Pravilan odabir

Neophodno je da se stalno edukujemo, u smislu pravilne upotrebe i izbora municije za oružja sa glatkim cevima (uobičajeno nazivanom „sačmarska municija“). Povremena pitanja naših čitalaca, zahtevaju da obnavljamo ovu temu, jer pristižu i nove generacije…
U sve većoj ponudi uvozne municije zaista je teško snaći se i preporučiti pojedini model, bez konkretne probe balističkim ispitivanjem. Pokušali smo da napravimo pristup kao zainteresovani kupac i jedino što nam je dostupno je vizuelni kontakt sa municijom i katalog proizvođača (ukoliko se dobija uz municiju).
O vizuelnom utisku je, možda, neprimereno donositi sud, jer bi zadirali u poznati stav da o ukusima ne vredi raspravljati. Van kategorija „lepo“ i „manje lepo“, možemo da sugerišemo samo da manjkavosti na municiji, kao što su – farbom za markiranje zamazana municija, neadekvatno (nakrivo) zatvaranje metka, izbočine na čauri od elemenata metka, neadekvatna ambalaža – mogu da nametnu utisak o posvećenosti proizvođača pri laboraciji municije ili nižem kvalitetu municije. Bazirali smo se na katalog proizvođača, koji bi trebalo da sadrži bar osnovne informacije i opredeli potencijalnog kupca. Kataloška prezentacija je deo marketinga i tu bi svakako trebalo računati sa varijantom, da su svi najbolji i oni pravi. Zaista, nismo videli nijedan katalog proizvođača na kome stoji preporuka: naša municija je loša, kupite i uverite se! Kako nismo imali na raspolaganju dovoljno municije „Nobel Sport Italia“, bazirali smo se na podacima firme.
Već prvi pogled na katalog, jasno ukazuje zašto je italijanski dizajn teško dostižan i uzor mnogima. Puni kolori i nenapadne kompozicije slika, uz slike mikro ambalaže municije, kombinovane sa tabelarnim pregledom modela, ukazuju na delo znalca dizajnera. Slike lovne divljači odmah asociraju na preporuku municije za taj lov i može da posluži kao lep vodič mlađoj lovnoj populaciji za pravilno usmerenje u odabiru granulacija sačmenog punjenja. Katalog je podeljen u šest podgrupa: tradicionalna ponuda obuhvata šest modela municije, sa naglaskom da je laboracija vršena filcanim čepovima i papirnim tuljcima čaura. Posebno poglavlje posvećeno je teškim punjenjima gde su težine sačmenog punjenja u rasponu 36-42 g, prošireni posip i kod nas već odomaćenog izraza „dispersante“ pokazuje po tri modela: u standardnoj i magnum varijanti municije. Specijalna kolekcija prezentirana je sa osam modela u kalibru 12 i četiri modela u kalibru 20, buckshot i jedinačna zrna zaslužila su posebno poglavlje i preporučena u sedam modela, zajedno sa jednim modelom metka sa čeličnim kuglicama, pobednička ponuda odnosi se na sportsku, trap i skeet, municiju. Posebnim poglavljem dati su pregledi numeracija sačme za nekoliko zemalja, tipovi čaura, upotrebljene kapisle, baruti, čepovi. „Nobel Sport Italia“ je veliki proizvođač i za očekivati je lepezu proizvoda.
Tabelarnim pregledima, tipično za italijanske proizvođače, dati su kalibri, visine kape na čauri, dužine čaure, boje čaure, težina sačmenog punjenja, krupnoća sačme i količine u mikro i makro pakovanjima. Upravo ovako organizovane tabele, upućuju da je proizvođač prvenstveno imao u vidu velike kupce. Posebno isticanje boje čaure za svaki model metka nije prioritetan podatak sa lovno-sportskog aspekta i imao bi puno opravdanje, kod municije namenjene praktičnom sportskom streljaštvu. Jasno je, zbog brzine prepunjavanja oružja različitim laboracijama, u praktičnom streljaštvu je bitna ta vizuelna, brza identifikacija modela. U sportskim trap i skeet disciplinama, ako se i puca različitim granulacijama sačme strelac nosi municiju u različitim dzepovima, pa ne postoji mogućnost pogrešnog punjenja cevi i strelac ima dovoljno vremena za pripremu. Kada smo već kod sportske municije, u tabelarnom prikazu za tri modela trap metka sa istim granulacijama sačme, nema podataka o brzinama sačmenog punjenja, a to prvenstveno interesuje strelce. Jedina razlika je u različitim visinama kape na čauri. Visina kape na čauri je šminka koja svakako utiče na cenu, ali sa stanovišta balistike, nema nikakav realan uticaj.
