projektile od olova i dva neolovna bi-metala proizvodi u kalibrima 12/67, 12/70, 12/70 (Mini Magnum), 12/76 (Magnum), 16/67, 20/70 i 20/76. U izboru kalibara ispoštovani su i lovci koji love starijim puškama sa ležištima metka dužine 65 mm. Za njih su rađeni projektili 12/67 i 16/67. Zbog povećanih pritisaka municiju 12/70 Mini Magnum preporučljivo je koristiti samo iz novih pušaka sa jakim bravama.

Često korišćeni projektili

Kao primer dajemo poređenje dva metka najčešće korišćenog kalibra 12/70. Projektil 12/70 sa olovnim telom mase 26 g, iz cevi duge 61 cm ostvaruje početnu brzinu od 500 m/s i energiju 3.250 J. Ako je optički nišan slug puške upucan na daljinu 96 m, putanja zrna je parabola sa vrednostima: na 0 m -4 cm, na 50 m +4 cm i na 100 m padaje -1 cm. Za neolovni projektil kalibra 12/70 mase 21 g, početna brzina je 540 m/s a energija na ustima cevi 3.062 J. Kada je puška sa optičkim nišanom upucana na daljinu 92 m trajektorija ima vrednosti: 0 m -4 cm, 50 m +3,9 cm, 100 m -2,3 cm.dajemo i koristan podatak da za navedeni kalibar 12/70 olovni potkalibarni projektil na 100 m nosi energiju od 1.850 J, a neolovni 1.250 J. Iz ovih podataka zaključujemo da se radi o zaista respektabilnoj moći na daljinama koje su granične vrednosti efikasnog dometa puške sačmarice. Naglašavamo da su grupe pogodaka od 100 mm na 100 m dobijene iz kvalitetnih slug pušaka opremljenih dobrim optičkim nišanom, a pucano je sa benč-rest stolova. Ova grupa ne može da se očekuje iz običnih sačmarica opremljenih nišanskom šinom sa kuglicom na njenom kraju.

Olovni projektil Sauvestre posle zahtevnog testa
Olovni projektil Sauvestre posle zahtevnog testa

Sauvestre potkalibarni projektil je izvanredan metak koji je znatno pomerio granice mogućnosti upotrebe puške sačmarice u lovu na visoku divljač (kod nas samo divlje svinje). Uostalom razvijeni svet priznaje samo najbolje, a “Sauvestre” je tamo i te kako na ceni.
Sauvestreov uspeh sa jedinačnim potkalibarnim projektilima namenjenim puškama sačmaricama za posledicu je imao i njegov rad na razvoju moderne i napredne karabinske municije. tako je pokrivena lepeza kalibara: .270 Win, .270 WSM, .280 Rem, 7 mm RM, 7 mm-08 Rem, 7x57R, 7×64, 7x65R, .300 WM, .300 WSM, .300 Weatherby magnum, .30R Blaser, .30-06 S, 8×57 JRS, 8×68 S, .35 Whelen, 9,3×62, 9,3x74R, .375 H&H, .404R NE, .458 WM i .458 Lott. na žalost mnogih naših lovaca u spisku nema Mauserovih kalibara 7×57, 8x57IS. Pored lovaca koji love evropsku visoku divljač ciljalo se i na one koji mogu da priušte i lov u Africi ili Aziji.

Zrna FIP Battue

Dobro poznajući lovnu nauku Žan-Klod Sauvestre je karabinska zrna podelio na ona namenjena šumskom lovu pogonom i druga za pucanje na velikim daljinama. Ova dva načina lova su potpuno suprotna jedan drugom. U lovu pogonom – šumskom lovu puca se na malim daljinama i tu je važno da zrno cilju preda što više energije. Ovde rikošet može da bude strahovito opasan za ostale učesnike lova, tako da materijalom i konstrukcijom zrna mora da se svede na minimum. Sauvestre je upravo to i uradio familijom zrna FIP Battue. Ova zrna su urađena od dve različite neolovne legure. Prednji, mekši deo zrna lako formira pečurkast oblik, nema odvajanja komadića zrna uz minimalnu pojavu rikošeta. Sve se odvija u tri planirane i kontrolisane faze – triple efects, koje podrazumevaju: penetraciju zrna, deformaciju i oblikovanje u pečurku i konačno izazivanje hidro-dinamičke kavitacije (stvaranje širokog kupastog prostrelnog kanala, usled hidrodinamičkog delovanja projektila). Sve faze rada zrna su nesporno dokazane mnogostruko ponavljanim testovima.

Karabinska municija za daleke ciljeve - Sauvestre FIP Approche
Karabinska municija za daleke ciljeve – Sauvestre FIP Approche

Za lov divljači na velikim udaljenostima 200-300 m, zrno ima drugačiji – zašiljeni oblik koji mu daje dužu i položeniju putanju. I ovde je zrno napravljeno od dve različite legure (tvrđe i mekše) bez prisustva olova. ova dalekometna zrna nazvana su FIP Approche. Oba tipa zrna po obodu imaju prstenove što smanjuje pojavu trenja prilikom prolaska kroz cev, daje ujednačene početne brzine i ne izaziva taloženje naslaga metala u unutrašnjosti cevi. pritom, prostrelni izlazni otvor je formiran tako da daje jasan krvni trag.

Poslovna tajna

Zrno za pogon FIP Battue kalibra 7×64 ima masu 9,55 g, početnu brzinu 830 m/s i početnu kinetičku energiju 3.290 J. Sa optičkim nišanom upucanim na 160 m, karakteristike putanje zrna su: na 50 m +2,05 cm, 100 m +3,95 cm, 150 m +1,05 cm, 200 m -7,6 cm, 250 m -23 cm i na 300 m -46,5 cm. Drugi tip zrna namenjen daljem gađanju – FIP Approche kalibra 7×64 mase 9,4 g, ima početnu brzinu 830 m/s i energiju na ustima cevi 3.238 J.kada je optika upucana na 168 m, vrednosti putanje zrna su: na 50 m +1,9 cm, 100 m +3,95 cm, 150 m +1,8 cm, 200 m -5,2 cm, 250 m -17,3 cm i na 300 m -35,3 cm. Sve ovo je izračunato i provereno za karabinsku cev dugu 610 mm.

Karabinska bezolovna municija Sauvestre: zrna sa i bez čeličnog trna
Karabinska bezolovna municija Sauvestre: zrna sa i bez čeličnog trna

Formulacija „dve različite legure, bez prisustva olova“ označava materijale čiji je sastav strogo čuvana poslovna tajna. Možemo samo da pretpostavimo da se radi o legurama bakra i volframa (tungstena). U svakom slučaju radi se o vrhunskim zrnima dobre brzine i deformabilnosti, minimalnog rikošeta uz maksimalno očuvanje mase na cilju (bez rasipanja zrna pri pogotku). u najpoznatijim svetskim lovištima, mnogo trofejnih primeraka divljači je odstreljeno municijom Sauvestre, o čemu svedoči bogata fabrička foto-dokumentacija.

M.Sc. Vlada MITROVIĆ

foto:  “Sauvestre”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još