U ostalim ponudama koje se odnose na lovnu municiju, najzanimljiviji su nam bili modeli iz specijalne ponude i „teška punjenja“ sa težinama sačmenog punjenja 36-42 g i sa dužinama čaura 70 mm. U tablicama, označenim sa „tehnical data“, kao i u propratnom tekstu, nismo našli nijedan podatak o pritiscima barutnih gasova pri opaljenju. Poučeni lošim iskustvima sa municijom sa istog podneblja, gde je tek na čauri naštampano „max. 1050 bar“ ostali smo rezervisani prema ovim modelima. Da podsetimo: evropskim C.I.P. standardom propisani su pritisci barutnih gasova pri opaljenju za svaki kalibar i dužinu čaure metka. Pomenutih 1050 bara, znatno prevazilazi dozvoljene pritiske za čauru dužine 70 mm, takva municija čak ulazi u zonu tormentačne municije. Proizvođač se nanošenjem takve oznake ogradi od pogrešne upotrebe, a što neko to ne uoči ili ne zna ni šta znači, rezultira problemom za korisnika. Svakako da je ovo posebno izraženo kao problem kod nas, imajući u vidu stanje i kvalitet najvećeg dela lovnog oružja u primeni.
Našem uverenju, da je katalog namenjen prvenstveno velikim kupcima (trgovačka mreža), doprinosi posebno poglavlje, gde je dat pregled korišćenih elemenata za laboraciju. Komparativna tablica numeracija sačme za pojedine zemlje, svakako će biti korisna, s obzirom da je našim standardom predviđeno označavanje sačme u milimetrima. Na žalost, kod nas je ukorenjena navika da se pojedine granulacije identifikuju po starim oznakama, pa je dodatno „prevođenje“ neminovno. Ostalim tablicama je dat pregled pakovanja tipova čaura (2.500-3.000 kom), kapisli (100-5.000), čepova (5.000), baruta (500-1000 g) i tu nam je pažnju privukao kod nas ozloglašeni barut GM3. Ranih devedesetih godina 20. veka u našoj maloprodaji pojavio se barut GM3 u ponudi za samostalne laboracije municije. Naviknutost lovaca na pločaste barute tipa „Zlatibor“ i „Tara“ i punjenje municije „na mericu“ je primenom baruta GM3 rezultiralo masovnim havarijama oružja i incidentima, u to vreme.
Katalog koji smo vam prezentovali nije „poseban slučaj“, jer se skoro isti pristup može naći kod većine proizvođača. Preporučujemo oprez pri izboru municije koju kupujete, pogledajte sve oznake na municiji, informišite se kod prodavca… Uvek kupujte municiju koja je namenjena vašem oružju. Naravno, osnovni preduslov je da poznajete svoje oružje i da nabavljate municiju, čiji je kalibar jasno naznačen na oružju.
Pored navedenog, moramo da vas upoznamo i sa činjenicom da ne postoje zakonski propisi koji definišu procedure za proveru kvaliteta oružja i municije koja se uvozi. Primenjena je metodologija da na ambalaži za municiju ili oružju, postoji oznaka nacionalnog zavoda za ispitivanje zemlje isporučioca, ako je ta zemlja članica C.I.P. bez ikakvog dokaza o kvalitetu, za serije koje se uvoze. Dodatnom ispitivanju našeg Zavoda podležu oružje i municija, ukoliko se uvoze iz zemlje koja nije članica C.I.P. Ako vam se nametnulo pitanje garancije, u ovom slučaju može jedino da se primeni Zakon o obligacionim odnosima prema trgovačkoj kući, kao i za svaku drugu robu.
Z. M.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pročitajte još